contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Ook kanalen komen wel eens in het nieuws. Soms vaker dan u misschien zou denken. Een tv-uitzending over kanalen is misschien nog zeldzaam, maar in de geschreven en digitale media wordt met regelmaat direct of indirect verwezen naar kanalen. Zonder de intentie volledig te zijn, zal ik hier beschrijvingen en verwijzingen opnemen naar de kanalen die op enigerlei wijze in het nieuws zijn gekomen. Daarbij kan het zowel om Nederlandse als om buitenlandse kanalen gaan. Waar mogelijk heb ik links naar de oorspronkelijke artikelen geplaatst.

Twentekanaal

Datum 18 februari 2015
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Twentekanalen van steeds groter belang voor Twentse economie
Conclusie De wethouder van Hengelo laat zich positief uit over het Twentekanaal. Steeds meer bedrijven vestigen zich langs het kanaal, omdat het vervoer over het water een goed alternatief biedt voor het vervoer over de weg en het spoor. Nu Rijkswaterstaat het kanaal verbreed en verdiept en een tweede schutkolk aanlegt bij Eefde zal de aantrekkelijkheid van het kanaal nog verder toenemen. Daarnaast hebben de vijf betrokken gemeenten besloten tot een gezamenlijk Havenbeheer waardoor er 1 havenverordening en 1 tarief gaat gelden. Dat schept duidelijkheid voor bedrijven en scheepvaart en maakt efficiënter werken mogelijk.
Commentaar De grote inzet van Rijkswaterstaat ten aanzien van het Twentekanaal moet natuurlijk ook van harte ondersteund worden vanuit de regionale en lokale politiek. Met de lobby's zit het wel goed, maar met recht kan het Twentekanaal een groots kanaal worden genoemd waar veel gebruik van wordt gemaakt. Dat Hengelo na Rotterdam de grootste containeroverslag heeft verbaasd mij, maar is knap als dat echt zo is.
0006

Arkervaart

Datum 6 februari 2015
Waar Artikel De Stentor
Betreft Onderzoek naar containerterminal
Conclusie Ondernemers langs de Arkervaart gaan samen inventariseren of er voldoende vraag is naar een containerterminal. In een eerste fase zou het vooral om de opslag van containers kunnen gaan. In de regio Food Valley werken de gemeente hard aan plannen voor een railterminal bij Barneveld en een overslagterminal bij Nijkerk aan de Arkervaart. De ondernemers pleiten ook voor de verbetering van de vaarweg. Een nieuwe of bredere sluis en het verhogen van de brug van de rijksweg A28 zouden hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Het kostenplaatje hiervan zal nog moeilijk zijn, maar de gemeente zet zich in voor de vaarweg bij de regionale overheden.

Commentaar De Arkervaart is nog een mooi voorbeeld van hoe in het verleden veel dorpen en steden via een havenkanaal waren verbonden met het hoofdvaarwegennet. Hier is nog voldoende industrie gebruik blijven maken van het kanaal, zoals ABZ Diervoeding van het karakteristieke silogebouw van voorheen De Arkervaart. Het terrein rondom het kanaal nabij binnenstad en gemeentehuis wordt binnenkort ook heringericht, zodat het stadje nog meer dan nu het water van het kanaal omarmd.
0005

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum 5 februari 2015
Waar Artikel Omroep Zeeland
Betreft Akkoord aanleg nieuwe zeesluis
Conclusie De minister heeft vandaag een akkoord getekend samen met Vlaanderen voor de bouw van de nieuwe zeesluis. Tot nu toe waren intentieovereenkomsten gesloten. Het akkoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de nationale parlementen. Nederland betaalt circa 15% van de kosten die op circa € 1 mrd. liggen. Naar verwachting komen de opbrengsten van de nieuwe sluis voor 30% Nederland ten goede, dus er wordt gesproken van een goede deal. Met de huidige sluis kunnen schepen tot een lengte van maximaal 260 meter worden geschut. Dat wordt straks 426 meter.

Commentaar Dat lijkt inderdaad een goede deal, want ook Nederlandse bedrijvigheid langs het kanaal zal ervan kunnen profiteren. Feit blijft natuurlijk dat vooral Gent afhankelijk is van het kanaal. Het is na Antwerpen de grootste haven van België en daarvoor geheel afhankelijk van het Kanaal van Gent naar Terneuzen.
0004

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum 30 januari 2015
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Dalende hefdeur raakt tanker
Conclusie Afgelopen woensdag 28 januari heeft een dalende hefdeur van de Prins Bernardsluis bij Tiel een tanker geraakt. Als gevolg hiervan is de sluis enkele uren gestremd. Later kon de tweede sluiskolk het werk hervatten. Naar de oorzaak wordt nog gezocht.

Commentaar Veel ongelukken en ongelukjes de laatste tijd met sluizen en bruggen. Als het maar geen teken is dat op het onderhoud de laatste tijd zodanig bezuinigd is, dat steeds vaker de veiligheid in het geding is. Al die herstelwerkzaamheden zijn dan al snel duurder dan wat je met goed onderhoud kwijt bent.
0003

Cabergkanaal

Datum 26 januari 2015
Waar

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Betreft Sluis Eefde tijdelijk gestremd
Conclusie Vrijdag 23 januari raakte de sluis bij Eefde beschadigd door het te snel openen van de oostelijke sluisdeur. De schade die hiervan het gevolg was zorgde ervoor dat het kanaal gestremd was. Daarmee kon het Twentekanaal niet worden gebruikt. Zaterdagmiddag werd de stremming opgeheven en is de hele nacht geschut om de wachtrijen te verwerken.

Commentaar De laatste jaren heeft Sluis Eefde het maar moeilijk. Na een vallende deur, nu een fout bij de bediening. Omdat deze sluis de toegang tot het Twentekanaal is, is meteen het hele kanaal onbruikbaar. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een tweede sluiskolk om zo de problemen het hoofd te bieden.
0002

Noordzeekanaal

Datum 14 januari 2015
Waar Artikel Maritiem Nederland
Betreft Groei overslag Amsterdamse Haven
Conclusie 2014 was een goed jaar voor de Amsterdamse Haven. De overslag steeg met 1,4% tot 79,9 mln. ton. De gezamenlijke havens in het Noordzeekanaalgebied steeg naar 97,4 mln. ton. De Amsterdamse haven slaat vooral olie en droge bulk (steenkool en agribulk over). Het aantal cruiseschepen dat de stad aan deed is gedaald, mede als gevolg van de te kleine Noordersluis.

Commentaar Bijzonder dat in artikel vorig jaar nog werd gemeld dat de sluis het vrachtverkeer beperkte tot € 95 mln. ton en dat nu de havens 97,4 mln. ton al doen. Wellicht is een deel ervan voor de sluis gelegen in IJmuiden. Verder op zich goede cijfers voor de vierde haven van Europa, maar weinig toekomstgericht als je ziet wat er binnenkomt: olie en steenkool. Lijkt me handig om geleidelijk in te gaan zetten op andere producten.
0001
ARCHIEF
Archief 2014
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011 Archief 2010 Archief 2009


Geplaatst: 22 februari 2015