contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Actueel Archief 2011

Wilhelminakanaal

Datum

24 december 2011
Waar Artikel Eindhovens Dagblad
Betreft Minister overhalen geld te steken in Wilhelminakanaal.
Conclusie

Het Zuidoost-Brabantse bedrijfsleven moet minister Schultz eind januari 2012 overhalen meer geld te steken in het uitdiepen van het Wilhelminakanaal tussen de Zuid-Willemsvaart en Ekkersrijt. Met deze verdieping kan een Regionaal Overslag Centrum (ROC) meer optimaal worden benut. Dit scheelt zeer veel vrachtverkeer over de weg. Een tweetal bedrijven heeft al interesse getoond en denkt al aan slimme combinaties met aanvoer van zand en het vullen van lege schepen met houtsnippers, puin en afval. Met alleen deze twee bedrijven kan een ROC al haalbaar zijn, maar met een verdieping van het kanaal kunnen de schepen het meest efficiënt worden ingezet. Anders zal met duwbakken moeten worden gewerkt en zullen enkele bruggen verbreed moeten worden.

Commentaar Wie ook de onderstaande artikelen leest, zal het opvallen dat er nogal wat van minister Schultz wordt gevraagd. Op zich denk ik dat het vervoer over water meer dan ooit weer toekomst heeft. De structuren (kanalen, rivieren) liggen er en zijn nog ver onderbenut. Er kan zo nog heel wat vrachtverkeer van de weg worden gehaald.
0097

Woudvaart (Rijstervaart)

Datum

21 december 2011
Waar Artikel Leeuwarder Courant
Betreft Fietspadwens vervuld.
Conclusie

Met de plaatsing van een nieuwe fietsbrug over de Woudvaart is een wens voor de fietspadliefhebbers in Gaasterland vervuld. Nu is het fietsverkeer gescheiden van het drukken gemotoriseerde verkeer over de Oordenwei. Het gehele fietspad tussen Oudega en 't Flinkeboskje kostte 420.000 euro.

Commentaar Ruim een jaar voor de plaatsing heb ik nog op de verkeersbrug gestaan op deze plek. Een zeer rustige weg toen en ik kan me dan ook weinig voorstellen bij druk verkeer hier. Ik juich fietsverbindingen en bruggen toe, dus verder lijkt het me prima. Er wordt gesproken van de Woudvaart, maar zelf dacht is dat het nog ging om de Rijstervaart. Ze weten het vast beter daar.
0096

Zuid-Willemsvaart

Datum

20 december 2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Start bouw nieuwe sluis.
Conclusie

Eén van de grootste werken in de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch gaat in januari 2012 van start. Dan worden de damwanden geslagen die de start vormen voor de bouw van de nieuwe sluis. De sluis komt te liggen bij de Maasdijk bij Empel en zal de grootste sluis worden in Noord-Brabant.

Commentaar Het gebeurd niet heel vaak dat een nieuwe sluis wordt gebouwd. Een bouwproject dat een bezoek waard is. In dit decennium worden we sowieso op dat gebied verwend, want we kunnen ons ook verheugen op de nieuwe zeesluizen bij Terneuzen en IJmuiden. Deze laatste twee zullen tot de grootste van de wereld behoren.
0095

Offingawierstervaart (Houkesloot)

Datum

15 december 2011
Waar Persbericht Provincie Friesland
Betreft Sneek beter bereikbaar voor schepen.
Conclusie

De gemeente Zuidwest-Friesland en de provincie Friesland hebben gezamenlijk baggerwerkzaamheden uitgevoerd om de bereikbaarheid van Sneek te verbeteren. De provincie was verantwoordelijk voor het uitbaggeren van de Houkesloot. Deze is nu voorzien van een vaargeul met een waterdiepte van 3,60 meter. Nu kunnen klasse Va-schepen de Sneeker havens bereiken. Naast de geul voor de beroepsvaart zijn geulen voor de recreatievaart gemaakt. De gehele route vanaf het Prinses Margrietkanaal tot het centrum van Sneek is nu toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 2,20 meter.

Commentaar Een goed en nuttig project. Sneek is toch één van de watersportcentra in Friesland en ook een bedrijvige stad.
0094

Havenkanaal

Datum

15 december 2011
Waar Artikel RTV Drenthe
Betreft Havenkwartier stap dichterbij.
Conclusie

Het College van B&W heeft ingestemd met het plan om de nieuwe woonwijk Havenkwartier te ontwikkelen langs het Havenkanaal van Assen. Het is de bedoeling dat de bewoners ervan via het kanaal naar hun woning kunnen varen. Voor dat doel dient in de Industrieweg een beweegbare brug te worden gebouwd. Deze brug zou dan alleen buiten spitstijden moeten worden gebruikt om files te voorkomen.

Commentaar Assen is sterk bezig met het doen herleven en beleven van haar kanaalgeschiedenis. Na het opknappen en bevaarbaar maken van de Vaart volgt nu een herstructureringsgebied langs de oude route van de Noord-Willemsvaart en een herstel van de bevaarbaarheid ervan naar het Havenkanaal.
0093

Calandkanaal

Datum

14 december 2011
Waar Artikel RTV Rijnmond
Betreft Ontwerp van nieuwe Botlekbrug bekend.
Conclusie

Als onderdeel van de verbreding van de A15 wordt ook een nieuw ontwerp van de Botlekbrug getoond. De brug wordt zowel breder voor het vrachtverkeer als voor het scheepvaartverkeer. Ook krijgt de brug twee treinsporen. De brug is belangrijk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen dat niet door de Botlektunnel mag rijden. Om files te voorkomen wordt de brug dus verdubbeld.

Commentaar Deze brug ligt niet letterlijk over het Calandkanaal, maar over de vaargeul die het Canalkanaal hier verbindt met de Nieuwe Waterweg. De grote brug zal in twee helften kunnen worden geopend, zodat schepen van beide kanten tegelijk er langs kunnen.
0092

Calandkanaal

Datum

13 december 2011
Waar Artikel RTV Drenthe
Betreft Gesprek over vaarverbinding heropend.
Conclusie

Minister Schultz heeft de gedeputeerde van Drenthe beloofd opnieuw te kijken naar het verbeteren van de vaarverbinding IJsselmeer-Meppel. Uit eerder overleg liet het Rijk blijken pas na 2021 na een verbetering hiervan te willen kijken. Een sterke lobby uit de regio hoopt de minister op andere gedachten te denken.

Commentaar Een lobby die nodig zal zijn. Zowel wat betreft het bepleiten van de urgentie als de plannen van de provincie Drenthe die wat betreft het stimuleren van het vervoer over water sterk gericht is op het verbeteren en versterken van de haven van Meppel.
0091

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

12 december 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Besluit over nieuwe zeesluis begin 2012.
Conclusie

Minister Schultz verwacht begin 2012 een besluit over de aanleg van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen te kunnen nemen. Afgelopen zomer was er nog verwachting dat dit besluit al in oktober 2011 zou worden genomen. Met name omtrent de financiering is verder onderzoek en overleg nodig. Sealand Ports, Terneuzen en de provincie Zeeland willen gezamenlijk maximaal 10 miljoen euro bijdragen. De minister heeft de regio om 40 miljoen euro gevraagd. In totaal betaald Nederland maximaal 142 miljoen euro. Vlaanderen betaald de rest (meer dan 500 miljoen euro).

Commentaar Op zich verbaasde mij de snelheid al waarmee werd besloten dat de zeesluis er kwam. Het helpt natuurlijk dat Vlaanderen ook het grote merendeel van de kosten voor haar rekening neemt. Nu komt er dan toch enige vertraging in het proces.
0090

Zuid-Willemsvaart

Datum

6 december 2011
Waar Artikel Eindhovensch Dagblad
Betreft Komst containerhaven bij Budel-Dorplein.
Conclusie

De bestaande haven van de zinkfabriek bij Budel-Dorplein wordt omgebouwd en openbaar gemaakt. Met de komst van een exploitant uit Tilburg en één uit Weert is dit mogelijk gemaakt. De gemeente Weert laat de haven uitdiepen en de kaden en terreinen versterken. Het terrein ligt voor een klein deel op het grondgebied van het Brabantse Cranendonc. Deze gemeente draagt niet bij aan de ontwikkeling, maar zal het ook niet belemmeren.

Commentaar Wie op zoek is naar grote bijzondere industrieën die door hun hinder op grote afstand van dorpen en steden zijn aangelegd, is bij de zinkfabriek in Budel op het goede adres. Deze immense fabriek heeft mij wel eens verleid tot een fietstocht met de fabriek als einddoel. Deze fabriek staat temidden van bos- en heidevelden. Het dorp Budel-Dorplein is speciaal gebouwd voor de werknemers van de fabriek; een bijzondere plek. Dan loopt daar ook nog eens de Zuid-Willemsvaart waarvan de zinkfabriek ook bewust gebruik heeft gemaakt. Vermoedelijk is dit gebruik nu zo gering (of verdwenen) dat naar andere mogelijkheden van de haven wordt gekeken. Een erg kleine insteekhaven overigens. Dat mocht de aantrekkelijkheid van de plek voor andere bedrijven blijkbaar niet drukken.
0089

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

6 december 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Haven van Gent breidt uit langs het kanaal.
Conclusie

Aan de linkeroever van het kanaal wordt 100 hectare nieuw bedrijventerrein aangelegd. De Gentse Haven, het Vlaamse Gewest en de gemeente Evergem, waar het terrein is gelegen, nemen daarin deel. Er zullen vooral logistieke bedrijven worden gevestigd. Het bedrijventerrein krijgt nieuwe ontsluitingswegen die de kanaaldorpen ontlasten. In het voorjaar van 2012 wordt met de werkzaamheden begonnen. Rond 2015 moet het werk gereed zijn.

Commentaar Van Gent tot Terneuzen is een indrukwekkend havengebied ontstaan langs het kanaal. Ik denk dat er geen ander kanaal in de Benelux is dat zo geïndustrialiseerd is. Wat dat betreft een ruimtelijk-functioneel zeer sterke structuur die ook nog eens organisatorisch sterk verankerd is in beide regio's. Het is werkelijk een kanaalzone als kloppend hart van de regio.
0088

Apeldoorns Kanaal

Datum

5 december 2011
Waar Artikel De Stentor
Betreft Niet minder huizen in project Kanaalzone-Zuid.
Conclusie

De wethouder in Apeldoorn benadrukt dat er geen woning minder zal worden gebouwd dan de nu geplande 280 woningen in Kanaalzone-Zuid. Apeldoorn schrapt in totaal bijna 1.500 nieuwbouwwoningen in de plannen als gevolg van de slechte woningmarkt. In het verleden is ook al geschrapt op Kanaalzone-Zuid, maar nu niet verder meer. De woningcorporaties zijn verplicht de kavels af te nemen en de gemeente heeft er vertrouwen in dat de woningen ook daadwerkelijk worden gebouwd. In januari 2012 begint de herontwikkeling van het terrein.

Commentaar Dit project staat veel in het lokale nieuws. Tijd dat het maar is klaar is.
0087

Schelde-Rijnverbinding

Datum

3 december 2011
Waar Artikel PZC
Betreft Reimerswaal heeft genoeg gedaan.
Conclusie

De gemeenteraad van Reimerswaal geeft een duidelijk signaal af dat de gemeente wel genoeg heeft gedaan als bijdrage aan groene energie. Dit signaal loopt vooruit op het besluit over de vervanging van de 26 veertig meter hoge windmolens bij de Kreekraksluizen door 31-35 tot bijna 140 meter hoge windmolens. Hierna is het voor college en raad genoeg geweest.

Commentaar Bij een dergelijk besluit kun je je iets voorstellen. Vooral de groei in hoogte van de windmolens is indrukwekkend. Zou dat nu juist meer of minder overlast (geluid, luchtverplaatsing) geven in de omgeving van de windmolens? Ze zullen in ieder geval goed te zien zijn.
0086

Vaarweg Lemmer-Delfzijl

Datum

28 november 2011
Waar Persbericht Rijksoverheid
Betreft Overdracht vaarweg Lemmer-Delfzijl.
Conclusie

Het Rijk wordt eigenaar van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. Daarmee worden het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) eigendom van het Rijk. De zijtakken van de vaarweg blijven in handen van de provincies die daarbij het jaarlijkse onderhoud en beheer op zich nemen. Het Rijk betaalt daarvoor eenmalig 186 miljoen euro. In dit bedrag zit de afkoop van beheer en onderhoud, achterstallig onderhoud en de vervanging van enkele kunstwerken. Vervolgens kunnen Rijk en provincies hun eigen beleid op de vaarwegen inzetten. Het Rijk zegt toe de al in gang gezette opwaardering van de vaarweg Lemmer-Delfzijl door te zetten. Beide staten moeten nog instemmen. Doen zij dat dan zal de overdracht op 1 januari 2014 organisatorisch een feit zijn.

Commentaar Ik maak hier uit op dat het eigendom en beheer van de vaarwegen blijkbaar versnipperd was en/of niet paste bij de doelstellingen van beide overheden. Hopelijk gaan de vaarwegen met deze afspraken dan goed voorbereid de toekomst in.
0085

Twentekanaal

Datum

25 november 2011
Waar Artikel Twentsche Courant Tubantia
Betreft Opknapbeurt haven Markelo.
Conclusie

Voor 2,6 mln. euro wordt de haven van Markelo opgeknapt. De huidige inrichting is gedateerd, de kwaliteit van de openbare ruimte laat te wensen over, de verlichting voldoet niet aan de huidige eisen en het rioolstelsel moet worden vernieuwd en aangepast. Verder is er sprake van bodemverontreiniging. Aan de kosten dragen meerdere partijen mee, waaronder het Ministerie van I&M voor 600.00 euro en de provincie Overijssel voor ruim 1,3 mln. Om de subsidies te verkrijgen moet dit jaar nog met de werkzaamheden zijn begonnen. Een wens van de gemeente is nog eens de ontsluitingsweg verder van de brug af te situeren, maar dat kan worden opgepakt als de brug wordt vernieuwd en verhoogd.

Commentaar De haven van Markelo bestaat uit enkele bedrijven langs een loskade aan het kanaal. Het lijkt er niet op of er meer bedrijven bijkomen. Alhoewel een enkel bedrijf ook mee investeert, komt het toch vooral neer op de overheden. Die hebben ook wel een zorg voor de openbare ruimte, maar ik hoop dat dit het waard is.
0084

Kanaal door Zuid-Beveland

Datum

24 november 2011
Waar Artikel PZC
Betreft Ondernemers kunnen nat bedrijventerrein mogelijk maken.
Conclusie

Gedeputeerde Sjoerd Heijning en Hans van der Hart, directeur van Zeeland Seaports, spraken tijdens een bijeenkomst over duurzame werkgelegenheid in Reimerswaal over de ontwikkeling van een nat bedrijventerrein langs het Kanaal door Zuid-Beveland. Nu laat Zeeland geld liggen, omdat nergens langs het kanaal kan worden geladen en/of gelost. Dat wreekt zich in de toekomst nog meer als de verbinding Nederland-Vlaanderen-Parijs gereed is. Wel is het zaak dat ondernemers dan willen investeren in het bedrijventerrein. Het kan dan onderdeel worden van lijndiensten op genoemde vaarroute. Aangegeven wordt dat meer gedacht wordt aan een loswal dan aan een insteekhaven.

Commentaar Er zijn zovele vervoersstromen dat je door het bomen het bos niet meer ziet, maar ik ben nu hard aan het denken wat de meerwaarde zou kunnen zijn voor deze plek om goederen en producten over te slaan. Het is niet zo dat Zeeland zelf zoveel economische massa vertegenwoordigt. Er is uiteraard de ligging aan de A58, maar waarheen vervolgens? Misschien legt iemand me het nog uit.
0083

Zuid-Willemsvaart

Datum

23 november 2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Nog geen geld fietsbrug.
Conclusie

Er is niet voldoende geld nog aanwezig voor de aanleg van een gelijkvloerse fietsbrug ter hoogte van de Graafsebaan over het nieuwe omleidingskanaal van de Zuid-Willemsvaart. De gemeente gaat dan ook uit van een beweegbare brug, maar van de geraamde van 4,7 miljoen euro komt de gemeente er nog twee tekort. Rijkswaterstaat is gevraagd om een bijdrage, maar deze brengt al een fietsverbinding terug op de nieuwe brug en is van mening dat nog een fietsbrug niet noodzakelijk is.

Commentaar Zoals het artikel hier is geschreven kan ik me wel vinden in het standpunt van Rijkswaterstaat. Blijkbaar wil de gemeente een afzonderlijke voet-fietsverbinding. Het technische standpunt van Rijkswaterstaat dat met de nieuwe brug voor het gemotoriseerd verkeer ook meteen de fietsverbinding wordt opgenomen klinkt logisch. Misschien minder mooi, maar toch ook functioneel lijkt me.
0082

Schelde-Rijnkanaal

Datum

22 november 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Stichting opgericht tegen windmolenpark Kreekraksluizen.
Conclusie

Alle berichten over het windmolenpark bij de Kreekraksluizen heeft inmiddels ook de bewoners van Anna Jacobapolder wakker geschud. Zij hebben de stichting Windmolens Nee opgericht die zich inzet voor het tegenhouden van het windmolenpark. uit Anna Jacobapolder. In het verleden zijn al eens vijf windmolens neergezet, maar nu worden het er ruim 30. De bewoners geven aan dat de huidige vijf windmolens meer impact hebben gehad, dan ze van tevoren hadden gedacht. Als het windmolenpark toch doorgaat dan willen de bewoners als compensatie dat de energiebedrijven een gebaar naar het dorp maken dat ten goede komt van de leefbaarheid in het dorp.

Commentaar Het laatste heeft wel iets opportunistisch, maar is op zich zo gek nog niet. Niemand in Nederland wil nog een 'storende' activiteit in zijn of haar spreekwoordelijke achtertuin hebben. Natuurlijk moet dat soms wel gebeuren in het kader van het algemeen belang. Niemand zal dat ontkennen. Alleen niet bij mij. Wellicht is dat wel een manier om in ieder geval ook iets positiefs terug te doen. Zorg dat de bewoners van stad en dorp en dan wel iets moois voor terug krijgen. Natuurcompensatie is ook al bijna overal verplicht. Wellicht moeten we ook toe naar een vorm van leefbaarheids- of gemeenschapscompensatie.
0081

Hilversumsch Kanaal

Datum

22 november 2011
Waar Artikel Gooi en Eemlander
Betreft Rijksmonumentenstatus schutsluis 't Hemeltje.
Conclusie Als onderdeel van het UNESCO-monument de Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft nu ook schutsluis 't Hemeltje in het Hilversumsch Kanaal bij Nederhorst den Berg de rijksmonumentenstatus verkregen. Het betreft zowel de sluis zelf, bijzonder door haar roldeuren, als de aangelegen schotbalkenloods en de bunker.
Commentaar Ondanks het soms drukke verkeer langs de sluis, is dit een fraaie plek. Hier stroomt het Hilversumsch Kanaal in de Vecht. De naam is natuurlijk prachtig en ik kan uit eigen bevinding beamen dat het er hemels is, zeker bij een mooie schaatstocht over het kanaal in aansluiting op de Kortenhoefsche Plassen.
0080

Zeesluis Antwerpen

Datum

22 november 2011
Waar Artikel Omroep Zeeland
Betreft Bouw grootste zeesluis ter wereld.
Conclusie In de Waaslandhaven in Antwerpen is gestart met de bouw van de grootste zeesluis van de wereld. De sluis is vijfhonderd meter lang, 68 meter breed en bijna achttien meter diep. Samen met de verdieping van de Westerschelde zijn het de belangrijkste verbeteringen van de Antwerpse Haven voor de komende jaren.
Commentaar Hoe lang kan je zo doorgaan? Antwerpen heeft wel meerdere grootste sluizen ter wereld op haar naam staan. Uiteraard erg indrukwekkend, maar de sluizen blijven een symbool van de kunstgrepen die nodig zijn om goed bereikbaar te zijn vanaf natuurlijk water. Zou deze sluis nu eigenlijk ook snel verouderd zijn als je onderstaand bericht in beschouwing neemt?
0079

Sluizen

Datum

22 november 2011
Waar Artikel Reformatorisch Dagblad
Betreft Nieuw soort sluis ontwikkeld.
Conclusie Ingenieurs hebben een nieuw soort sluis ontwikkeld. Deze slusi bestaat uit een soort van high-tech pudding dat water tegenhoudt, maar boten door kan laten. Daarmee is een sluis met sluisdeuren niet meer nodig en kan veel tijd worden bepaard. Een schip kan niet op eigen kracht door de gel varen. Een installatie op de wal zal het schip er doorheen trekken. De nieuwe gel is getest op kleine schaal in het laboratorium. De gebruikte vloeistof wordt ook gebruikt bij het boren naar olie.
Commentaar Dit klinkt indruwekkend en zou revolutionair kunnen zijn voor de scheepvaart. Misschien denken we later met nostalgie aan de sluizen met deuren terug. Overigens zie ik wel een soort gel voor me waar een schip doorheen kan, maar ik zie nog niet voor me op basis van dit artikel hoe omgegaan wordt met het hoogteverschil.
Gelukkig vond ik bij de persberichten van Rotterdam hier een meer uitvoerig artikel dat de werking duidelijk maakt. Ik zou het graag eens in de praktijk zien.
0078

Schelde-Rijnkanaal

Datum

19 november 2011
Waar Artikel Provinciale Zeeuwse Courant (PZC)
Betreft Meer hoge windturbines Kreekraksluizen.
Conclusie Delta mag twee extra windmolens bouwen en ook Winvast kan mogelijk 1 tot 2 extra windmolens bouwen. Het plan was eerst om 29 grote windmolens of 31 kleine windmolens te bouwen. Nu blijkt dat in het plaatsingsplan voor de kleine windmolens ook grote windmolens kunnen worden gebouwd. Er kunnen molens komen tot 137 meter hoog. Defensie gaf hier eerder het groene licht voor in relatie tot de radarinstallaties in Woensdrecht.
Commentaar Dat zal een indrukwekkend wndmolenpark worden. Wellicht ook wel één van de beste plekken om het hier toe doen. Het Schelde-Rijnkanaal kent ook al een zeer grote schaal en op de achtergrond is de haven van Antwerpen al duidelijk zichtbaar met de kerncentrale van Doel als blikvanger. Een echt energielandschap wordt het.
0077

Zuid-Willemsvaart

Datum

18 november 2011
Waar Artikel Eindhovensch Dagblad
Betreft Recreatieve scheepvaart in Helmond.
Conclusie De gemeenten Helmond en Laarbeek hebben goed overleg met elkaar over het weer bevaarbaar maken van het oude kanaal door Helmond. Technisch is het mogelijk en het kan niemand verbazen dat Helmond graag weer de recreatieve scheepvaart in de stad wil, aldus burgemeester Fons Jacobs van Helmond.
Commentaar Nee, dat verbaast mij ook niet. De stad ligt prachtig langs het kanaal en zou er nog veel meer mee kunnen doen.
0076

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

17 november 2011
Waar Artikel Reformatorisch Dagblad
Betreft Komst zeesluis Terneuzen definitief.
Conclusie Minister Schultz en haar Belgische collega zijn het eens geworden over de verdeling van de kosten (België ruim 500 miljoen en Nederland 142 miljoen). Daarmee is de komst van de zeesluis definitief geworden. Verder zegde de minister nog miljoenen toe in de ontwikkeling van de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone. De haven wordt als belangrijk gezien. Zonder haven geen krachtige economie zie de minister.
Commentaar Daarmee kan dus daadwerkelijk worden begonnen met één van de twee grote sluiswerken in ons land voor de komende vijf tot tien jaar. De andere betreft de (nog grotere) nieuwe zeesluis bij IJmuiden.
0075

Meppelerdiep

Datum

17 november 2011
Waar Artikel RTV Drenthe
Betreft Geen verbetering verbinding tussen Meppel en IJsselmeer.
Conclusie Een gesprek met het Rijk over de verdieping van het Meppelerdiep heeft geen nieuwe inzichten opgeleverd. Het Rijk wil daar pas in 2021 mee beginnen. Voor diverse partijen in Drenthe is dat te laat. In eerste instantie zou het Rijk in 2015 met de werkzaamheden beginnen.
Commentaar Op de World Canals Conference was er een ambitieuze lezing over de vaarwegen en havens in Drenthe. De provincie wil zich flink inzetten voor dit vaarwegennetwerk en Meppel is daarbinnen een belangrijke haven. Een besluit als deze is dan wel een domper voor het ingezette besluit. Wie weet gaan de lokale en regionale partijen er nu mee aan de slag.
0074

Waalwijksche Haven

Datum

15 november 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Geen geld Rijk voor nieuwe sluis.
Conclusie De gemeente Waalwijk hoeft niet te rekenen op een subsidie van 10 miljoen euro van het Rijk. Daarmee zal ook de provincie Brabant haar toegezegde 10 miljoen terugtrekken. Over het waarom is nog niets bekend.
Commentaar Het is inderdaad een niet al te grote sluis. Ik weet niet zeker of deze sluis, net als die bij Macharen voor de haven van Oss, ook het merendeel van de tijd open kan blijven staan. Het is in ieder geval een vrij smalle sluis. Zal wel moeilijk zijn, zo niet onmogelijk, om nu het benodigde geld bijeen te krijgen.
0073

Hoge en Lage Vaart

Datum

14 november2011
Waar Artikel Omroep Flevoland
Betreft Komst overslagterminal opnieuw bekeken.
Conclusie Almere wil haar ligging aan het water graag benutten en ook vrachtvervoer over water mogelijk maken. Daarvoor was eerst de locatie bij het gemaal Blocq van Kuffeler in beeld (bij de Hoge en Lage Vaart) toen weer een locatie bij de Stichtse Brug. Deze laatste locatie bleek niet mogelijk en zo willen enkele partijen in de raad weer onderzoeken of de locatie bij het gemaal haalbaar is.
Commentaar Lijkt me een legitieme vraag en ontwikkeling. Almere ligt gunstig aan het water en het verkeer over de rijkswegen zou er wel bij gebaat zijn als het vrachtverkeer zou verminderen als gevolg van vervoer over water. Ik denk dat het verder niets te maken zal hebben met de Hoge en lage Vaart. Die zou je goed kunnen gebruiken voor het verdere vervoer over het water verder de stad en de polder in. Het zal echter wel gaan om scheepvaart over het IJsselmeer en dan overladen bij de terminal op vrachtwagens of vice versa.
0072

Burgemeester Delenkanaal

Datum

8 november2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Containnerreus doet Osse Haven aan.
Conclusie Vandaag is de haven van Oss aangedaan door een reuze contanierschip. Het schip is 186 meter lang en kan 360 containers vervoeren. Het schip onderhoudt een lijndienst tussen de Rotterdamse Haven en Venlo en doet daarbij twee keer per week de haven van Oss aan. Het schip is een antwoord op de groeiende vraag en mogelijkheden van het vrachtvervoer over water. Met zijn afmetingen is het net geschikt voor de scheepvaart over de Maas en de daarin aanwezige sluizen.
Commentaar Goede ontwikkeling en ook goed van de Osse Haven dat ze ook onderdeel zijn van de lijndienst. Oss is natuurlijk ook een bedrijvige plaats. Voor de lijndienst betekent het wel net iets meer moeite, want nu moet wel de sluis bij Macharen worden gepasseerd. Deze staat overigens meestal open en wordt alleen gebruikt bij te hoge waterstanden op de Maas.
0071

Laak

Datum

30 oktober 2011
Waar Artikel De Stentor
Betreft Laak verbreden in Nijkerk.
Conclusie In de discussie over het verbreden van de Laak heeft nu ook Waterschap Veluwe zich gemengd. Zij stelt dat de Laak moet worden verbreed en dat kan alleen aan de Nijkerkse kant. Het waterschap brengt in dat er in Nijkerkerveen regelmatig wateroverlast is en dat een verbreding van de Laak vanuit waterhuishoudkundige overwegingen noodzakelijk is. De gemeente wil deze opmerking meenemen in het bemiddelingstraject dat de provincie inmiddels is gestart.
Commentaar Bouwt voort op discussie bij artikel nr. 0048. Als het waterschap iets adviseert dan is dat toch vaak een zwaarwegen argument. In ieder geval in de ruimtelijke ordening. Je voelt de disussie al gaan kantelen. Uiteindelijk zal die verbreding wel plaatsvinden op Nijkerks grondgebied en krijgt Nijkerk daarvoor iets terug.
0070

Haagse grachten

Datum

27 oktober 2011
Waar Artikel West online.nl
Betreft Ambitieuzer plan Haagse grachten.
Conclusie Enkele weken geleden werd hier bericht over de Nota Binnenvaart van de gemeente Den Haag en het plan de Haagse grachten tezamen met het Schevenings Kanaal weer bevaarbaar te maken. De PVV vindt dat nog niet te ver gaan. Zij willen de Haagse grachten ook verbinden met het vaartenstelsel in het Westland en de grachten in Delft en Leiden, zodat er meer aantrekkelijke vaarverbindingen ontstaan.
Commentaar Voor het kanalennetwerk in de regio kan ik dit alleen maar toejuichen. Hopen maar dat het niet een proefbalonnetje is zonder inhoud. Overigens is de verbinding met de grachten van Delft en Leiden natuurlijk gemakkelijk. Je hoeft alleen maar aan te sluiten op de Vliet en die verbinding ligt er feitelijk al met de Haagvliet/Trekvliet. Wordt dus vooral een kwestie van promotie.
0069

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

26 oktober 2011
Waar Artikel Omroep Zeeland
Betreft Nieuwe zeesluis in 2018 klaar.
Conclusie De havenschepen van Gent heeft meegedeeld dat in 2018 de nieuwe grote zeesluis bij Terneuzen gereed moet zijn. De sluis heeft dan zo'n 800 miljoen euro gekost, waarvan Nederland 142 miljoen betaalt. Volgende week wordt het definitieve besluit tussen beide landen getekend.
Commentaar Een flinke operatie in één van de drukste kanalen van het land. Het is echter duidelijk dat vooral de grote Gentse haven is gebaat bij een goede toegankelijkheid. Vandaar dat de Belgen het merendeel van de kosten voor hun rekening nemen.
0068

Schelde-Rijnkanaal

Datum

25 oktober 2011
Waar Artikel PZC
Betreft Geen windmolens langs kanaal bij Tholen.
Conclusie De gemeente Tholen ziet zich deze dagen geconfronteerd met allerlei windmolenprojecten en dat wordt de gemeente te veel. Het gaat om plannen voor vier windmolens bij Stavenisse, een groot windmolenpark bij de Krammersluizen en de mogelijke komst van een groot aantal turbines aan de Brabantse kant van het Schelde-Rijnkanaal.
De windmolens bij Stavenisse zijn nu van tafel als de gemeente niet bij voorbaar het windmolenpark bij de Krammersluizen blokkeert. Voor de windmolens langs het Schelde-Rijnkanaal heeft de provincie Brabant inmiddels een andere locatie op het oog, maar het Rijk moet dat nog wel goedkeuren.
Commentaar Al vaker gezegd dat windmolens op zich goed langs een kanaal passen, maar ik kan me goed voorstellen dat de omgeving er niet altijd op zit te wachten. Tholen is toch wel een bijzondere plek in ons land als schiereiland met een eigen karakteristiek. Zou zonde zijn als rondom inderdaad alleen maar windmolens te zien zouden zijn.
0067

Waalwijksche Haven

Datum

21 oktober 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Zeven miljoen voor vernieuwing Haven Waalwijk.
Conclusie De gemeente Waalwijk en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) investeren samen zeven miljoen in het opknappen van de verouderde delen van de Waalwijkse Haven (Havens 1 t/m 6). Daarmee wordt de openbare ruimte vernieuwd en worden verwaarloosde terreinen opgekocht en weer geschikt gemaakt voor watergebonden bedrijven. Ook wordt actief gestuurd op verplaatsing van bedrijven, zodat de faciliteiten van de haven meer optimaal worden benut.
Commentaar Goed dat de gemeente hier geld voor beschikbaar stelt. In de loop van de tijd kan vraag en aanbod op een bedrijventerrein uit de pas lopen. Zeker in het geval van een haven is dat zonde, want dan wordt het water niet optimaal benut. Nu is er weer de mogelijkheid dat te herstellen.
0066

Pannerdensch Kanaal

Datum

19 oktober 2011
Waar Artikel Omroep Gelderland
Betreft Tunnel onder kanaal kan goedkoper.
Conclusie Een tunnel onder het Pannerdensch Kanaal ten behoeve van het doortrekken van de A15 hoeft geen 400 miljoen euro te kosten volgens een tunneldeskundige. De spoortunnel voor de Betuwelijn was veel goedkoper en ervaringen in onder meer Frankrijk tonen ook aan dat het niet zoveel geld hoeft te kosten.
Commentaar Er wordt al een tijd gesproken over het doortrekken van de A15 en het al dan niet bouwen van een tunnel (de gemeenten) of brug (het Rijk). In dit artikel zijn ook wat links opgenomen naar eerdere discussies. Het zal ook nog wel even duren. Ik weet zelf niet wat de voorkeur heeft. Het goedkoopste denk ik. Een brug kan een prachtig object zijn dat wel goed past in ons Rivierenland. Zeker bij een kunstmatig iets als een kanaal. Dit kanaal is echter alweer zo oud dat het bijna natuurlijk oogt en de achterliggende Rijnstrangen zijn een prachtig gebied. Als ze dan ergens meer geld in zouden willen steken dan zou dat nog het beste kunnen in het beschremen van deze Rijnstrangen.
0065

Schevenings Kanaal

Datum

12 oktober 2011
Waar Persbericht gemeente Den Haag
Betreft Haagse grachten worden vaarwater.
Conclusie De gemeente Den Haag heeft een Nota Binnenwater opgesteld waarin het plan wordt gepresenteerd om de Haagse grachten in de binnenstad te verbinding met Madurodam en Scheveningen via het Schevenings Kanaal. Om dit mogelijk te maken moet een dam worden verwijderd en enkele bruggen worden verhoogd. Het idee is de route aantrekkelijk te maken voor rondvaartboten. Er wordt gedacht aan een opstapplaats bij de Koekamp waar voorzieningen kunnen worden aangelegd. Tegelijk met deze ontwikkeling wordt in nieuwe verorening opgesteld om op te kunnen treden tegen verkrotting van woonschepen en illegaal gebruik van passantenvoorzieningen.
Commentaar Klinkt als een goed plan waarmee je een extra attractie aan je stad kunt toevoegen. Van de vier grote steden denk je juist bij Den Haag niet aan water. Daar is dus nog wat te winnen. Aan de andere kant kun je je afvragen waarom dan juist dit wordt opgepakt, wat in de andere grote steden al zo overvloedig aanwezig is. Misschien kun je het koppelen aan de parken en bossen waarmee Den Haag voor mijn gevoel juist weer vrij uniek is.
0064

Ringvaart van de Haarlemmermeer

Datum

11 oktober 2011
Waar Artikel Leidsch Dagblad
Betreft Haarlemmermeer tegen bouw fabriek aan Ringvaart.
Conclusie De gemeente Haarlemmermeer stapt naar de rechter om te voorkomen dat betonmortelproducent Cementbouw een nieuwe fabriek kan openen langs de Ringvaart. Haarlemmermeer wil zelf op haar grondgebied de woonwijk Lisserhaven ontwikkelen met zo'n 900 woningen. Dit plan zal door de fabriek (en de bijbehorende hinder) sterk bedreigt worden.
Commentaar Je zou kunnen zeggen een burenruzie tussen gemeente. De Ringvaart blijft wel stromen. Voor het gebruik van de vaart zou een fabriek niet eens zo gek zijn, mits transport over water gaat. De fabriek sluit ook aan bij het bedrijventerrein dat al aanwezig is ten noorden van Lisse en waar al enkele grotere milieuhinderlijke bedrijven staan. Aan de andere kant is de pleziervaart ook een goede gebruiker voor de vaart en wellicht wat minder rumoerig en visueel aanwezig in het landschap.
0063

Apeldoorns Kanaal

Datum

10 oktober 2011
Waar Artikel De Stentor
Betreft Start Kanaalzone-Zuid.
Conclusie De Europese Unie is akkoord gegaan met het geven van een overheidssubsidie voor de ontwikkeling van het gebied Kanaalzone-Zuid in Apeldoorn. Daarmee kan nu daadwerkelijk een start worden gemaakt met het project. In totaal worden er ruim 250 woningen gebouwd.
Commentaar Bijzonder dat Europa zich met een dergelijk kleinschalig project bezighoudt. Er speelt vast nog iets wat verder niet in het artikel wordt genoemd. Kan in ieder geval weer een mooi gebied langs het kanaal opleveren. Apeldoorn steekt in het algemeen wel veel eer (en geld) in het opwaarderen van haar Kanaalzone.
0062

Julianakanaal

Datum

7 oktober 2011
Waar Artikel L1NWS
Betreft Holtum-Noord grootste inland terminal van Nederland.
Conclusie Gemeente, provincie en Rijk investeren samen 10 miljoen euro in de aanleg van een nieuwe kade en het verdiepen van de haven ten behoeve van het containertransport. Barge Terminal Born gaat de kade voor 10 jaar huren.
Commentaar Niet zo lang geleden heb ik het Julianakanaal een bezoek gebracht. Het viel me toen al op hoeveel havenactiviteiten er langs het kanaal zijn. Zeker bij Holtum werd ook toen al druk gebouwd. Met de in gang zijnde verbreding van het kanaal en de verbetering van de sluizen staat het kanaal er in de toekomst nog beter voor. Daarin past een containerterminal als deze.
0061

Binnenvaart

Datum

5 oktober 2011
Waar Persbericht Rijkswaterstaat
Betreft Stimulering van de containerbinnenvaart.
Conclusie Rijkswaterstaat stimuleert de containerbinnenvaart als alternatief voor de weg. In dat kader zijn twee prijsvragen uitgeschreven: ’Verkeers- en transportmanagement containerbinnenvaart’ en 'Ketenoptimalisatie containerbinnenvaart'. De eerste prijsvraag richt zich op het beter en aantrekkelijk maken van het vervoer van containers via de binnenvaart met onder andere real-time verkeersinformatie of logistieke vervoersinformatie. De tweede prijsvraag richt zich op het verbeteren van de operationele processen in de binnenvaart. Er zijn uiteindelijk 7 ideeën uitgekozen die ook daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden.
De binnenvaart is steeds meer in beeld aangezien vaarwegen nog veel onbenutte capaciteit hebben en daardoor een betrouwbaar en kosteneffectief alternatief voor de weg vormen. Hierdoor zal ook de spitsdruk op de weg kunnen verminderen.
Commentaar Zoals hieronder al vaker aan is gerefereerd. Blijkbaar is 2011 het jaar om de binnenvaart te promoten. Zowel wat betreft het gebruik van de kanalen en ten behoeve van het milieu kan ik daar geen bezwaar tegen hebben. Het is alsof we weer terugkeren naar onze vroegste infrastructuur, maar dan met moderne middelen en logistieke processen.
0060

Historische vaarroute Hoorn-Enkhuizen

Datum

27 september 2011
Waar Artikel Noordhollandsch Dagblad
Betreft Herstel historische vaarroute.
Conclusie Als het Recreatieschap West-Friesland op korte termijn 26.000 euro beschikbaar kan stellen, dan is het mogelijk de historische vaarroute van Hoorn naar Enkhuizen te herstellen. Over het herstel van deze verbinding, die vroeger veel door tuinders werd gebruikt, wordt al jaren gesproken. Het herstel van de verbinding kost in totaal 600.000 euro.
Commentaar Naar deze verbinding ben ik zeer nieuwsgierig. Het bestaat volgens mij uit een aaneenschakeling van wateren. Er is niet zozeer een rechtstreeks kanaal of vaart op zich aanwezig. Wel is het zo dat De Streek (zoals gebied ten westen van Enkhuizen heet) en echt tuindersgebied is en als vaarpolder bekend is. In een vaarpolder wordt al het vervoer vanaf de vele (honderden) landjes door boten verzorgd. Met de ruilverkaveling is dit typische landschap echter grotendeels verdwenen en heb ik er nog maar weinig in gebruik zijnde kanalen of vaarten kunnen vinden. Ik laat me echter graag verrassen door het herstel van deze verbinding.
0059

Kanaal Almelo - De Haandrik

Datum

24 september 2011
Waar Artikel Twentsche Courant/Tubantia
Betreft Start werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik.
Conclusie Verslag van de feestelijke start van de werkzaamheden in Almelo. Het kanaal wordt geschikt gemaakt voor de 700-ton beroepsvaart. Hiervoor moet 250.000 kubieke meter zand worden gebaggerd. Verder worden er vijf bruggen vervangen en worden twaalf wachtplaatsen nieuw aangelegd of verbeterd. De projectleider geeft aan dat het een complex project was en is waarin vele belangen samenkomen. Met de verbetering van het kanaal wordt een stimulans gegeven aan het goederenvervoer over het water en wordt tegelijk het milieu bespaard door de verwachte vermindering van het vrachtverkeer over de weg. Met deze verbinding wordt ook het vrachtvervoer richting Duitsland vergemakkelijkt.
Commentaar Een positief teken dat er wordt geïnvesteerd in de kanalen en dat ze van belang zijn en blijven voor het goederenvervoer. Dit is op zich een relatief kleinschalig kanaal, maar het heeft een cruciale positie in het vervoer van goederen tussen het oosten en noorden van Nederland en richting Duitsland. Ik zal het snel moeten bezoeken om de bestaande situatie nog in beeld te kunnen brengen.
0058

Kanalen

Datum

20 september 2011
Waar Artikel Trouw
Betreft Ook kanalen hebben hun verhalen.
Conclusie Kort vraaggesprek met Peter Nijhof, projectleider van de World Canals Conference in Groningen en werkzaam bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Peter benadrukt dat Nederland een echt kanalenland is, maar dat maar weinigen daar weet van hebben. Het komende internationale congres geeft ons de mogelijkheid onze kanalen in de schijnwerpers te zetten. Er worden de laatste jaren ook weer kanalen geopend als onderdeel van recreatieve vaarverbindingen. Peter geeft nog aan dat een primeur op het congres de kanalenkaart van Nederland is.
Commentaar U begrijpt dat ik dit artikeltje inlijst. De Kanalenkaart van Nederland wordt genoemd als één van de hoogtepunten. Ik heb de kaart dan ook gepresenteerd op dit congres en alhoewel dat goed ging was de opkomst voor mij wel een beetje een teleurstelling. Dat geldt zowel voor mijn lezing als voor het congres zelf. Er zijn nog wel wat zieltjes te winnen voor onze kanalen.
0057

Brabantse kanalen

Datum

20 september 2011
Waar Artikel Eindhovensch Dagblad
Betreft Waterkaart voor Brabants water.
Conclusie Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) introduceert de Brabantse Waterkaart. Het gaat om een kaart op internet rondom het thema water met verhalen over watermolens en watertorens, bruggen en veren, sluizen en stuwen.
Commentaar Een heel simpele (zo lijkt het althans), maar daardoor juist effectieve en mooie kaart. Ook de kanalen hebben hun plek erop gekregen. Er is zelfs een leuke animatie over het graven van een kanaal. Ik zou iedereen aanraden eens een kijkje te nemen bij de Waterkaart.
0056

Apeldoorns Kanaal

Datum

19 september 2011
Waar Artikel De Stentor
Betreft Woningbouw Kanaalzone Zuid.
Conclusie Volgend jaar start de bouw van het woningbouwproject Kaanzone Zuid. De woningcorporatie heeft hier de aannemers expliciet de samenwerking aan te gaan met architecten. Dat heeft geleid tot een efficiënte bouw met voldoende architectonische rijkdom. Het gebied zal relatief groen worden. De woningen verwijzen naar het industriële verleden van het gebied en de bedrijfsgebouwen die er stonden.
Commentaar Ik ben op zich wel een liefhebber van moderne transities en vertalingen in historische gebieden die aan verandering toe zijn. Ik voel dan ook wel mee met deze industriële architectuur. Het moet natuurlijk geen kitsch worden, maar iets uit deze tijd mag ook wel tonen waar het (gebied) vandaan komt.
0055

Weespertrekvaart

Datum

15 september 2011
Waar Persbericht gemeente Diemen
Betreft Ontwikkeling Plantage op Sniep komt op gang.
Conclusie Gemeente en ontwikkelaars hebben een overeenkomst getekend om de ontwikkeling van de wijk Plantage weer op te starten. In 2009 is begonnen met de bouw van de eerste woningen, maar vervolgens werd de bouw wegens de marktomstandigheden stilgelegd. Er moeten uiteindelijk 1.200 woningen komen met enkele voorzieningen. De wijk wordt duurzaam en groen. Er zal gefaseerd worden gebouwd en het programma kan worden aangepast aan de marktomstandigheden.
Commentaar De gemeente benadrukt de aantrekkelijke en groene locatie. Het was natuurlijk wel eerst een industrieterrein ingeklemd door infrastructuur, zoals de A1. Met de komst van de ring A10 is de verkeershinder sterk afgenomen (en had ook het industrieterrein met meubelboulevard zijn beste tijd gehad). De aangelegen Weespertrekvaart is niet druk bevaren door vrachtverkeer. Sterker nog, het wonen langs het water zal één van de sterke punten van de nieuwe wijk kunnen worden.
0054

Kanaal Almelo - De Haandrik

Datum

13 september 2011
Waar Artikel Twentsche Courant/Tubantia (geen link meer aanwezig)
Betreft Geen aanpassing sluis bij Aadorp.
Conclusie Het Kanaal Almelo-De Haandrik wordt geschikt gemaakt voor scheepvaart van 700 ton. Enkele schippers geven aan dat dan de sluis bij Aadorp een knelpunt kan worden. De provincie stelt dat alle drie sluizen, die ook maar pas 20 jaar oud zijn, in het kanaal geschikt zijn voor 700 ton schepen en zelfs voor 1.000 ton schepen. Er vinden dan ook geen aanpassingen plaats. Verder wordt de komende jaren druk gewerkt aan de verbreding en verdieping van het kanaal en het aanpassen of vervangen van bruggen.
Commentaar Klinkt als een goed besluit van de provincie. Zulke kostbare ingrepen moeten niet zomaar worden gedaan, zeker niet als ze kunnen functioneren voor hun doel.
0053

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

12 september 2011
Waar Artikel RTV Utrecht
Betreft Bruggen over Amsterdam-Rijnkanaal worden opgeknapt.
Conclusie Gestart is met het opknappen van de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal onder de naam KARGO (Kunstwerken Amsterdam-Rijnkanaal Groot Onderhoud). Voor het project is vijf jaar uitgetrokken. Tevens worden de bruggen 25 tot 50 centimeter verhoogd middels vijzels. Hiermee wordt hoogte gewonnen voor de containervaart over het kanaal.
Commentaar De meeste bruggen zijn tussen de 50 en 60 jaar oud en zijn wel aan onderhoud toe. De meeste bruggen zijn van hetzelfde type en vormen karakteristieke elementen over het kanaal. Bijzonder is dat tegelijk de bruggen worden opgehoogd. Een slimme maatregel als daarmee voldoende ruimte kan gewonnen voor de containervaart.
0052

Zuid-Willemsvaart

Datum

7 september 2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Den Bosch houdt kanaal in de stad open.
Conclusie Het College van B&W van Den Bosch kiezen definitief voor het openhouden van het kanaaltracé door de stad. Dempen kost teveel geld en kan problemen geven in relatie tot ecologie en de waterhuishouding. Er worden ruimtelijke en functionele kansen gezien, maar de gevolgen zijn vanuit historisch, ruimtelijk, ecologisch en waterhuishoudkundig perspectief nauwelijks te overzien. Er wordt dan ook niet gedempt.
Commentaar Een wijs besluit. Zou toch echt wel een blunder zijn geweest. Water geeft een stad altijd meer dan verkeersruimten of het zoveelse appartementencomplex doet.
0051

Stroomkanaal

Datum

5 september 2011
Waar Persbericht Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Betreft Restauratie ir. Woudagemaal.
Conclusie Met het afgeven van de restauratiebeschikking start op 7 september de restauratie aan het laatste onderdeel van het Woudagemaal bij Lemmer. Twee van de acht vloeddeuren aan de voormalige Zuiderzeezijde worden gelicht voor herstel van het houtwerk, en de ‘onder water’ restauratie van metsel- en betonwerk gaat beginnen. Het Woudagemaal in Lemmer is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het staat op de UNESCO Werelderfgoedlijst.
Commentaar Zeer indrukwekkend gemaal en goed dat dit bijzonder karakteristieke onderdeel van onze watergeschiedenis zo goed onderhouden en behouden blijft.
0050

Damse Vaart

Datum

31 augustus 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Mogelijke verbinding Sluis met Noordzee.
Conclusie Sluis heeft in het verleden jarenlang gepleit voor een verbinding van de plaats met de Noordzee. Deze verbinding is lang geleden met de verzanding van Het Zwin verloren gegaan. In België bestaan echter plannen om het Schipdinkkanaal tussen Gent en Zeebrugge te verbreden. Mogelijk wordt daarmee ook een verbinding met de Damse Vaart gemaakt en dat geeft Sluis de mogelijkheid deze vaart (die van Sluis naar Brugge loopt) opnieuw in gebruik te stellen en daarmee de gewenste verbinding naar de Noordzee te krijgen via België.
Commentaar Zou een mooie ontwikkeling zijn voor Sluis. De verbinding wordt zo bijna in de schoot geworpen. Uiteraard moet de fraaie en eeuwenoude Damse Vaart wel weer wat opgeknapt worden en vraagt het de nodige werkzaamheden bij Oostkerke bij de kruising van Schipdonkkanaal en Damse Vaart. Overigens is het Schipdonkkanaal tezamen met het Leopoldkanaal een bijzondere landschapsstructuur. beide kanalen lopen van Maldegem tot Zeebrugge pal naast elkaar. Hier is ook een mooi fotoboek van uitgebracht (zie Literatuurlijst).
0049

Laak

Datum

31 augustus 2011
Waar Artikel De Stentor
Betreft De Laak niet breder.
Conclusie De gemeente Amersfoort heeft de provincie Gelderland gevraagd een inpassingsplan te maken ten behoeve van het verbreden van de Laak op Nijkerks grondgebied. Aangezien de gemeenteraad van Nijkerk tegen dit plan is in verband met de natuurwaarden van de polder Arkemheen gaat de provincie hier niet in mee.
Amersfoort en Nijkerk werken samen aan de (recreatieve) ontwikkeling van de Laakzone. In eerste instantie was de verbreding voorzien op Amersfoorts grondgebied, maar hier hebben projectontwikkelaars de grond in handen en werd de verbreding te duur.
Commentaar Lijkt me een juist besluit van de provincie. Zo groot is het provinciaal belang hier nu ook weer niet. Dit is echt iets waar gemeenten samen uit moeten komen en aangezien Amersfoort, zoals wel vaker, niet handig met haar grondpositie is omgegaan wil ze nu Nijkerk er mee opzadelen. De weigering tot verbreding kan echter wel tot een beperking leiden van het weer bevaarbaar maken van de Laak vanaf de nieuwe wijk Vathorst tot het IJsselmeer. Overigens is de Laak een eeuwenoud grenswatertje. Kan me voorstellen dat als je het profiel ingrijpend verandert er bepaalde cultuurhistorische waarden verloren gaan. In het verleden is er echter wel over gevaren.
0048

Havenkanaal

Datum

25 augustus 2011
Waar Artikel RTV Drente
Betreft Extra geld voor onderzoek woonwijk.
Conclusie De gemeente Assen is een ton extra kwijt voor het uitvoeren van twee stedenbouwkundige plannen voor de nieuwe woonwijk Havenkwartier aan het Havenkanaal. Dit om een beeld te hebben van een wijk bij laag water en een wijk bij hoog water, zoals de gemeenteraad graag wil.
Commentaar Je zou het met dit bericht wellicht niet zeggen, maar dit is een bijzonder project waarin een oud industriegebied wordt getransformeerd en waarin de oude vaarroute van de Drentsche Hoofdvaart naar Groningen door de stad wordt hersteld. Voor het kanaalgevoel in Assen een mooie ontwikkeling. Recent is ook al de doodlopende Vaart opgeknapt en bevaarbaar gemaakt. Hiermee kan je tot aan het centrum van de stad komen. Dat is nu al een succes door het vertier dat in en rondom het water ontstaat. Assen is goed bezig zou ik zeggen.
0047

Kanaal door Zuid-Beveland

Datum

21 augustus 2011
Waar Artikel PZC
Betreft Haven langs Kanaal door Zuid-Beveland.
Conclusie Er wordt gekeken naar een locatie voor een nat bedrijventerrein langs het Kanaal door Zuid-Beveland. Een locatie bij Schorebrug en een locatie bij Wemeldinge zijn in beeld. Dit havengebied is gerelateerd aan de ontwikkeling van een multimodaal knooppunt bij Vlake.
Commentaar Dit geeft een wat dubbel gevoel. Aan de ene kant mooi dat het vervoer over water wordt gestimuleerd en dat daar ook een kanaal bij is betrokken dat daardoor alleen maar beter zal worden gebruikt. Aan de andere kant voel ik de laatste jaren steeds meer weerstand tegen weer een nieuwe woonwijk, een nieuw bedrijventerrein, een nieuwe haven. Altijd maar groeien, groeien en groeien. Als er tegelijk dan ook iets verouderds of ongebruikts wordt weggehaald, dan zou er nog mee te leven zijn, maar dat gebeurt vrijwel nooit. Ik denk dat we aan de verkeerde kant van de balans zijn geraakt wat betreft de draagkracht van het landschap. It's the economy, stupid.
0046

Lage Vaart

Datum

19 augustus 2011
Waar Artikel Almere Vandaag
Betreft Nog geen nieuwbouw aan de Lage Vaart.
Conclusie Woningbouwvereniging Ymere laat een onderzoek uitvoeren of nieuwbouw aan de Lage Vaart in de Bouwmeesterbuurt echt nodig is. Het onderzoek richt zich of er behoefte is aan levensloopbestendige woningen en of er voldoende belangstelling is voor particulier opdrachtgeverschap. Dit naar aanleiding van protesten van bewoners die tegen het bouwen in het groen zijn op deze locatie en vinden dat ze onvoldoende gehoord zijn.
Commentaar Bouwen aan water is wat beterft woon- en leefgenot meestal een positieve zaak. De woningen zijn vaak gewilder en leveren in die zin ook meer op. Als er sprake is van een groenstrook die al heel lang onbebouwd ligt, dan kun je echter wachten op protesten. Dergelijk groen wordt onderdeel van de groenbeleving en daarmee de leefbaarheid van de wijk. Zou ik ook niet graag zien verdwijnen.
0045

Grevelingskanaal

Datum

19 augustus 2011
Waar Artikel RTV Drenthe
Betreft Windmolens bedreigen beschermd gezicht Annerveenschekanaal.
Conclusie Een coöperatie van boeren wil 13 windmolens in één lijn plaatsen langs het Grevelingskanaal bij het dorp Annerveenschekanaal. Een actievoerster is het hier niet mee eens en zegt dat de molens het beschermde dorpsgezicht aantasten.
Commentaar Annerveenschekanaal en het aansluitende Kiel-Windeweer zijn twee zeer karakteristieke kanaalnederzettingen. Beide dorpen zijn mede om deze reden beschermd dorpsgezicht. De nieuw te bouwen windmolens vallen buiten de begrenzing van het beschermd dorpsgezicht, maar de actievoerster heeft wat mij betreft zeker een punt als zij stelt dat deze windmolens wel degelijk effect hebben op dit beschermde dorpsgezicht. Volgens mij zal je dit ook moeten beoordelen in je planologische procedure in relatie tot de Modernisering Monumentenzorg en is de bouw van meer dan 10 windmolens m.e.r. beoordelingsplichtig. Hoe dan ook je zal het effect op het beschermd dorpsgezicht inzichtelijk moeten maken en als gemeentebestuur moeten beslissen hoe je daar dan mee om gaat.
0044

Zuid-Willemsvaart

Datum

18 augustus 2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Dossier Zuid-Willemsvaart.
Conclusie De omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch is een grote operatie. Het Brabants Dagblad heeft om die reden een dossier aangelegd voor alle activiteiten rondom deze omlegging. Voor belangstellenden wordt zo de voortgang in beeld gebracht met alle sloop-, graaf- en overige werkzaamheden.
Commentaar Goed initiatief van de krant. Het is natuurlijk ook een omvangrijke opgave die te vergelijken is met de grote wegwerkzaamheden aan de snelwegen die overal in het land plaatsvinden. Daarnaast grijpt het diep in in de ruimtelijke structuren voor aangelegen dorpen, steden en wijken. Dan wil je inderdaad wel weten hoe het zit en hoe het gaat. Ga allen eens op de website kijken.
0043

Zuid-Willemsvaart

Datum

12 augustus 2011
Waar Artikel Trouw (geen link aanwezig)
Betreft Suiker Unie en Mars kiezen voor het schip.
Conclusie Snoepfabrikant Mars gaat zijn repen voortaan per binnenschip vervoeren, terwijl de Suiker Unie en chemiebedrijf Huntsman, bij wijze van proef, meer gebruik gaan maken van de binnenvaart. Het zijn de eerste bedrijven die het Bureau Voorlichting Binnenvaart heeft binnengehaald als onderdeel van de campagne (The Blue Line) om het vervoer per schip te promoten. De Nederlandse binnenvaart vervoert nu 400 miljoen ton lading, maar heeft capaciteit om het zevenvoudige te transporteren. Met de grootste binnenvaartvloot van Europa ligt er een belangrijke taak om voor meer bedrijven de binnenvaart in te schakelen.
Commentaar Sluit aan bij onderstaande artikelen (m.n. nummer 0040). Mars is wel een mooi bedrijf om de boodschap mee uit te kunnen dragen. Veel mensen zullen ook niet weten dat hier de marsen voor Europa en het Midden-Oosten worden gemaakt. Zomaar in Veghel aan de Zuid-Willemsvaart. Goed initiatief van dit bedrijf (en de andere bedrijven).
0042

Zuid-Willemsvaart

Datum

11 augustus 2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Brug over Zuid-Willemsvaart onaanvaardbaar.
Conclusie De Stichting Omwonenden N279 geeft aan dat ondertunneling van de N279 een betere optie is dan de aanleg van een nieuwe brug bij Den Dungen en de verhoging van de bestaande brug bij Poeldonk. Een nieuwe brug wordt zelfs als onaanvaardbaar gezien.
Commentaar Het is maar een kort artikel en er is dan verder ook geen onderbouwing bij het verhaal. In de krant zelf staat een meer onderbouwd artikel. Je vraagt je echter af wat er mis is met een brug? Het zal wel te hoog zijn en teveel geluid geven. Overigens is deze discussie een gevolg van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch en daarmee het verbeteren van de vaarweg.
0041

Binnenvaart

Datum

11 augustus 2011
Waar Persbericht Rijksoverheid
Betreft Overkoepelend merk binnenvaartsector.
Conclusie Met ‘the Blue Road’, het overkoepelend merk voor de Nederlandse binnenvaart, maakt de sector zich sterk voor het vervoer over het water. De binnenvaart biedt voldoende capaciteit om de groei en drukte in het wegtransport op te vangen. The Blue Road verbindt de gehele binnenvaart met elkaar en daarmee moet een einde komen aan de lage organisatiegraad in de sector.
Commentaar Dit verklaart veel van de binnenvaart artikelen die deze tijd in de kranten zijn aan te treffen. Lijkt me alleen maar prima en hopelijk gaat het werken.
0040

Binnenvaart

Datum

11 augustus 2011
Waar Radioverslag BNR-Radio
Betreft Binnenvaart wordt steeds schoner.
Conclusie Radioverslag over de binnenvaart dat door maatregelen als roetfilters en betere verbranding steeds schoner wordt. Daarnaast bespaart elk schip ook nog eens een veelvoud aan vrachtverkeer. De binnenvaart is daarmee een duurzaam alternatief. De verslaggever bericht van boord van een van de schoonste schepen in Nederland.
Commentaar Je kan wel zeggen dat het charmeoffensief van de binnenvaart toch steeds sterker wordt ingezet. Ik denk een goede ontwikkeling met naar ik vermoed een positieve uitstraling richting de kanalen.
0039

Kanaal door Zuid-Beveland

Datum

10 augustus 2011
Waar Artikel PZC
Betreft Uitbreiding jachthaven Wemeldinge.
Conclusie De gemeente wil de jachthaven Wemeldinge uitbreiden naar 600 ligplaatsen (nu 487). Daarop zijn 40 bezwaren van de sluiscomplexbewoners binnengekomen. Zij vrezen dat de veiligheid in het geding komt en dat de voorhaven te krap is voor deze uitbreiding.
Commentaar Dit betreft het voormalige sluiscomplex van het Kanaal door Zuid-Beveland, dar bij de verbreding in de negentiger jaren van de vorige eeuw buiten werking is gesteld. Het is een mooie plek en Wemeldinge zelf is ook een leuk dorp. Aan de andere kant van het kanaal, bij Hansweert, is het sluiscomplex drooggemaakt en dat is ook een bijzonder effect.
0038

Eindhovensch Kanaal

Datum

8 augustus 2011
Waar Artikel Eindhovensch Dagblad
Betreft Start hoogwaardige fietsverbinding.
Conclusie Na 15 jaar praten is eindelijk gekozen voor een tracé en de start van de werkzaamheden met de nieuwe hoogwaardige fietsverbinding tussen Eindhoven en Helmond.
Commentaar Ik kon het niet laten dit artikel op te nemen. Met dit kanaal begon mijn kanaleninteresse daadwerkelijk vorm aan te nemen. Fietsend langs het Eindhovensch Kanaal dacht ik dat dit toch een gewoon prachtige snelle fietsverbinding tussen de twee steden zou kunnen zijn. Wie het artikel bekijkt ziet op de kaart dat uiteindelijk niet voor dit tracé is gekozen, maar dat het wel één van de alternatieven was. Misschien maar goed ook, blijft het er lekker rustig.
0037

Kanaal Erica ter Apel

Datum

1 augustus 2011
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Oranjedorp loopt uit voor nieuw kanaal.
Conclusie Met een feest is in Oranjedorp een start gemaakt met het graven van een nieuw kanaalgedeelte tussen het Scholtenskanaal en de Bladderswijk. Oranjedorp zal er levendiger door worden met een opwaardering van de Bladderswijk en de bouw van twee bruggen. In 2013 zullen de werkzaamheden klaar zijn.
Commentaar Met de World Canals Conference zijn we nog op deze locatie geweest. Bij de aansluiting met de Bladderswijk komt een nieuwe 'spaar'sluis te liggen. Deze sluis vraagt minder water om te schutten door een beter hergebruik van het water. Op dit moment wordt nog vooral aan deze sluis gebouwd. De Bladderswijk zelf, waaraan Oranjedorp ligt, zal worden opgewaardeerd als zijtak richting Emmen voor recreatievaart met Emmen als bezoekdoel.
0036

Vaarwegen

Datum

28 juli 2011
Waar Persbericht provincie Overijssel
Betreft Parels voor vaarwegbeheer.
Conclusie Begin 2011 deed de provincie Overijssel een oprope via internet en de media om met ideeën te komen om het vaarwegbeheer te verbeteren. Dit heeft geleid tot 55 slimme, bijzondere en innovatieve ideeën. Vaarwegbeheer is van oudsher een vrij traditionele sector. Elke vaarwegbeheerder heeft in de loop van de jaren een eigen werkwijze ontwikkeld en is bezig hetzelfde wiel uit te vinden. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd. Het is niet meer ‘kennis is macht' maar ‘kennis delen is macht'. De provincie zal de resultaten dan ook delen met andere vaarwegbeheerders. In het persbericht wordt ook verwezen naar alle 55 'parels'.
Commentaar Als één ding een feit is, is het dat het vaarwegbeheer zeer versnipperd is in Nederland. dat treft ook de kanalen. Een gevolg hiervan is onder andere dat er geen organisatie is die het overzicht heeft van alle kanalen in Nederland of daar een zekere interesse in toont. Dat echter terzijde. Dit is een goed idee dat ook nog eens wat heeft opgeleverd.
0035

Binnenvaart

Datum

26 juli 2011
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Prijsvechten met klei, water en vuur.
Conclusie Tweede artikel uit de serie over de binnenvaart. Hier gaat het meer om een bijzondere bedrijfstak die langs de waterwegen (met name rivieren) is te vinden: de steenbakkerijen. Ooit waren er bijna 400 steenfabrieken in Nederland, die vrijwel allemaal langs de grote rivieren lagen. Nu zijn er 40 steenfabrieken over. Met de crisis is het zwaar, maar er wordt een mooi voorbeeld beschreven van de steenfabriek Rijswaard, die het met een moderne energiezuinige over nog goed doet.
Commentaar Interessant artikel als je geïnteresseerd bent in steenfabrieken en iets meer wil weten van deze karakteristieke gebouwen in de uiterwaarden. Uiteraard zijn veel van deze fabrieken nog aangewezen op het transport over water, maar dat zijn vooral de rivieren. Met kanalen heeft het artikel dan ook weinig relaties.
0034

Binnenvaart

Datum

19 juli 2011
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Klein maar fijn.
Conclusie Eerste aflevering van een serie over het economische belang van de Nederlandse waterwegen. In dit artikel worden kanttekeningen geplaatst bij de voortgaande schaalvergroting. Gewaarschuwd wordt voor de trend waarin er over 20 jaar geen schepen meer zijn onder de 1.500 ton. Het zijn juist deze kleine schepen (korter dan 86 meter en minder dan 1.500 ton) die bij de 'kleine' locaties kunnen komen in de haarvaten van het waterwegennet. Daarmee dreigt veel transport naar het wegverkeer te gaan en dat strookt niet met het nationaal beleid om het vervoer over water te stimuleren. Verder zijn kleine schepen beter in staat om flexibel in te kunnen spelen op de vervoersvraag. Het is belangrijk dat er in die zin een gevarieerd aanbod aan schepen is. Soms werken ook gemeenten zelf mee aan het verdwijnen van de kleine binnenvaart door woningen langs de vaarwegen te bouwen en daarmee bedrijvigheid 'op slot zetten' of door niet watergebonden bedrijvigheid te vestigen langs de waterwegen.
Commentaar Interessant artikel met een duidelijk knelpunt voor de toekomst. De spanning tussen de steeds verdergaande schaalvergroting en de wens om vervoer over water te behouden en te versterken komt erin naar voren. Leuk dat er een serie van wordt gemaakt, maar ik kan nu alvast verklappen dat het erg lastig is om de volgende afleveringen te vinden. Dat heeft de Volkskrant helaas niet erg consequent gedaan.
0033

Twentekanaal

Datum

12 juli 2011
Waar Artikel Nieuwsblad Transport
Betreft Verbinding Twentekanaal met Mitellandkanal.
Conclusie Duitse regionale overheden hebben het bericht opgepakt uit Nederland (zie nieuwsbericht nr. 28) om het Twentekanaal door te trekken naar Duitsland. Dit blijkt uit een bijeenkomst in Bad Bentheim. Het kanaal zou moeten aansluiten op het Mitellandkanal en zo voor een snellere binnenvaart verbinding zorgen tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Het gaat om een stuk van 5 kilometer en de kosten worden geraamd op 1,3 miljard euro. Binnenkort hebben Duitse vertegenwoordigers overleg met de Overijsselsche Commissaris van de Koningin.
Commentaar Ik hoop dan maar dat de vertegenwoordigers een beter verhaal hebben, dan hetgeen in het Nieuwsblad staat. Een aansluiting op het Mitellandkanal kan best, maar is wel op ruim 50 kilometer van Twente gelegen. Verder is het echt geen snellere verbinding tussen Rotterdam en het Ruhrgebied. Wel zou het een rechtstreekse verbinding geven richting Berlijn. Wat nu echt de bedoeling is, wordt uit dit artikel zo niet duidelijk.
0032

Parijse kanalen

Datum

2 juli 2011
Waar Artikel NRC (LUX, alleen voor abonnees)
Betreft Parijs achter de sluis.
Conclusie Mooie beschrijving van een ander Parijs dat zich langs de kanalen uitstrekt vanaf de Seine naar het noorden. Beschreven wordt een vaar- en fietstocht dat Parijs van een andere, veel minder drukke kant laat zien. Het geheel ademt de sfeer van een avontuur uit waarin je het gevoel hebt dat je binnen een uur door vier verschillende werelden bent gereisd.
Commentaar Leuk verhaal om te lezen en zeer herkenbaar voor degenen die wel vaker langs kanalen gaan. Ook in Londen kun je op deze bijzondere manier door de stad reizen. Kanalen zijn in de grote steden veelal restanten van een ander verleden waar vaak nog de sporen van te zien zijn, maar waar ook vaak allerlei vernieuwingen zich in de luwte voordoen. Zo krijg je een prachtig palet van de stad te zien, veelal meters lager of hoger dan de stad zelf. Weer eens in Parijs ga ik zeker kijken.
0031

Noordzeekanaal

Datum

29 juni 2011
Waar Artikel Haarlems Dagblad
Betreft Nieuwe zeesluis zaak van provincie.
Conclusie Om de zoveel tijd duiken nu berichten op over de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De gemeente Velsen laat nu weten dat de planologische procedure zal worden getrokken door de provincie Noord-Holland. Daarmee worden de bezwaren die er tegen de sluis kunnen zijn nu gericht op de provincie en niet tot de gemeente. Dit voorkomt dat de gemeente met een dubbele pet op komt te zitten.
Commentaar Logische zet van de gemeente. Met zulke grote boven lokale projecten kan de gemeente al gauw klem komen te zitten tussen de druk van hogere overheden en belangen en de bezwaren die er kunnen zijn vanuit de lokale gemeenschap. Nu kan de gemeente zelf haar bedenkingen inbrengen in het proces (mocht zij die hebben). Overigens daarmee dus wel de provincie voor een aardige planologische klus plaatsend, maar die kan het altijd nog weer over laten aan de rijksoverheid.
0030

Polderhoofdkanaal

Datum

15 juni 2011
Waar Artikel Friesch Dagblad
Betreft Akkoord tussen gemeenten over Polderhoofdkanaal.
Conclusie De gemeenten Opsterland en Smallingerland hebben overeenstemming bereikt over de samenwerkingsovereenkomst over het weer bevaarbaar maken van het Polderhoofdkanaal. De kosten van dit project zijn gestegen van een begrote 8 mln. tot bijna 17 mln. De aanwezigheid van beschermde diersoorten in het water heeft het project flink vertraagd. Nu stellen beide colleges hun raden voor door te gaan met het project. Vervolgens zal in een bijdrageovereenkomst ook de financiële steun van de provincie moeten worden geregeld. Als alles meezit zal het kanaal in 2015 worden geopend.
Commentaar Voor het vaarnetwerk in Friesland is de opening van het Polderhoofdkanaal een aanwinst. In het kader van de World Canals Conference heb ik het project mogen bekijken. Het meest onder de indruk was ik van de oude sluizen aan beide uiteinden van het kanaal. Deze zijn weer keurig opgegraven als ware het archeologische vondsten. Voor de dorpen Nije Beets en De Veenhoop zal het opnieuw bevaarbaar maken van het kanaal waarschijnlijk de nodige levendigheid met zich meebrengen. Dat kan voor deze kernen zeker geen kwaad. De aanwezigheid van de beschermde kevers zal nu leiden tot de nodige natuurcompensatie langs het kanaal en dat is ook nooit weg. De kosten van dit al roepen echter al gauw vraagtekens op. Zeker in relatie tot andere problemen.
0029

Nieuw kanaal Twente

Datum

30 mei 2011
Waar Artikel Twentsche Courant Tubantia
Betreft Kanaal als alternatief voor vervoer per spoor.
Conclusie De wethoudeer van Oldenzaal houdt een pleidooi voor het instellen van een onderzoek naar de mogelijkheden voor de aanleg van een nieuw kanaal tussen het Twentekanaal en het Dortmund-Emskanaal in Duitsland. Daarmee kan een groot deel van de vervoersvraag worden geaccommodeerd dat nu nog over het spoor gaat. Met de noordelijke aftakking van de Betuwelijn zal het spoorverkeer in de toekomst in de regio verder toenemen. Dat leidt in 2020 tot 80 goederentreinen per etmaal door Oldenzaal. Dit wordt als niet wenselijk gezien.
Commentaar Een interessante optie. Het past wel in deze tijd dat er steeds meer aandacht is voor de mogelijkheden die goederenvervoer over water biedt. Grote vraag is waar het nieuwe kanaal zou moeten lopen (aannemend dat het Kanaal van Almelo naar Nordhorn niet wordt omgebouwd)? Het Twentse land is fraai en niet het meest makkelijke om een kanaal doorheen aan te leggen. Dat zullen hoge kosten worden en een flinke landschappelijke doorsnijding.
0028

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

20 mei 2011
Waar Nieuwsbericht Rijksoverheid
Betreft Zoet water voor West-Nederland.
Conclusie Door de aanhoudende droogte dreigt het westen van Nederland te verzilten (opdringen van zout zeewater). Om deze reden is het gewenst meer zoet water richting West-Nederland te sturen. Dit wordt nu door de dijkgraven gedaan middels het overpompen van water uit het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Oude Rijn. Normaal gaat het water juist via de Leidsche Rijn naar het kanaal toe. Gemaal De Aanvoerder, dat speciaal is gebouwd voor deze taak, is in werking gestelt en de sluis bij de Leidsche Rijn is gesloten. Ook de Lek wordt nu gebruikt voor inname zoet water (normaal vindt dit plaats via Hollandsche IJssel).
Door op deze wijze te draaien aan de knoppen van het Nederlandse watersysteem kan het water de gewenste kant op worden gestuurd. Meer ingrijpend is het sturen van water uit het IJsselmeer naar het westen. Dat vindt pas plaats in geval van dringende nood. De maatregelen zorgen wel voor stremmingen in het vaarverkeer.
Commentaar Toch mooi hoe je in ons land met enkele stuwen, sluizen en gemalen het water alle kanten op kan sturen. Zo zijn er op nationaal niveau ook een viertal 'hoofdkranen' die bepalen hoe het water zich over het land verdeeld. Het gaat dan om de stuw bij Driel, de sluizen bij de Haringvlietdam en de twee sluizen bij de Afsluitdijk.
0027

Bosporus kanaal

Datum

28 april 2011
Waar Artikel NRC Handelsblad (alleen voor abonnees)
Betreft Kanaal naast Bosporus.
Conclusie De Bosporus is één van de drukst bevaarde waterweg. Het is ook een smalle waterweg en elke dag is er kans op ongelukken met olietankers. De Turkse premier Erdogan heeft nu het "maffe, maar magnifieke" idee bekend gemaakt voor de aanleg van een nieuwe waterweg van de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee. Dit kanaal zou een lengte hebben van 50 kilometer, is 150 meter breed en 25 meter diep. Het kanaal zou af moeten zijn in 2023, de honderdste verjaardag van de republiek Turkije. Na voltooiing zou de Bosporus alleen nog maar mogen worden gebruikt voor de pleziervaart. Niet bekend is waar het kanaal precies zou moeten komen en hoeveel het gaat kosten.
Commentaar Hoewel het probleem aanwezig is, lijkt het voorstel zelf meer op een soort van verkiezingspraat. Een project dat goed zou passen in een rijtje grote nationale werken, zoals ze dat in China ook doen, maar zonder goed de gevolgen daarvan te overzien. Als liefhebber van kanalen zou ik zeggen ga er voor en pas het zo goed mogelijk landschappelijk in, maar ik heb er geen grote verwachtingen van.
0026

Veerse Haven

Datum

21 april 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Werkgroep houdt vast aan plan Veerse Haven.
Conclusie De werkgroep Kwaliteitsimpuls Haven & Heereplein geeft haar plannen om weer water terug te brengen in de Veerse Haven in Raamsdonkveer niet op. De werkgroep heeft een aantal plannen ingediend, maar de verantwoordelijk wethouder gaf aan deze plannen niet te willen doorberekenen, omdat het zou betekenen dat het riool moet worden weggehaald en de haven moet worden uitgebaggerd. Dat zou veels teveel geld kosten. De werkgroep zegt in haar plannen niet te hebben gesproken van deze maatregelen en wil alsnog een doorberekening. De politieke partijen zullen nu stelling nemen en al dan niet om deze doorberekening gaan vragen.
Commentaar Een havenkanaal terugbrengen (zie ook artikel over het Havenkanaal in Bergen op Zoom van 19 maart) heeft zeker zijn aantrekkelijke kanten. Het brengt ongetwijfeld meer sfeer in stad of dorp. De reactie van de wethouder kan ik me echter ook wel voorstellen, want al stond dat er wellicht niet in. Het zal toch vast nodig zijn, althans als je er ook echt boten in wil hebben. In dit geval zal het zeker niet goedkoop worden.
0025

Waalwijksche Haven

Datum

21 april 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Toekomst Waalwijkse Haven.
Conclusie Grontmij is bezig aan een onderzoek naar de (on)mogelijkheden van de Waalwijksche Haven. Nu is de haven feitelijk verouderd met een te kleine sluis en een inrichting die gericht is op schepen die kleine containers vervoeren. In de toekomst is hiervoor geen vraag meer. Voor Waalwijk is de haven van groot economisch belang.
Er zijn een aantal opties: niets doen, onderhoud aan de sluis, een nieuwe sluis of een containerterminal buitendijks. Voor deze laatste optie, tevens de duurste, heeft een consortium van bedrijven al enkele varianten uitgewerkt. Na de zomer moet er meer duidelijkheid zijn op basis waarvan de gemeenteraad een keuze kan maken.
Commentaar Een probleem dat bij elke haven aan een kanaal wel eens opkomt. Een te kleine sluis of vaarweg. Vaak is het moeilijk dan maar op te geven van wat je had, maar het moderniseren van een haven, kanaal of sluis brengt ook heel wat kosten mee. Zeker gezien de mondialisering en immer doorgaande schaalvergroting is het niet mogelijk overal alles te behouden. Voor Waalwijk zal dat ook wel spannend zijn. Althans, als wordt gerekend op provinciale of nationale subsidies/investeringen. Wellicht is er met de lokale bedrijvigheid ook al heel wat ontwikkelkracht. Het consortium duidt daar al enigszins op. De butendijkse optie zou mij echter het minst aanspreken. Er is dan verder geen binding meer met de stad en je loopt het meeste risico dat landschap en natuur langs de Maas wordt aangetast. Dan maar investeren in een sluis en gaan voor ruimtelijke kwaliteit ook al hebben we nu de crisis tegen.
0024

Wilhelminakanaal en Zuid-Willemsvaart

Datum

13 april 2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Provincie houdt vast aan 'ruit Eindhoven'.
Conclusie De provincie houdt vast aan een verbetering van de wegenstructuur rondom Eindhoven middels de aanleg van een nieuwe randweg door het natuurgebied langs het Wilhelminakanaal en de verbreding van de N279 tussen Veghel en Asten die langs de Zuid-Willemsvaart loopt. Op deze plannen zijn zo'n 1.250 reacties binnengekomen. Volgend jaar wordt een meer gedetailleerd tracé gepresenteerd. Het project gaat tussen de 900 en 1.300 miloen kosten.
Commentaar Het zal een ingrijpend project worden. Gezien de bedragen die er mee zij gemoeid ben ik benieuwd hoe snel het allemaal zal verlopen en of er in die tijd geen meer milieuvriendelijke en duurzame ideeën worden gepresenteerd. Voor het kanaal zelf gebeurt er niet veel, behalve dan dat het me wel leuker lijkt op een kanaal met daarnaast mooie natuur en aantrekkelijk landschap dan een drukke autoweg.
0023

Havenkanaal

Datum

19 maart 2011
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Nieuw leven voor Havenkanaal Bergen op Zoom.
Conclusie Het Havenkanaal van Bergen op Zoom is nu nauwelijks als zodanig herkenbaar. De gemeente wil een onderzoek naar de mogelijkheden om het kanaal weer uit te graven in combinatie met nieuwe woningen en een jachthaven. Op te zwaar vervuilde gronden (er was en is industrie aanwezig) zou watergebonden bedrijvigheid kunnen komen.
Commentaar Een mooi project voor een stad die mooier is dan de meeste mensen denken. Kan de aantrekkelijkheid van de stad zeker vergroten lijkt me. Om de verbinding met de Theodurushaven (en daarmee de overige vaarwegen) te bewerkstelligen, vraagt nog wel het nodige.
0022

Drentse kanalen

Datum

16 maart 2011
Waar Persbericht gemeente Coevorden
Betreft Emmen en Coevorden gaan voor een rol als dryports.
Conclusie De gemeente Emmen en Coevorden trekken middels een lobbyist gezamenlijk op om bedrijvigheid uit de Amterdamse en Rotterdamse haven naar beide steden te krijgen. Het idee is de goederenstromen te verlengen, via vooral trein en schip, om ze een bijdrage te leveren aan het verminderen van het vrachtverkeer over de weg. Een dergelijke rol als zogenaamde 'dryport' speelt Venlo nu voor Rotterdam en dat is succesvol. Vanuit een dergelijke rol kunnen in Emmen en Coevorden vervolgens de goederen (containers) verder worden verwerkt en verder worden getransporteerd. Vanuit beide plaatsen zijn er goede trein- en wegverbindingen richting Oost- en Noord-Europa.
Commentaar Met de kop van het artikel dacht ik meteen aan een rol van de aanwezige kanalen, maar dat valt eigenlijk nogal tegen. Er wordt vooral gesproken over het treinverkeer. Het vrachtverkeer over water lijkt een bijrol te spelen. Op zich is het met de kanaleninfrastructuur redelijk goed gesteld in beide plaatsen, dus het zou wel kunnen. In het artikel wordt echter vooral gepleit voor een vergroting van de capaciteit op de spoorlijn Zwolle-Coevorden-Emmen.
0021

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

13 maart 2011
Waar Artikel PZC
Betreft Chinezen bekijken Kanaalzone voor vestiging windmolenfabriek.
Conclusie Het Chinese concern Xiangtan Electric Manufacturing Corporation (XEMC) heeft in Zeeland twee locaties bij het Kanaal van Gent naar Terneuzen bekeken voor de mogelijke vestiging van een windmolenfabriek (windmolens op zee). Het bedrijf nam eerder een Nederlandse windmolenbouwer over en zoekt naar uitbreiding van de activiteiten. Ook naar locaties in Engeland en België wordt gekeken. Naast de bouw moeten de molens er ook getest kunnen worden.
Commentaar De Noordzee is één van de windrijkste plekken op aarde. De Zeeuwse Kanaalzone is een echt productiegebied met veel industrie en een goede ligging. Ook in Zeeland waait het veel, goed voor het testen. Zou mooi zijn voor de economie.
0020

Julianakanaal

Datum

9 maart 2011
Waar Persbericht Provincie Limburg
Betreft Overslag containers in Limburgse havens explosief gestegen.
Conclusie Waar het goederenvervoer over water slechts een geringe groei kent daar is de overslag van containers in de Limburgse havens explosief gestegen van 60.000 in 1995 tot 430.000 in 2008. Venlo is de belangrijkste containerhaven, maar ook het aan het Julianakanaal gelegen Stein en Born delen in de groei. Deze havens fungeren steeds meer als filiaal van Rotterdam. De containers varen rechtstreeks door langs Rotterdam naar deze havens en worden dan overgeslagen op vracht- of spoorwagens om vervolgens richting Duitsland en België te gaan via de A2 en A76.
Commentaar Een herkenbare ontwikkeling. Met de grote filedruk in het westen is het handig om goederen verder te vervoeren en 'achter' de drukte te laden en lossen. Dan moeten het natuurlijk wel goederen zijn waarvoor het niet zo erg is dat er een wat langere reistijd is. Vermoedelijk ook een kwestie van goed plannen. Het betekent in ieder geval veel werk voor een aantal kanalen, zoals het Julianakanaal, maar ook het Maas-Waalkanaal.
0019

Noordzeekanaal

Datum

4 maart 2011
Waar Persbericht Rijkswaterstaat
Betreft Planstudie naar nieuwe grote zeesluis.
Conclusie Aan ingenieursbureau DHV is de opdracht verstrekt om een planstudie te verrichten naar een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De eerste fase van deze studie betreft het voorstellen van drie varianten wat betreft locatie, afmetingen en andere aspecten van de sluis. Vervolgens wordt een voorkeursvariant gekozen die in de tweede fase in meer detail wordt uitgewerkt.
De huidige Noordersluis (uit 1929) verwerkt 80% van het scheepvaartverkeer. Deze sluis is binnen 15 tot 20 jaar aan vervanging toe. Met de nieuwe sluis zal de bereikbaarheid van de Amsterdamse haven verbeteren.
Commentaar In de afgelopen jaren zijn er veel artikelen verschenen over deze sluis met even verbeten voor- als tegenstanders. Het traject is echter ingezet en nu vinden er verdere studies plaats. Ben benieuwd welke varianten dat oplevert. Het sluizencomplex van IJmuiden is interessant en laat een opeenvolging van sluizen zien. Het zou mij niet verbazen als voor de nieuwe sluis wellicht oude sluizen zouden moeten wijken.
0018

Dedemsvaart

Datum

23 februari 2011
Waar Artikel De Stentor
Betreft Bouwplan Sluis V Balkbrug.
Conclusie Aan de zuidwestzijde van het dorp Balkbrug wordt een nieuwe woonwijk gebouwd met de naam Sluis V waar in totaal 85 woningen worden gebouwd. Dit woningaantal wordt verdeeld over de verschillende woningcategorieën, zodat de wijk zal bestaan uit een mix van rijtjeswoningen, twee-aan-eenwoningen en vrijstaande woningen.
Commentaar Op het eerste oog een weinig kanaalgericht artikel. Het is de naam die belangstelling wekt. Waar nu de Zwolseweg door het dorp raast daar lag vroeger de Dedemsvaart. In deze vaart was bij de kruising met de Schansweg en naast de gereformeerde kerk schutsluis nummer V gelegen. Kanaal en sluis zijn verdwenen, maar worden met deze nieuwe woonwijk toch weer een beetje in ere gehouden. Als de straatnamen nu ook nog gaan verwijzen naar het kanaalverleden is het helemaal af.
0017

Suezkanaal

Datum

22 februari 2011
Waar Artikel NRC Handelsblad (link is naar voorafgaand artikel, bewuste krantenartikel niet op internet)
Betreft Oorlogsschepen varen door het Suezkanaal.
Conclusie Voor het eerst in ruim dertig jaar hebben Iraanse marineschepen door het Suezkanaal gevaren. Het is vooral een symbolische actie en onder protest van Israël. De schepen zijn op weg naar bondgenoot Syrië om mee te doen aan een zeetraining. Het betreft een vijftig jaar oud fregat (maar wel het vlaggenschip) en een bevoorradingsschip.
Egypte leek geen toestemming te geven voor het gebruik van het kanaal, maar gaf uiteindelijk toch groen licht. In principe heeft Egypte een afspraak om alle schepen door te laten door het kanaal. Iran laat met deze actie zien dat de verhoudingen in het Midden-Oosten aan het veranderen zijn.
Israël maakt zelf sporadisch gebruik van het kanaal. In 2009 voer het met een onderzeeër (met mogelijk nucleaire wapens) door het kanaal en dat werd toen gezien als een provocatie aan het adres van Iran.
Commentaar Een gewoon mens wordt hier zo moe van. Aan beide kanten grote enge mannen met speeltjes. Kan het niet gewoon eens afgelopen zijn? Ik vrees van niet en het strategische belang van het kanaal zal de komende jaren vast wel weer vaker in het nieuws komen.
0016

Hoge Vaart

Datum

17 februari 2011
Waar Persbericht gemeente Almere
Betreft Ontwikkeling binnenvaarthaven Almere.
Conclusie Almere wil een belangrijk distributieknooppunt worden in Nederland. Daarbij past een overslagterminal ten behoeve van de binnenvaart. Deze binnenvaarthaven met terminal zou buitendijks moeten liggen bij de sluis ‘Blocq van Kuffeler’. De aanleg van de terminal is een particulier initiatief dat van harte ondersteund wordt door de gemeente. Meer vrachtschepen betekent minder vrachtwagens en daarmee minder verkeersdrukte en minder CO2 uitstoot. Het zou vooral gaan om afval, zand, grind en ander bouwmateriaal. De komende tijd worden de precieze voorwaarden voor de planontwikkeling nader uitgezocht en vervolgens kan de bestemmingsplanprocedure worden gestart.
Commentaar Uit het artikel wordt niet geheel duidelijk of de Hoge en Lage Vaart ook een rol gaan spelen voor het vrachtverkeer. Ze zijn daar wel voor uitgerust en ook nu al worden beide kanalen gebruikt voor scheepvaartverkeer.
Met de buitendijkse ligging lijkt het er echter sterk op dat de goederen over de weg naar de overslagterminal worden gebracht om vervolgens te worden overgeslagen. Via het IJsselmeer kunnen ze dan hun weg vervolgen.
0015

Maas-Waalkanaal

Datum

17 februari 2011
Waar Artikel Gelderlander
Betreft Honderden woningen langs het kanaal.
Conclusie Op de voetbalvelden en op het terrein van de betonfabriek in Malden kunnen ruim 460 woningen worden gebouwd. Door onder meer slim en energiezuinig bouwen, en het inzetten van subsidies, is zo'n project waarschijnlijk financieel haalbaar. Dit blijkt uit een onderzoek dat het College van B&W heeft laten uitvoeren. Het verplaatsen van een tweede betonfabriek, net ten zuiden van deze locatie, lijkt niet haalbaar. Voor de voetbalvelden zijn alternatieve locaties in beeld.
Commentaar Een artikel met mooie dromen, maar het moet nog wel worden waargemaakt. Hier bij Malden staan twee grote betonfabrieken. Deze passen op zich goed bij het kanaal, maar mixen minder goed met de omliggende woonbebouwing. Deze plek maakt het mogelijk het dorp te laten groeien op een locatie die toch vrij centraal ligt. Daarnaast biedt het kanaal kansen voor een aantrekkelijk woonmilieu, al zal het drukke scheepvaartverkeer ook wel zo zijn milieuhinder geven. Iets meer naar het zuiden heeft Malden al eens een aantrekkelijke woonbuurt gerealiseerd langs het kanaal. Afwachten maar.
0014

Apeldoorns Kanaal

Datum

15 februari 2011
Waar Artikel Trouw
Betreft Natuurverbinding stopt bij het kanaal.
Conclusie Een artikel over de gevolgen van de stopzetting van de natuurontwikkeling door het huidige kabinet. Het gebied in kwestie is de Hattemerpoort, een ecologische verbinidingspoort tussen de Veluwe en de IJssel. De afgelopen jaren zijn miljoenen geìnvesteerd in de aanleg van een ecoduct over de A50 en de sloop van de Berghuizer papierfabriek. Met deze ontwikkelingen lijkt er ruim baan te komen voor herten en ander groot wild om van Veluwe naar IJssel en verder naar Overijssel te bewegen. Voor de laatste activiteiten, zoals het minder steil maken van de kanaaloevers en de natuurontwikkeling in de hoogwatergeul bij Veessen (aan te leggen in kader Ruimte voor de Rivier), is nu geen geld meer aanwezig. Het lijkt erop dat een zo nabije en fraaie natuurlijke toekomst voor dit gebied daardoor een utopie zal blijven.
Commentaar Zovele belangen, zovele wensen. Dit toont echter wel erg sterk de botheid van het kabinetsbeleid. Na zoveel geïnvesteerd te hebben, dan net niet het laatste stukje afmaken. Terug naar de vindingrijkheid van de partijen die er nog mee verder willen.
Het kanaal speelt in het verhaal overigens een beperkte maar cruciale rol. De dieren moeten er wel kunnen oversteken en nu zijn de oevers te steil. Daar moet uit te komen zijn. Scheepvaart zal de dieren niet hinderen. Van vaarverkeer is, op een enkele kano na, geen sprake. Ook daar wordt al heel lang over gesproken.
0013

Panamakanaal

Datum

14 februari 2011
Waar Artikel NRC Handelsblad
Betreft Plan China: ijzeren Panamakanaal
Conclusie China wil een concurrent voor het Panamakanaal aanleggen in Colombia. Het gaat om de aanleg van een 791 kilometer lange spoorlijn en het uitbreiden van de havens aan beide zijden van deze lijn. Hiermee wil China steviger grip krijgen op de grondstoffen die uit de Columbiaanse steenkoolmijnen komen. Daarnaast biedt de lijn mogelijk een aantrekkelijker of goedkoper alternatief voor het Panamakanaal.
Panama zal niet blij zijn met de concurrentie. Nu ontvangt het jaarlijks 1,4 miljard dollar aan tolgelden en maken Chinese schepen, na Amerikaanse schepen, het meeste gebruik van het kanaal.
Commentaar Weer een bericht in de lijn van het opkomende China. In de toekomst zullen de internationale handelrelaties en grondstoffenposities drastisch wijzigen. We zien nu feitelijk het voorspel hiervan. De vraag is nog wel hoe serieus het is. Je zou denken echter dat de markt er is. Er zijn mijnbouwgebieden en de doorgaande handel is omvangrijk en nu nog geheel aangewezen op het Panamakanaal. Er lijkt dus genoeg te verdienen om de geschatte kosten van 7,6 miljard dollar terug te verdienen. Ik verwacht echter niet dat het Panamakanaal erdoor zal verdwijnen en dat is maar goed ook.
0012

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

9 februari 2011
Waar Nieuwsbericht provincie Utrecht
Betreft Aanleg fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht.
Conclusie De provincies Utrecht en Noord-Holland en de gemeenten De Ronde Venen en Stichtse Vecht hebben zich gebogen over de randvoorwaarden die zij willen meegeven voor het ontwerp en de aanleg van een nieuwe fietsbrug bij Nigtevecht. Deze brug vormt een belangrijk schakel in het fietsnetwerk tussen Amsterdam en de Vechtstreek en de daar gelegen forten en linies van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
Commentaar Ik kom uit deze buurt en uit ervaring kan ik zeggen dat het een lang stuk is tussen de bruggen van Weesp en Loenen. Het toevoegen van een nieuwe brugverbinding hier tussenin kan zeker geen kwaad. De brug sluit mooi aan op de aanwezige elementen van de Stelling van Amsterdam. Net ten westen van het kanaal ligt het fort Nigtevecht en een liniewal die naar het Gein loopt. Laten we hopen dat het net zo'n mooie brug wordt als de verderop gelegen Nesciobrug, maar wellicht is dat te stedelijk gedacht.
0011

Suezkanaal

Datum

1 februari 2011
Waar Artikel NRC Handelsblad (alleen voor abonnees)
Betreft Markten huiveren voor stremming Suezkanaal
Conclusie Bijna eenzesde van alle goederen wordt vervoerd door het Suezkanaal. Een stremming van dit kanaal zou grote gevolgen hebben voor de olietoevoer. Met de onrust in Egypte dreigt een destabilisering en dat geeft onzekerheid op de (olie)markt. Het kanaal levert een niet te verwaarlozen tijdwinst op. Zeker voor transporten vanuit de olie-exportereinde landen.
Ook voor Egypte zelf is het kanaal van groot belang. Zo is het volledig in handen van de Egyptische staat. In 2010 werd aan tolheffing 4,5 miljard dollar ontvangen. Het kanaal wordt dan ook streng bewaakt door Egyptische troepen.
De Egyptenaren zijn ook trots op het kanaal. Ze gaan er prat op dat het beter te zien is vanaf de maan dan de Chinese Muur. Het is een symbool geworden van Arabisch nationalisme en zelfredzaamheid. De verwachting is dat ook nieuwe machthebbers niet tot privatisering van het kanaal overgaan, maar dat nieuwe machthebbers directe invloed kunnen uitoefenen verontrust de markt.
Commentaar Een informatief artikel over de politieke en strategische waarde van het Suezkanaal. Alleen dit kanaal en het Panamakanaal zijn voor de internationale economie van dergelijk groot belang. Verder is het alleen maar wat gissen of er sprake is van destabilisering en wat het gevolg dan zal zijn op de markt.
0010

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

27 januari 2011
Waar Persbericht gemeente Utrecht
Betreft Start aanleg park Amsterdam-Rijnkanaal in Kanaleneiland.
Conclusie Er wordt gestart met de aanleg van het park Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Dit park bevindt zich aan de rand van de wijk Kanaleneiland. Nu kent het gebied een sobere inrichting. Decennialang was het de rand van de stad, maar met de komst van Leidsche Rijn ligt het straks midden in de stad. Nu wordt het ontwikkeld tot stadspark met verschillende groene ruimten voor verschillende gebruikers en als onderdeel van een groen parklint tussen stad en ommeland. In een intensief voortraject hebben bewoners en gebruikers kunnen aangeven hoe zij het park voor zich zien. Het park zal uiteindelijk bijna € 5,5 mln. gaan kosten.
Commentaar Lijkt me een mooi project. Ben benieuwd hoe alles er over 10 jaar uit zal gaan zien. Ik hou op zich wel van die onbenoemde en wat onpersoonlijke groenruimten langs de kanalen. Het heeft nog wat puurs en ongerept. Aan de andere kant zie ik het ook wel als een verrijking als er wat meer wordt gedaan om kanaal en aangelegen gebieden dichter bij elkaar te brengen met kwalitatief bijzondere en aantrekkelijke ruimten. Dat leidt weer tot verrassingen en geeft meteen ook weer een zekere tijdsgeest weer van hoe we omgaan met ruimten in de stad (in dit concrete geval). Overigens vind ik de naam van het park niet echt lekker klinken.
0009

Kanalen in Nederland

Datum

17 september 2011 tot en met 12 februari 2012
Waar Noordelijk Scheepvaartmuseum
Betreft Kanalen in Nederland
Inhoud Deze nog concreet in te vullen tentoonstelling gaat over de ontwikkeling en het aanzien van de Kanalen in Nederland. De opening houdt verband met de in september te houden Wereldkanaalconferentie in Groningen.
Als uitgangspunt dient een top12 van de kanalen in Nederland die is gekoppeld aan de 12 provincies in het land. Zowel kanalen, als bruggen, sluizen, ansichten, schepen en al wat niet aan een kanaal kan zijn verbonden, komt in beeld.
Ik zou zeggen, noteer in de agenda en wees erbij.
0008

Scholtenskanaal en Oranjekanaal

Datum

21 januari 2011
Waar Persbericht provincie Drenthe
Betreft Start aanleg tweede fase vaarverbinding Erica-Ter Apel.
Conclusie Eind januari wordt gestart met de aanleg van een nieuw kanaal als tweede fase in de vaarverbinding Erica-Ter Apel. Het gaat om het traject van het Veenmuseum bij Barger-Compascuum naar Oranjedorp waar de verbinding kan worden gemaakt naar Erica via het Oranjekanaal en de Verlengde Hoogeveensche Vaart. Omdat een deel van de Hondsrug moet worden overbrugd en daarmee een hoogteverschil van 5 meter, is de aanleg van een sluis bij het Oosterbos noodzakelijk. de totale kosten bedragen € 21 mln. De uiteindelijke route zal uiteindelijk veel bezoekers naar het gebied trekken en worden begeleid door recreatieve voorzieningen. Het wordt dankzij deze route mogelijk om vanaf 2013 van Oost-Groningen via Oost-Drenthe naar Overijssel te varen. Ook zijn er verbindingen met Duitsland.
Commentaar Dit is een uitzonderlijk traject. In het gebied liggen tal van vaarwegen, maar bijna allemaal zijn ze niet of slechts gedeeltelijk bevaarbaar. Dit project laat zien dat het goed mogelijk is vaarnetwerken weer in ere te herstellen, maar laat tegelijk ook zien dat het niet gemakkelijk is. Bruggen en sluizen moeten worden gebouwd of herstelt en kanalen moeten worden aangepast of nieuw worden aangelegd. Het is een project waarvoor een lange adem nodig is, maar dat is ze hier goed gelukt. Ik hoop dat het project een groot succes wordt. Ik ben zelf niet zo'n vaarder, maar het Veenmuseum (waar al een deel van nieuwe vaarverbinding ligt) lijkt me zeker weer eens een bezoek waard.
0007

Zuid-Willemsvaart

Datum

19 januari 2011
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Landschapspark langs het kanaal.
Conclusie Het College van Den Bosch presenteert een plan voor de aanleg van een nieuw landschapspark langs de nieuwe omleiding van de Zuid-Willemsvaart tussen Den Bosch en Rosmalen. Dit plan biedt ruimte aan nieuwe voet- en fietspaden, visplekken, en landschaps- en natuurontwikkeling. Ook wordt gedacht aan een pontje bij Rosmalen.
Commentaar Dit past in het nemen van maatregelen om de fel bestreden omlegging van de Zuid-Willemsvaart wat zachter in het gebied te laten landen. Het is ook niet niks. Dit flinke nieuwe kanaal zal een grote barrièere vormen tussen Den Bosch en Rosmalen. Een aantal mensen zal dat toejuichen, maar de algemeen reflex is om vervolgens weer beide delen aan elkaar te hechten. Het biedt in ieder geval een goede kans om landschap en natuur langs de route tussen Sint Michielsgestel en de Maas met elkaar te verbinden. 
0006

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

12 januari 2011
Waar Artikel Nieuwsblad Transport
Betreft Nederland akkoord met komst grote zeesluis Terneuzen.
Conclusie Minister Schultz geeft aan dat Nederland welwillend staat tegenover de bouw van een grote diepe zeesluis bij Terneuzen. Dit tot genoegen van Vlaanderen en het Gentse Havenbedrijf. Nederland keek eerst naar goedkopere oplossingen, omdat Nederland op zich genoeg heeft aan een kleinere sluis voor binnenvaart en kleine zeevaart. Schultz verwacht dat beide partijen er echter wel uit kunnen komen en gezamenlijk wordt naar de kosten gekeken (€ 900 mln. was een eerste schatting).
Een voordeel voor Nederland is wel dat ook Nederlandse schippers dan gemakkelijker het Canal du Nord naar Parijs kunnen bereiken via Gent. 
Commentaar Dit is ook een dossier wat al geruime tijd speelt en waar nu vaart in lijkt te komen. Het wordt wat getouwtrek in kosten waar de meerkosten voor de grote diepe zeesluis toch wel grotendeels bij de Vlamingen zullen worden neergelegd. Het levert echter wel de nodige werkgelegenheid op in Zeeuws-Vlaanderen. Zowel de bouw zelf als wellicht de betere ontsluitingsmogelijheden die er vervolgens voor het kanaal ontstaan. 
0005

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

11 januari 2011
Waar Nieuwsbericht Verkeersnet.nl
Betreft Nieuwe fietsbrug tussen Leidsche Rijn en stad Utrecht.
Conclusie Het College heeft Utrecht heeft een principebesluit genomen over de aanleg van een nieuwe fietsbrug tussen de nieuwe woonwijk Leidsche Rijn en de stad. Deze brug zal in totaal € 25 mln. gaan kosten en behelst ook de verplaatsing van twee scholen. Dit voorjaar wordt een definitief besluit verwacht.
Commentaar Utrecht pakt aardig uit met haar bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal tussen Leidsche Rijn en de stad. Er was al de spectaculaire Prins Clausbrug en de vernieuwde Vleutensebrug. Nu komt tussen deze laatste brug en De Meernbrug een nieuwe fietsbrug. Ik vermoed niet zo spectaculair als de Nesciofietsbrug bij IJburg, maar voor dit bedrag zal het vast wel een blikvanger worden. Altijd mooi bruggen over kanalen.  
0004

Kanalen Groene Hart

Datum

9 januari 2010
Waar Nieuwsbericht RTV Bodegraven
Betreft Scheepvaartcorridors Groene Hart.
Conclusie De Koninklijke Schuttevaar klaagt over de stremmingen die in het Groene Hart aan- en onaangekondigd plaatsvinden. De beroepsvaart krijgt daarmee niet de prioriteit die het verdient. Er zou meer aandacht moeten zijn voor routes zonder gesloten bruggen, ijsbestrijding en toezicht op de waterwegen. Ook meer wacht- en ligplaatsen zijn welkom.
Commentaar Door het Groene Hart lopen belangrijke vaarverbindingen (waaronder kanalen) tussen de Rotterdamse/Haagse regio en de Amsterdamse regio. Je zou inderdaad wel verwachten dat hier professioneel met de vaarroutes wordt omgegaan. In Nederland is het beheer van de vaarwegen echter nogal versnipperd met als negatieve bijwerking dat het nemen van verantwoordelijkheid nogal eens een opgave is voor betrokken partijen De geschetste problemen lijken hier een gevolg van.
0003

Wilhelminakanaal

Datum

5 januari 2011
Waar Artikel Leidsch Dagblad
Betreft Wilhelminakanaal vervuild
Conclusie Bij Oosterhout is het Wilhelminakanaal over ruim 2 kilometer vervuild door een illegale lozing van zogenaamd bilgewater. Dit is een mengsel van olie en water dat in de machinekamer ontstaat. Normaal gesporken moeten schippers dit water op speciale locaties opvangen. De dader wordt gezocht.
Commentaar Voor iemand als ik die zich al doodergert aan zwerfvuil, is dit helemaal crimineel. Ik mag hopen dat ze de dader vinden.
0002

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

5 januari 2011
Waar Artikel PZC
Betreft Meer geld voor groen in en om dorpen in Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone.
Conclusie Provincie en gemeente Terneuzen zetten ieder € 450.000,- in ten behoeve van het versterken van de leefbaarheid in de Kanaalzone. Daarmee moet de grootschalige industrie in het gebied verzacht worden. 
Commentaar Dit gebied komt wel vaker in het nieuws met dergelijke berichten. Het is steeds weer het maken van een nieuwe balans tussen het uitbreiden van de industrie en het leefbaar houden van het dorpen. Ik moet dit gebied toch echt eens gaan bezoeken, want ruimtelijk gezien wordt toch wel een steeds opmerkelijker spagaat gemaakt.
0001
ARCHIEF
Archief 2012
Archief 2010
Archief 2009


Geplaatst: 30 januari 2011
Update: 9 februari 2013