contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Actueel Archief 2009

Stadskanaal

Datum

7 december 2009
Waar Artikel Nieuwsblad van het Noorden en artikel Weekblad Kanaalstreek
Betreft Een boek over 250-jarige Stadskanaal.
Conclusie Dit boek is het zesde deel in een serie boeken over de historie van de Veenkoloniën. Het wordt deze maand gepresenteerd. Het boek vertelt over het ontstaan, de groei en de neergang van het kanaal en de mensen die er langs zijn gaan wonen. In het Weekblad Kanaalstreek is een uitgebreider verslag van de presentatie van het boek een paar dagen later opgenomen.
Commentaar Een boek dat ik zeker zal bestellen, maar wat wel iets vroeg komt. Zelf spreekt men van een start aanleg van het kanaal in 1765. In mijn bronnen kom ik 1766 vaak tegen. Vandaar dat ik de verjaardag van dit kanaal in mijn rubriek Jubilerende kanalen pas in 2016 had voorzien. Laten we het zien als één van de voorbereidende werkzaamheden, want een feest zal het zeker worden. Toch één van de belangrijkste kanalen van ons land. Zo niet meer in scheepvaart, dan wel in betekenis en inrichting.
0033

Apeldoorns Kanaal

Datum

7 december 2009
Waar Artikel Stentor
Betreft Mes in hoogbouw Kanaalzone Zuid Apeldoorn.
Conclusie Wegens de marktomstandigheden en gezien het hoge aandeel appartementen wordt het woningbouwprogramma van 345 woningen in het ontwikkelgebied Kanaalzone Zuid in Apeldoorn herzien. De geplande opleverdatum van 2012 zal naar alle waarschijnlijkheid niet worden gehaald.
Commentaar Apeldoorn is één van de meer actieve steden in Nederland die op grote schaal haar Kanaalzone heeft ontdekt en daaraan gelegen (verouderde) bedrijventerreinen verkleurd tot moderne woongebieden met recreatieve kades. Er is al veel gebeurdt in de stad langs het kanaal, maar zo te lezen zal dit project iets meer tijd vragen.
0032

Noordzeekanaal

Datum

22 november 2009
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Tweede zeesluis bij IJmuiden omstreden.
Conclusie Het artikel schetst kort een project met fervente voor- en tegenstanders. Het begint ermee dat minister Eurlings op het jaarlijkse Havengilde aankondigt dat er een tweede zeesluis komt. Deze is in 2016 gereed en kost € 700 mln. De gemeente Amsterdam en het havenbedrijf zijn er content mee, want dat past bij de grootste plannen voor de haven waarbij de huidige sluis tot files kan leiden en de grootste schepen zelfs in hun geheel niet kan doorlaten. Tegenstanders als econoom Heertje en het Centraal Planbureau (CPB) zijn kritisch. Het is een bijzonder dure maatregel vanuit landsbelang gezien, waarbij het om de hoek gelegen Rotterdam wel alle voorzieningen heeft. Gewezen wordt ook op het mislukken van de Ceres Terminal.
Commentaar Ik moet zeggen dat ik naar deze tweede zeesluis ook meer kijk vanuit het landsbelang dan met een Amsterdamse bril. Als dit doorgaat dan ben ik bang dat het een investering zal blijken die nooit terugverdient zal worden. De echt grote schepen komen echt niet meer naar Amsterdam en met de huidige sluizen kun je genoeg schepen verwerken voor een flinke groei van de haven. Specialiseer je maar meer als haven en probeer niet overal aan mee te doen. Daar hebben we als land met Rotterdam veel betere kaarten voor in handen. Ik sluit me dan ook graag aan bij de volgende weblog die een maand later in De Volkskrant stond.
0031

Oranjekanaal

Datum

20 november 2009
Waar Persbericht Provincie Drenthe
Betreft Geld voor landschapsprogramma Oranjekanaal West.
Conclusie De provincie Drenthe heeft ingestemd met een subsidieverzoek van de gemeente Midden-Drenthe om het landschap rondom de dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen te versterken. Het landschapsprogramma voorziet in het samen met de bewoners van de dorpen, versterken van de regionale identiteit van het landschap door het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen, cultuurhistorie en recreatie. Het totale project kost bijna € 750.000,-, waaraan de provincie substantieel bijdraagt voor een bedrag van bijna € 490.000,-. Het project start per 1 december 2009 en heeft een looptijd van 3 jaar.
Commentaar Wie het artikel leest zal merken dat het Oranjekanaal vooral de naamgever is voor een meer omvattend gebied wat langs het kanaal ligt. Allerlei landschappelijke ingrepen, van het opknappen van boerenerven tot het plaatsen van hekken en het graven van poelen vallen binnen het programma. Echter ook langs het kanaal zelf kan het nodige gedaan worden in de vorm van aanlegsteigers en picknickbanken. Het kanaal is nu al goed volgbaar en toont de bezoeker een verrassende dwarsdoorsnede van Drenthe van west naar oost. Een programma als dit zal het alleen nog maar mooier maken wat landschapsbeeld betreft. Het Oranjekanaal kan bij uitstek een kanaal als visitekaartje zijn.
0030

Noordzeekanaal

Datum

4 november 2009
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Havenkranen staan er weer werkeloos bij.
Conclusie De Amsterdam Container Terminal (ACT) raakt begin 2010 haar laatste klant kwijt. De indrukwekkende containerkranen van ACT, voorheen bekend als Ceres Terminal, staan weer werkeloos stil, nadat sinds 2005 een voorzichtige start met containerlijndiensten was gemaakt. Met de economische crisis bundelen rederijen hun vervoersstromen in de grote havens, zoals bij ECT in Rotterdam. Ook heeft Amsterdam last van het feit dat de hele grote zeeschepen de haven niet kunnen bereiken door de te kleine sluizen bij IJmuiden.
Commentaar Bij Amsterdam hoort een haven, maar soms bekruipt je wel eens het gevoel dat Amsterdam een achterhoedegevecht speelt in een wereld waar alles steeds groter en sneller moet. Ondanks het Noordzeekanaal is de toegang van de Amsterdamse Haven gewoon niet zo goed als die van Rotterdam of Antwerpen of Hamburg. Grappig om te zien dat met dit artikel een soort voorzet is gegeven voor alle volgende artikelen waarin de bouw van een grotere tweede zeesluis ter discussie staat.
0029

Zuid-Willemsvaart

Datum

26 augustus 2009
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Omlegging Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch.
Conclusie De Raad van State stelt de minister enkele vragen ten aanzien van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart. Deze omlegging zou nodig zijn omdat de scheepvaart nu hinder ondervindt van de smalle doorgang dwars door Den Bosch. De vragen hebben betrekking op de verantwoording van de economische noodzakelijkheid en de maatregelen die worden genomen om de natuurwaarden te beschermen of te compenseren. Dit laatste in verband met het feit dat het omgelegde kanaal door drie natuurgebieden zou gaan lopen aan de oostzijde van de stad. De Raad van State vraagt zich ook af of er geen alternatieven zijn.
Commentaar De werkzaamheden bij Den Bosch zijn een onderdeel van het totale opwaarderingsplan voor de Zuid-Willemsvaart om het geschikt te maken voor klasse IV schepen. Op deze website beschrijft Rijkswaterstaat deze plannen. Ik ken de situatie ter plaatse niet goed. Wel loopt het kanaal bijzonder fraai door Den Bosch. Je komt er langs industrieterreinen met industrieel erfgoed en je komt er langs de prachtige historische binnenstad. Over het kanaal liggen een aantal fraaie bruggen. Dat is een bijzondere ervaring. Ook na de omlegging zal dit deel van het kanaal wel blijven bestaan dus dat verandert niet. Aan de oostzijde van de stad wordt het in ieder geval lekker druk. Naast de verbreding van de A2 en de aanleg van nieuwe woonwijken, dus ook nog eens een kanaal. Als je bekijkt wat daar nu al aanwezig is dan wordt dat een flinke klus. Zeker bij Knooppunt Hintham zal de opgave complex zijn. Ik vraag me ook wel af of de economische meerwaarde de aanlegkosten en de verstoring van de natuurgebieden compenseert.
0028

Grift

Datum

20 augustus 2009
Waar Artikel De Stentor
Betreft Opstelling van een herstelplan voor de Grift.
Conclusie Waterschap Veluwe stelt een herstelplan op voor de Grift tussen Apeldoorn en Heerde. Dit herstel heeft vooral betrekking op de waterkwaliteit van de Grift, maar ook op de waterverdeling tussen Grift en Apeldoorns Kanaal. Gezien de veelheid van belangen, de waterbodemverontreiniging en de aanwezige ecologische waarden, verwacht het waterschap een complexe opgave.
Commentaar De Grift is een fraaie sprengenbeek die voortkomt uit de sprengkoppen bij Ugchelen. Aangezien sprengen door de mens zijn gegraven ten behoeve van de aandrijving van watermolens, zou je kunnen spreken van kleine kanalen. De nijverheid van de watermolens en de latere industrievestigingen op een aantal van deze locaties heeft er weer voor gezorgd dat water(bodem)verontreiniging heeft plaatsgevonden. Iets wat je boven de grond als leek niet gauw waarneemt. De Grift loopt tussen Apeldoorn en Heerde vrijwel geheel pal naast het Apeldoorns Kanaal. Waarom zijn deze eigenlijk nog gescheiden? De functie van beide wateren was anders, maar nu hebben beiden een rol in de waterhuishouding. Wellicht speelt een verschil in waterkwaliteit een rol. Dat de Grift bij Heerde in het Griftkanaal uitmondt, lijkt mij vreemd. Volgens mij is dat gewoon het Apeldoorns Kanaal.
0027

Binnenlandse vaarwegen

Datum

19 augustus 2009
Waar Artikel Wetenschapsagenda Radboud Universiteit Nijmegen
Betreft Vracht via het water.
Conclusie De economisch geograaf Tilman Platz heeft een proefschrift geschreven over het goederenvervoer over water. Volgens hem valt er nog veel te winnen met het vervoer over water. Het is goedkoper dan het vervoer over de weg, minder milieubelastend en veroorzaakt minder files. De vaarwegen kunnen in Europa veel intensiever worden benut. De binnenvaart moet scoren op de punten: geld, tijd en service. De kosten kunnen laag zijn. Niet alle producten hoeven binnen 24 uur ter plaatse te zijn en de service kan verbeteren door als vervoerder ook het voor- en na transport van en naar de vaarweg te regelen.
Commentaar Het artikel viel mij vooral op door die fantastische foto van een flink binnenvaartschip dat dwars door een historisch stadje vaart. Volgens mij een Duits stadje. Ik ben zoiets zelf wel eens in Lübeck tegen gekomen. Het algemene pleidooi betekent natuurlijk ook dat kanalen beter benut kunnen worden en dat binnen een Europees netwerk. Lijkt mij een goed idee.
0026

Noordhollandsch Kanaal

Datum

17 en 19 augustus 2009
Waar Artikel Telegraaf en Artikel Noordhollands Dagblad
Betreft Opening van een windmolenpark langs het Noordhollandsch Kanaal bij Burgervlotbrug.
Conclusie Dit artikel gaat vooral in op het feit dat dit project al heel lang loopt en al in 1994 had moeten worden geopend. Bezwaarmakers hebben het lang weten uit te stellen. Nu is het een park (lijnopstelling langs het kanaal) dat eigenlijk alweer verouderde molens heeft.
Commentaar Het kanaal speelt eigenlijk geen rol in dit artikel. Het is natuurlijk wel de ruimtelijke drager van het park. Zonder het grootschalige lijnelement van het kanaal waarschijnlijk geen molens. Windmolens langs kanalen zijn goed denkbaar. Het hangt wel af van het omliggende landschap. Hier heb je te maken met een landschap van vooral 19e eeuwse droogmakerijen. Lijkt mij best een goede plek voor molens. Dat past wel in het rationele kunstmatige landschap. De omwonenden zullen het daar niet mee eens zijn. In het kleine artikel in het Noordhollands Dagblad uitten zij hun ongenoegen.
0025

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

10 augustus 2009
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Windmolens in de Kanaalzone.
Conclusie Het Havenbedrijf Gent wil het grootste windmolenpark van België in de Kanaalzone realiseren. Er wordt gekeken naar een verdrievoudiging van de bestaande capaciteit, maar daarbij moet het niet blijven. Het Havenbedrijf wil handen en voeten geven aan het ontwikkelen van projecten voor duurzame energie. Daarbij wordt ook verwezen naar de inspanningen samen met het havenschap Zeeland Seaports in Bio Base Europe.
Commentaar Vanuit het Havenbedrijf Gent wordt dit stevig neergezet. Eens kijken of we ook berichten lezen van tegenstanders. In feite kan je de windmolenparken ook wel als soort van industrie zien. Waarom dan ook niet in een haven of langs een kanaal?
0024

Eemskanaal

Datum

13 juli 2009
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Inrichting van een recreatief Dijkpark langs het Eemkanaal.
Conclusie Uit een haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de aanleg van een toeristisch Dijkpark bij Garmerwolde mogelijk is. De aanleg hiervan staat in relatie met de uitbreiding van de hier langs het kanaal aanwezige rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Noorderzijlvest. De bewoners van het dorp ergeren zich aan het nu weinig aantrekkelijke gebied en staan positief tegenover het Dijkpark waarin ruimte zou kunnen zijn voor een camping, kleine haven en een kinderboerderij.
Commentaar Op 29 juni was er nog een artikel met veel verzet ten opzichte van een mogelijke nieuwe provinciale weg ten zuiden van het kanaal. Er gebeurt echter meer langs het kanaal. Dit Dijkpark zou een mooi uitloopgebied kunnen zijn van de stad Groningen en verbetert zo te lezen de landschappelijke kwaliteit ter plaatse. Het zou daarmee de waarde van het kanaal als langzaam verkeersroute kunnen versterken.
0023

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

10 juli 2009
Waar Artikel Nieuwsblad Transport
Betreft Twijfel over de aanleg van een nieuwe Zeesluis bij Terneuzen.
Conclusie De Tweede Kamer is niet overtuigd van het nut van een nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen. Staatssecretaris Huizinga laat nu twee alternatieven onderzoeken: de bouw van een extra binnenvaartsluis en een kleinere zeesluis. Onderzoek zou namelijk uitwijzen dat de Kanaalzone Terneuzen-Gent meer afhankelijk is van de binnenvaart dan van de zeescheepvaart.
Commentaar Er is dit jaar veel nieuws rondom dit kanaal. Voor de regio is het dan ook een zeer belangrijk kanaal waaraan zeer veel directe en indirecte werkgelegenheid is verbonden.De prijs van een zeesluis is wel enorm. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.
0022

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

1 juli 2009
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Ligplaatstekort in Kanaalzone.
Conclusie Schippersvereniging Schuttevaer en de Commissaris van de Koningin in Zeeland waarschuwen voor een toekomstig tekort aan ligplaatsen in de Kanaalzone. Dit gezien de verwachte toename van de scheepvaart met de in gebruik name van de Seine-Scheldeverbinding.
Commentaar De Seine-Schelde verbinding is een zeer groot waterstaatkundig project dat momenteel wordt uitgevoerd en in Frankrijk ook wordt gezien als één van de projecten om de crisis mee te bestrijden. Deze verbinding maakt gebruik van bestaande rivieren en kanalen die worden aangepast ten behoeve van grotere binnenvaartschepen. Daarnaast wordt een nieuw ruim 100 kilometer lang kanaal aangelegd in Frankrijk: het 'Canal Seine-Nord Europe'. Een indrukwekkend kanaal dat van boven Parijs tot aan Lille gaat lopen. Op deze website is er meer over te lezen.
0021

Eemskanaal

Datum

29 juni 2009
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Nieuwe weg langs de zuidzijde van het Eemskanaal als alternatief om de N360 tussen Groningen en Delfzijl te ontlasten.
Conclusie Dit tracé is voor de provincie nog één van de drie overgebleven alternatieven om de verkeersdruk op de N360 te verminderen. Tijdens een informatieavond in Harkstede presenteerde de gedeputeerde de plannen. Veel toehoorders, die jarenlang in overleg zijn over Meerstad dat hier wordt gerealiseerd, voelen zich door het plan overvallen en vrezen negatieve consequenties.
Commentaar Een vervolg op het artikel van 22 april. Hoewel nog een alternatief, wordt de druk op deze route blijkbaar wel steeds groter. Meerstad moet een bijzonder (waterrijk) woongebied in Groningen worden. Een drukke weg langs dit gebied zal het karakter wel enigszins aantasten zou ik denken. Wordt vervolgd met pas een definitieve keuze over het alternatief in 2011.
0020

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

24 juni 2009
Waar Artikel Algemeen Dagblad
Betreft De aanleg van een nieuwe voet-fietsbrug bij de plofsluis tussen Houten en Nieuwegein.
Conclusie Het Rijk betaalt € 8 mln. mee aan de aanleg van een voet-fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij de plofsluis. Dit als onderdeel van het vergroten van de zichtbaarheid en de recreatieve ontwikkeling van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Met deze brug wordt een oude historische route hersteld, die met de verbreding van het kanaal in 1981 verloren is gegaan. De brug zal een belangrijke verbinding worden voor forensen tussen Houten en Nieuwegein. De financiering en de ruimtelijke planvorming moeten nog worden afgerond.
Commentaar De plofsluis is één van de meest bijzondere objecten bij een Nederlands kanaal. Dit betonnen bouwwerk hangt over het kanaal en bevat zand en puin dat in geval van oorlog, door middel van het opblazen van de bodem, in het kanaal wordt gestort en het daarmee ook afdamt. Daarmee bleef het water in het kanaal en liepen de inundatievelden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet leeg. Een brug hier is natuurlijk leuk, zeker als de plofsluis daarmee wat beter benaderbaar wordt, maar voor het woon-werkverkeer tussen Houten en Nieuwegein hoef je nu ook weer niet zo heel ver om te rijden via de Nieuwegeinse brug. Dan lijkt een voet-fietsbrug langs de A27 toch een betere plek.
0019

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

18 juni 2009 (2x), 1, 27 en 28 juli 2009
Waar Artikelen PZC, artikel BN De Stem en artikel Reformatorisch Dagblad
Betreft Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone
Conclusie Er wordt dit jaar druk gewerkt aan de Gebiedsvisie Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. Anders dan de naam doet vermoeden betreft het een visie die alleen gericht is op het Zeeuwse deel. Een citaat uit de visie: "De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone heeft de ambitie om een sprong te maken in de economische ontwikkeling, en heeft hiervoor drie ijzers in het vuur: procesindustrie, logistiek en agribusiness. Ruimtelijk vinden de clusters in 2030 hun plek met het Dow-Complex in combinatie met het Valuepark, op de Westelijke Kanaaloever, op de Axelse Vlakte (inclusief Sluiskil-Oost en Koegorspolder) en bij Sas van Gent." In de opgenomen artikelen zijn vooral de gevolgen van de Gebiedsvisie merkbaar. Zo wordt in het eerste artikel van PZC het sluiten van aan grensoverschrijdend convenant aangehaald. Het artikel van BN De Stem geeft de keerzijde weer van alle voorgestande economische dynamiek, namelijk dat het ook duurzaam moet en met een goede landschappelijke inrichting. Daarvoor is een landschapsuitvoeringsplan opgesteld. Het 2e artikel van PZC noemt drie gebieden die langs het kanaal flink op de schop gaan. Hier vindt herstructurering plaats. Opvallend is dat nog niet duidelijk is hoe dit gefinancieerd gaat worden. Tenslotte laat het laatste artikel van het reformatisch Dagblad zien dat er ook verzet is. In dit geval van agrariërs die niet willen wijken voor nieuwe glastuinbouwbedrijven. Deze glastuinbouwbedrijven willen graag bij de industrie langs het kanaal zitten om zo gebruik te maken van de restwarmte. De getroffen agrariërs dienen te wijken voor de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn om het glastuinbouwgebiedte ontwikkelen.
Commentaar Er gebeurt nogal wat langs het Kanaal Terneuzen-Gent. Althans, er zijn veel ideeën en plannen. De grote vraag is hoe realistisch de plannen zijn. Zeker gezien de huidige economische crisis. Bijzonder is wel dat dit, tezamen met de Nieuwe Waterweg en het Noordzeekanaal, ruimtelijk één van de meest uitgesproken economische kanaalzones van ons land is. Het kanaal is hier nog werkelijk een drager van de economische potentie van het gebied. Niet alleen van Terneuzen of Gent, maar ook voor de meeste plaatsen die langs het kanaal liggen en veelal hun ontstaan daaraan hebben te danken, zoals Sluiskil en Sas van Gent. Het landschap heeft altijd wel mijn interesse, maar het landschapsuitvoeringsplan lijkt meer een doekje voor het bloeden. Uiteindelijk komt er gewoon meer industrie en glastuinbouw. Dergelijke ontwikkelingen maken deze kanaalzone ook wel weer interessant. Je ziet niet vaak van dergelijke grote ruimtelijke contrasten. Het zal te maken hebben met de aanwezigheid van veel goedkope grond, de 'achterstelling' van Zeeuws-Vlaanderen, het belang voor de economie en wellicht de politieke, economische en ruimtelijke druk van Gent.
0018

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

18 juni 2009
Waar Artikel Algemeen Dagblad
Betreft De bouw van drie windmolens langs het kanaal bij Houten.
Conclusie Al enige tijd werkt de gemeente Houten aan de plaatsing van windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit leek niet mogelijk omdat Defensie bezwaar had tegen de molens. Zij zouden de radar in Soesterberg teveel storen. Nieuwe berekeningen wijzen uit dat dit niet het geval is. De wethouder van Houten wil de molens nu draaiend hebben in 2011. Het actiecommitté Veerwagenweg wil het niet zover laten komen.
Commentaar Als je er zelf niet aan woont, is het natuurlijk gemakkelijk om te zeggen dat windmolens en kanalen best goed met elkaar samen kunnen gaan. Allebei gaat het om kunstmatige rationele lijnen in het landschap. Het kanaal zie je echter haast niet of het moeten de bomen zijn die er veelal langs staan. Dat zouden ook windmolens kunnen zijn, maar dat levert toch een ander sentiment op dan bomen. Natuurlijk, ze zijn van kil staal en bewegen ook nog eens. Wel een wat suggestief plaatje bij het artikel. Een hele rij van windmolens, maar er wordt feitelijk over drie molens gesproken. Al die energie van de gemeente stoppen in drie molens? Als je het dan toch doet, maak dan ook inderdaad een flinke rij of helemaal niets.
0017

Kanaal Waterdunen

Datum

12 juni 2009
Waar Artikel PZC. Zie ook informatiepagina Waterdunen
Betreft Bezoek Zeeuwse gedeputeerde aan gemeente Sluis om te vertellen over het project Waterdunen. Dit project betreft een gecombineerd natuur- en recreatieproject direct ten westen van Breskens.
Conclusie Er worden kritische vragen gesteld over de noodzakelijkheid van nog een toeristisch gebied in de regio. Verder zijn er zorgen over parkeeroverlast. Om de angst voor verzilting van omliggende gronden tegen te gaan denkt de provincie aan de aanleg van een kanaal om het natuurgebied.
Commentaar Het betreft een project waar de provincie middels een inpassingsplan het voortouw heeft genomen. Dit zware middel (waarbij de gemeente feitelijk wordt gepasseerd) is nodig omdat dit gebied langs de kust één van de acht zwakke schakels in de kustverdediging is. Middels het ontpolderen en het realiseren van een natuurgebied met een gecontroleerd getij zoekt men hier naar een oplossing. Het kanaal wordt ingezet als buffer tussen het zoute en zoete water. Een soort ringvaart. Het lijkt mij dat een dergelijk kanaal ook ten behoeve van de gewenste recreatieve activiteiten nog een rol kan spelen.
0016

Roode Vaart

Datum

11 juni 2009 en 23 september 2009
Waar Artikel BN De Stem-Regio Moerdijk
Betreft Ontwikkelingen langs de Roode Vaart en Allure terug als water weer stroomt.
Conclusie

Langs de Roode Vaart in Zevenbergen heeft de gemeente Moerdijk meerdere woningbouwplannen in ontwikkelingen samen met projectontwikkelaars. Om deze te kunnen realiseren is de verplaatsing van bedrijvigheid langs de vaart noodzakelijk. De gemaakte afspraken hierover zijn opengebroken nu de bedrijven zich voor zodanig hoge kosten zien geplaatst, dat zij niet willen verhuizen. Daarmee dreigen de nieuwe ontwikkelingen te stagneren.
In het tweede artikel heeft de PvdA niet stilgezeten en twee studenten planologie en stedenbouw de opdracht gegeven scenario's te ontwikkelen voor het terugbrengen van de vaart in het stadje. Dit wordt met allure opgepakt en bij een presentatie kiezen de aanwezigen voor het scenario 'Herstel en herleef' dat op de meest overtuigende wijze het water en de recreatievaart het centrum in brengt.

Commentaar De Roode Vaart loopt tussen de Mark en het Hollandsch Diep via Zevenbergen. In het centrum van Zevenbergen is de vaart gedempt. Langs de vaart ten noorden van het centrum wil de gemeente tot een gebiedsontwikkeling komen de kwaliteit van het gebied verbeteren door middel van het verplaatsen van bedrijvigheid en het bouwen van woningen. Dit is een ontwikkeling die in meerdere plaatsen speelt (bijvoorbeeld Waterfront Harderwijk). Dit zijn zeer complexe en dure projecten waarbij veel belangen zijn gemoeid. Nu het proces stagneert en gezien de economische crisis, vrees ik dat in Zevenbergen de situatie nu wel even blijft zoals die is. Deze conclusie blijft wellicht overeind, maar met het artikel van 23 september 2009 blijkt in ieder geval dat men in Zevenbergen niet bij de pakken neerzit en blijft trekken aan het proces. Ik hoop dat het ze lukt. 
0015

Haarlemmervaart

Datum

6 juni 2009
Waar Artikel Parool
Betreft Bevaarbaar maken Haarlemmervaart.
Conclusie Er wordt een begin gemaakt met het saneren en weer bevaarbaar maken van de Haarlemmervaart. Deze voormalige trekvaart is de oudste van het land en maakt deel uit van de grote plannen die de stadsdelen Westerpark, Bos en Lommer en Geuzenveld-Slotermeer hebben om groen en recreatie meer ruimte te geven. Eerst zal er een bodemsanering plaatsvinden, omdat een eeuw lang de Westergasfabriek voor vervuiling heeft gezorgd. Vervolgens dienen bruggen verhoogd of vervangen te worden. De vaart zal vooral geschikt gemaakt worden voor de recreatievaart en niet voor de beroepsvaart.
Commentaar Zelf dacht ik dat de vaart nog altijd wel bevaarbaar was, maar blijkbaar is dat niet zo. Historisch gezien is het een bijzondere vaart. Tussen Amsterdam en Haarlem lag zowel de eerste trekvaart als de eerste spoorlijn van het land. deze lopen ook parallel aan elkaar. Bij Halfweg kan een mooie tussenstop ontstaan met de herontwikkeling van het suikerfabriekcomplex.
0014

Hoofdkanaal

Datum

4 juni 2009
Waar Artikel Groninger Internet Courant
Betreft Subsidie Grote Slapersluis bij Hongerige Wolf.
Conclusie Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft € 0,5 mln. ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Grote Slapersluis in het Hoofdkanaal. De totale restauratie kost € 0,8 mln. Het Waterschap Hunze en Aa's financieert het deel dat overblijft. De sluis is sinds 2000 een monument. Bijzonder is de ijzeren rolbrug, waarmee de sluis enig is in zijn soort in Noord-Nederland. Eind 2010 zal de restauratie gereed zijn.
Commentaar Met zulke namen wordt de nieuwsgierigheid wel gewekt. Dit gebied in Noord-Groningen kenmerkt zich door een voortschreidende landwinning. De sluis in kwestie dateert uit 1924 en had een voorganger uit 1864. Toen begon hier nog de Waddenzee. Met de inpoldering van de Coenraadpolder in 1924 kwam daar de zeesluis te liggen met een 'slaperdijk' en sluis op de locatie van de oude zeesluis: de Grote Slapersluis waarover dit artikel gaat. In het kader van de Deltawet uit 1958 werd de zeedijk verhoogd en verdween de zeesluis van de Coenraadpolder. De Grote Slapersluis verloor sindsdien haar functie.
0013

Dedemsvaart

Datum

25 mei 2009
Waar Artikel Nederlands Dagblad
Betreft Bevaarbaar maken van de Dedemsvaart.
Conclusie In het kader van het 200-jarig bestaan wordt er veel gesproken over de Dedemsvaart. Bij monde van Barend Rooseboom heeft de Historische Vereniging Avereest plannen ontvouwd om de Dedemsvaart weer bevaarbaar te maken. Dit zal niet gemakkelijk zijn aangezien het kanaal grotendeels gedempt is en waar het nog open is, over veel vaste bruggen beschikt.
Commentaar Dit heeft wel iets weg van het vorige bericht over het Oranjekanaal. Een groot verschil is echter dat met de Dedemsvaart nog veel valt te winnen in de zin dat er veel gedempt is. Daar loopt nu de provinciale weg. Het hergraven van de vaart zal dan ook niet gemakkelijk zijn. Ik vrees dan ook dat dit een mooi verhaal is in het kader van het 200-jarig bestaan, maar dat hetzelfde verhaal weer zal worden gehouden tijdens het 250-jarig bestaan.
0012

Oranjekanaal

Datum

23 april 2009
Waar Persbericht provincie Drenthe
Betreft Bevaarbaar maken Oranjekanaal.
Conclusie Een door de provincie Drenthe ingesteld onderzoek naar het bevaarbaar maken van het Oranjekanaal door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft uitgewezen dat dit niet realistisch is. De weinige baten wegen niet op tegen de hoge kosten. Negatief zijn de gevolgen voor de natuur en de grote investeringen in bruggen en sluizen en het onderhoud daarvan. Het kanaal is verder geen ontbrekende schakel in het vaarwegennet. Wel is de bevaarbaarheid positief voor het behoud en herstel van cultuurhistorische elementen als bruggen en sluizen.
Commentaar Het Oranjekanaal is voor mij alleen al op de kaart één van de mooiste kanalen van Nederland. Al decennia lang loopt dit kanaal vrij verstild door Drenthe. Op zich heb ik niets tegen het bevaarbaar maken van dit (of een) kanaal, maar het heeft ook wel wat om een kanaal los te laten en te zien verweven met zijn directe omgeving. In Nederland willen we vaak teveel restaureren of van nieuwe ontwikkelingen voorzien. Hier is Speelstad Oranje wel genoeg. Laat mij verder maar vooral genieten van al het landschappelijke schoon langs dit kanaal.
0011

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

22 en 27 april 2009
Waar Artikel BN de Stem en Artikel PZC
Betreft Nieuwe zeesluis bij Terneuzen.
Conclusie Op 22 april is er een kort artikel geplaatst waarin wordt gemeld dat er eind dit jaar een beslissing wordt genomen over de financiering van een nieuwe zeesluis in Terneuzen. Deze komt oostelijk van de bestaande zeesluizen te liggen. De Vlaamse premier wil ook dat de Gentse Haven aan het project meebetaald. Het antwoord vanuit Gent volgt al snel in het tweede artikel. Als de zeesluis vooral geschikt is voor de binnenvaart, dan betaalt Gent geen euro. Is de sluis ook geschikt voor zeeschepen dan is er over een bijdrage in de financiering te spreken. Er wordt daarbij ook kort verwezen naar de nieuwe Seine-Scheldeverbinding die wordt aangelegd. Gent verwacht hier veel van.
Commentaar In dynamische havengebieden achter een sluis zal in de loop van de tijd altijd weer de roep om een grotere sluis de kop op steken. In Terneuzen is dat al eens eerder gebeurd net als in IJmuiden. Daar is de roep van Amsterdam om weer een grotere zeesluis inmiddels weer begonnen. In Terneuzen is men blijkbaar al wat verder en lijkt de zeesluis er te komen. Bijzonder is de uitspraak dat deze nieuwe zeesluis ten oosten van de huidige zeesluis komt te liggen. Dat kan volgens mij alleen maar betekenen dat de nog bestaande oude zeesluizen moeten worden geruimd. Toch maar eens snel een bezoekje aan Terneuzen brengen. Verder wordt verwezen naar de Seine-Scheldeverbinding. In Frankrijk is dit één van de majeure infrastructurele projecten om de kredietcrisis te bestrijden. Het gaat om een grote nieuwe kanaalverbinding tussen Parijs en Antwerpen.
0010

Eemskanaal

Datum

22 april 2009
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Start onderzoek nieuwe weg zuidzijde Eemskanaal.
Conclusie De provinciale weg tussen Groningen en Delfzijl (de N360) geeft de nodige (niet verder benoemde) problemen. De provincie Groningen zoekt nu naar alternatieven, waaronder een weg langs de zuidzijde van het Eemskanaal. Deze route was tot nu altijd taboe.
Commentaar Een artikel dat meer vragen dan antwoorden oplevert. De N360 loopt nu ten noorden van het kanaal, dwars door de dorpen. In die zin is te begrijpen dat er (leefbaarheids)problemen zullen zijn. Het Eemskanaal vormt de meest directe verbinding tussen Groningen en Delfzijl. In die zin logisch als route. Waarom dit altijd taboe was, word niet verteld. Ik vermoed rust, ruimte en natuur. Zeker het gedeelte tussen Woltersum en Delfzijl zal als er een provinciale weg langs komt zeer sterk van karakter veranderen.
0009

Dolderkanaal

Datum

20 april 2009
Waar Artikel Architectenweb.nl
Betreft Steenwijk krijgt brug met poorten.
Conclusie Een beschrijving van het ontwerp van ipv Delft voor een nieuwe brug over het Dolderkanaal bij Steenwijk. De brug heeft aan beide zijden een stalen portaal die tezamen de indruk maken van een poort. Uitgangspunt bij het ontwerp was dat de vaste brug met eenvoudige middelen in de toekomst beweegbaar kan worden gemaakt. Verder een architectonische beschrijving van het ontwerp.
Commentaar Altijd jammer als een beweegbare brug (een hefbrug in dit geval) wordt vervangen door een vaste brug. Wel weer leuk als aan het ontwerp van de nieuwe brug veel aandacht wordt besteed. Zo krijg je weer een landmark aan het kanaal. Het klinkt in ieder geval goed dat voor de toekomst toch rekening wordt gehouden met het mogelijk beweegbaar maken van de brug. Overigens staat er op Google Earth een aardige nachtfoto van ene Nekkerde met de verlichte oude brug en een opvallend langgerekt gebouw op de achtergrond.
0008

Schelde-Rijnkanaal

Datum

9 april 2009
Waar Artikel PZC
Betreft Het plaatsen van windmolens langs het kanaal ten zuiden van de A58.
Conclusie Een burenruzie tussen de gemeenten Woensdrecht en Reimerswaal. Deze laatste wil het windmolenpark bij de Kreekraksluizen uitbreiden in zuidelijke richting. De molens worden hoger dan de bestaande met een askophoogte van 80 meter (met wiek totaal 120 meter hoog). Woensdrecht maakt hier bezwaar tegen. Het uitzicht op de 'Brabantse Wal' wordt er door aangetast.
Commentaar Als geograaf is de 'Brabantse Wal' een begrip. Deze landschappelijke verhoging is een rivierterras van de Schelde. Ik denk dat een ieder die over de A58 naar of van Zeeland is gereden wel even een blik heeft geworpen op de wal in het landschap met daarop duidelijk zichtbaar de kerk van Woensdrecht. Het is een vrij uniek gezicht zeker richting de weidsheid van het Zeeuwse land. Het kanaal ligt op 4 kilometer van deze wal. Daartussen loopt ook nog de rijksweg A4 richting Antwerpen. Ik ben er een tijd niet geweest en kan niet goed inschatten hoe sterk de visuele vervuiling zal zijn. De windmolens passen op zich goed bij het kunstmatige van de Schelde-Rijnverbinding en het naastgelegen spuikanaal.
0007

Twentekanaal

Datum

8 april 2009
Waar Artikel De Stentor
Betreft Bannen van zwaar verkeer op 12 bruggen over het Twentekanaal.
Conclusie Rijkswaterstaat wil 12 bruggen over het Twentekanaal verboden verklaren voor landbouw- en vrachtverkeer zwaarder dan 24 ton. De vervoersorganisaties reageren onaangenaam verrast. Het is uiteindelijk aan de gemeenten als wegbeheerders om de borden te plaatsen. Deze zijn ook niet even enthousiast. Zo vreest de gemeente Hof van Twente een concentratie van zwaar verkeer door Markelo waar de route aansluit op de brug waar dit verkeer wel over mag.
Commentaar Op één van deze 12 bruggen hebben we nog trouwfoto's gemaakt. Ik kan dus uit eigen ervaring spreken als ik zeg dat dit zeer fraaie bruggen zijn. Wat betreft breedte en uitvoering kan ik me goed voorstellen dat deze bruggen van het zware verkeer worden ontlast. Maakt het er nog mooier fietsen en wandelen.
0006

Dedemsvaart

Datum

4 april 2009
Waar Artikel De Stentor
Betreft Start feesten rond 200 jaar Dedemsvaart.
Conclusie Een kort artikeltje over het tweehonderdjarig bestaan van De Dedemsvaart. De festiviteiten zijn nu begonnen in Hasselt met het overbrengen van een lading turf. Kort wordt verder de geschiedenis van het kanaal beschreven.
Commentaar De Dedemsvaart is een turfkanaal met een bewogen geschiedenis. Plaatsen als Nieuwleusen, Avereest en Dedemsvaart hebben er hun ontstaan aan te danken. Er zullen meerdere festiviteiten zijn. Op deze blog vind je daar meer informatie over.
0005

Apeldoorns Kanaal

Datum

30 maart 2009
Waar Persbericht Provincie Gelderland
Betreft Bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal.
Conclusie In Heerde vond op 25 maart het Gelders Debat plaats over het Apeldoorns Kanaal. Centraal stond de vraag of het weer bevaarbaar maken van het kanaal voor de recreatievaart een forse economische impuls zou opleveren voor de regio en wie dat allemaal betaalt? Is het behoud van de natuurlijke en ecologische waarden belangrijker dan een economische stimulans? Tijdens het debat wordt aangegeven dat niet alles tegelijk hoeft. Met twee beweegbare bruggen en het gebruik van de sluis schiet het al flink op. Verder zijn kano's welkom, maar is niet iedereen enthousiast over de komst van motorboten. Verder ligt er nog het probleem van een verontreinigde bodem waarvoor het Waterschap Veluwe geen geld heeft om het schoon te maken. De Provinciale Staten zijn nu aan zet.
Commentaar In het hieronder staande artikel van 11 maart is al te lezen over het voorwerk tot dit Gelders Debat over het kanaal. Er zal nog wel het nodige water door het kanaal stromen voor er een beslissing valt. Dat het dan (in eerste instantie) zal gaan om een deel van het kanaal zou mij dan niet verbazen.
0004

Eemskanaal

Datum

25 maart 2009
Waar Artikel Nieuwsblad van het Noorden
Betreft Vervanging zeesluizen in het Eemskanaal bij Delfzijl.
Conclusie Eerder deze week weigerde het Rijk zo'n 150 mln. in de vervanging van de verouderde zeesluis bij Delfzijl te stoppen. De burgemeester van Delfzijl geeft niet op en probeert activiteiten aan elkaar te koppelen.
Commentaar Het is al eens eerder gebeurd in Delfzijl. De vervanging van de zeesluizen door nieuwere. Nu zijn ook deze sluizen te klein geworden. Waar er vroeger twee schepen achter elkaar in pasten, daar zijn de schepen nu te lang geworden en loopt de binnenvaart vertraging op. Het Rijk oordeelt dat de kosten niet in verhouding staan tot de baten. Lokale en regionale partijen denken daar anders over.
0003

Zuid-Willemsvaart

Datum

11 maart 2009
Waar Persbericht gemeente 's-Hertogenbosch
Betreft Start planvorming groene zone langs de nieuwe omlegging van de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch.
Conclusie Betreft een informatief bericht van de gemeente waarin de bewoners worden bijgepraat over de stand van zaken en de te nemen acties.
Commentaar Het kanaal zelf staat hier eigenlijk niet centraal, wel de groene zone. Na de drukke werkzaamheden aan de A2, wordt in de gemeente ook gestart met een omlegging van de Zuid-Willemsvaart en wel van de brug bij Den Dungen tot aan de Maas, parallel aan de A2. De groene zone wordt ten oosten van het kanaal aangelegd en vormt een ecologische verbindingszone. Wie op de kaart of luchtfoto kijkt zal zien dat de aanleg van dit nieuwe kanaaldeel nogal wat voeten in de aarde heeft. Dat maakt nieuwsgierig. Het blijkt dat in op 7 november 2007 een samenwerkingsovereenkomst is getekend tussen de gemeente en Rijkswaterstaat over de omlegging van het kanaal. Dit om de bereikbaarheid van Zuidoost-Brabant te vergroten voor de binnenvaart. Deze hoeft dan niet meer door de Bossche binnenstad via het smalle kanaal. Een ontwerp van de nieuwe kanaalverbinding wordt eind 2009 verwacht.
0002

Apeldoorns Kanaal

Datum

11 maart 2009
Waar Artikel De Stentor
Betreft Adviesbureau Grontmij heeft in opdracht van de Stuurgroep Apeldoorns Kanaal het rapport 'Apeldoons kanaal: kansrijk water' uitgebracht. Hierin worden de (economische) mogelijkheden bekeken om het kanaal weer bevaarbaar te maken. De kosten hiervan bedragen tussen de € 30 en € 150 mln.
Conclusie Het rapport is aangeboden. Provinciale Staten gaan varen over het kanaal en zullen vervolgens beslissen over de financiering.
Commentaar Er wordt al zeer lang gesproken over het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. De Stichting Apeldoorns Kanaal beijvert zich al geruime tijd voor een openstelling. Zij wil het kanaal in haar oude luister herstellen. Tegenstanders vinden het wel zeer veel geld voor wat bootjes. De kosten zijn dan ook niet gering, hetgeen een gevolg is van de aangebrachte stuwen en de benodigde restauratie en onderhoud aan bruggen en sluizen. Feit is dat het kanaal bij de gemeenten en de provincie steeds prominenter in beeld is als belangrijk cultuurhistorisch element met een (in potentie) grote waarde voor natuur, landschap en recreatie. In Apeldoorn hebben al de nodige transities plaats gevonden langs de Kanaalzone en is het kanaal meer een onderdeel van de stad geworden.
0001


Actueel Archief 2008

Megakanaal China

Datum

13 november 2008
Waar Artikel Volkskrant
Betreft De aanleg van een 1.300 kilometer kanaal ten behoeve van de watervoorziening van Beijing en omgeving.
Conclusie Vooral veel feiten en getallen. Daarnaast wordt een zeker sfeerbeeld geschetst van de confrontatie van een megalomaan project en de gewone burgers die daarmee te maken krijgen. Helaas wordt je daar verder niet heel veel wijzer van.
Commentaar Op een aparte pagina heb ik wat reflecties over het artikel geschreven. Die vind je hier.
0001
ARCHIEF
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Geplaatst: 26 maart 2009
Update: 15 maart 2010