contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Actueel Archief 2012

Heemsteedsch Kanaal

Datum

14 december 2012
Waar Artikel Haarlems Dagblad
Betreft Woningbouw bij Heemsteeds Kanaal
Conclusie

Na eerst veel kritiek ontvangen te hebben, is er nu een wat kleinschaliger plan gepresenteerd op een voormalig havengebied langs het Heemsteedsch Kanaal. Hier worden nu 47 eengezinswoningen, 14 terraswoningen en 15 appartementen gebouwd. Een kantoor en garagebedrijf zullen hiervoor wijken. De ontwikkelaar is positief over de kansen tot realisering aangezien de woningen voor Heemstede niet te duur zijn en op een hele aantrekkelijke plek aan het water liggen.

Commentaar

Woningbouw aan het water heeft meestal een pré. In een gewilde en daarmee ook dure woningmarkt als Heemstede is het ook wel een bijzondere toevoeging, omdat bos en duin hier wat algemener voorkomen dan water. Het Heemsteedsch Kanaal is op zich geen groot kanaal. Het vormt de verbinding met de Spaarne en via deze rivier heeft men toegang tot het gehele nationale vaarwegennetwerk.

0042

Veendiep

Datum

20 november 2012
Waar Persbericht Provincie Groningen
Betreft Veendiep weer bevaarbaar gemaakt
Conclusie

Door het toekennen van een provinciale bijdrage kan gestart worden met het weer bevaarbaar maken van het Veendiep. De bestaande brug wordt verhoogd, het kanaal verdiept, er worden fiets en wandelpaden aangelegd en de contouren van het voormalige stoomgemaal De Klieve worden zichtbaar gemaakt. De totale kosten bedragen 1 mln. euro. Via deze vaarweg ontstaat er een verbinding tussen het B.L. Tijdenskanaal en de Westerwoldse Aa.

Commentaar

Goede berichten zijn dit. Langs het Veendiep heb ik ooit eens gefietst. Het is een fraai landelijk gebied. Deze dwarsverbinding lijkt nuttig en kan tot meer recreatief verkeer leiden voor het hele vaarwegennet. Overigens had ik het Veendiep op de Kanalenkaart al als bevaarbaar aangegeven. Laten we zeggen een vooruitziende blik.

0041

Drachtstervaart

Datum

13 november 2012
Waar Artikel Friesche Dagblad
Betreft Uitgraven Drachtstervaart
Conclusie

Op een deel van De Kaden dient de Drachtstervaart te worden uitgegraven. Hier bevindt zich nu een horeca-uitgangsgebied dat geleidelijk in verval raakt. Door de gracht terug te brengen kunnen er terrassen aan het water worden gemaakt en kan het gebied weer opfleuren.

Commentaar

Hoewel van varen nog geenszins sprake zal zijn, is het toch mooi dat de Drachtstervaart stukje bij beetje weer wordt teruggebracht.

0040

Zuid-Willemsvaart

Datum

2 november 2012
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Geboorte van een kanaal
Conclusie

Een beschrijving van de werkzaamheden aan de omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch. De werkzaamheden gaan snel en de sluis bij Empel is al in de plaatsing van de damwanden te zien. Er volgt nog de sluis bij Hintham. Het kanaal wordt opgeleverd op 31 december 2014.

Commentaar

Enthousiast artikel over de voortvarendheid waarmee dit stukje nieuwe kanaal ter hand wordt genomen. Gebeurt inderdaad niet zo vaak meer In Nederland dat een nieuw stuk kanaal over deze lengte wordt aangelegd. Moet er hoognodig ook eens gaan kijken.

0039

Maas-Waalkanaal

Datum

24 september 2012
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Klasse Vb komt eraan voor Maas-Waalkanaal
Conclusie

De nieuwe schutsluis bij Heumen heeft haar hoogste punt bereikt. Met de bouw hiervan worden drie punten aangepast. Ten eerste keert deze sluis tegen hoogwater en wordt het zodoende veiliger wonen langs de Maas. Verder maakt de sluis het mogelijk tweebaksduwvaart op het Maas-Waalkanaal te laten varen. Tenslotte zijn bij de bouw compenserende maatregelen voor de natuur getroffen. Het project maakt onderdeel uit van een verbetering van de Maasroute tot Vb klasse vaarweg. Hiervoor is in totaal 667 mln. uitgetrokken, waarvan 75 mln. door Europa is bijgedragen. Met een klasse Vb vaarweg is het mogelijk tweebaksduwvaart met een lengte van 190 meter, een breedte van 11,4 meter en een diepgang van 3,5 meter toe te laten.

Commentaar

Voor mijn werk kom ik vaak bij Heumen en Malden en zie ik het werk over de tijd vorderen. Het wordt een indrukwekkende sluis. De oude sluis blijft bestaan, zodat straks tweerichtingsverkeer mogelijk is.

0038

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

17 september 2012
Waar Artikel Architectenweb
Betreft Uyllanderbrug geplaatst
Conclusie

Op 15 september is de door Wim Quist ontworpen Uyllanderbrug op zijn plek boven het Amsterdam-Rijnkanaal geplaatst. De brug was eerst in drie delen vanuit België naar Amsterdam getransporteerd, vervolgens in elkaar gezet aan de kant en nu over het kanaal geplaatst. De brug is 150 meter lang, 30 meter breed en 24 meter hoog en voorziet in de ontsluiting van IJburg met Diemen en met knooppunt Diemen waar de A1 en A9 elkaar kruisen. Met deze nieuwe ontsluiting is IJburg nu van twee kanten ontsloten en is een verdere groei van het stadsdeel in de toekomst mogelijk.

Commentaar

Ik zie deze brug als duidelijke representant van de economische crisis. Vergeleken met de andere bruggen die IJburg ontsluiten (Nesciobrug en Eneeüs Heermabrug), is deze brug sober van ontwerp en niet echt een blikvanger. Sober maar functioneel zullen we maar zeggen.

0037

Noordzeekanaal

Datum

3 september 2012
Waar Persbericht Gemeente Amsterdam
Betreft Groei overslag Zeehavens Amsterdam
Conclusie

In het eerste half jaar van 2012 is de overslag in de Zeehavens Amsterdam met 1% gestegen ten opzichte van vorig jaar. In totaal is 46,6 mln. ton overgeslagen. De groei zat vooral in de Amsterdamse haven. De andere havens langs het Noordzeekanaal, zoals IJmuiden, Beverwijk en Zaandam lieten een daling zien. De groei is vooral te danken aan de import van olie.

Commentaar

Groei schijnt goed te zijn, dus dit moet positief zijn voor de haven. Een mooie opsteker om de druk op de nieuwe zeesluis te houden. Wel oogt het allemaal wat fragiel en ondanks dat het de vierde haven van Europa is, heb je toch steeds het idee dat het hangen en wurgen is met de Amsterdamse Haven. Wellicht een verkeerde beeldvorming van mijn kant.

0036

Vaarwegen algemeen

Datum

30 augustus 2012
Waar Nieuwsbericht Rijksoverheid
Betreft 130.000 containers van de weg
Conclusie

130.000 containers van de weg, dat is het resultaat van de prijsvraag 'Varen in de keten', die de Rijksoverheid had uitgezet onder bedrijven. De tien winnende bedrijven krijgen de komende jaren 3 miljoen van het Rijk om hun plannen een impuls te geven. De prijsvraag is uitgezet om de vaarwegen beter te benutten, beter samen te werken en invulling te geven aan Nederland mobiliteitsland.

Commentaar

Met dit soort prijsvragen kom je al snel weer een stap verder. In het nieuwsbericht ook een link naar de tien winnende inzendingen. Vaak simpel, maar effectief.

0035

Brabantse kanalen

Datum

20 augustus 2012
Waar Nieuwsbericht Provincie Noord-Brabant
Betreft Investeren in Brabantse kanalen
Conclusie

In het kader van het 'Programma Beter Benutte' worden slimme contracten gesloten tussen overheden en het bedrijfsleven. In dit geval zeggen een zestiental bedrijven toe hun producten over het water te vervoeren en zorgen de overheden voor een verbetering van de vaarwegen, zodat langere en grotere schepen toegang krijgen tot de Brabantse kanalen. Daarmee kunnen weer een groot aantal vrachtwagens van de weg af worden gehaald.

Commentaar

Een goede actie om te investeren in tijden van economische tegenspoed. Dat moet zich uiteindelijk weer uitbetalen. Ik hoop dan ook dat het nog geringe aantal van 16 bedrijven in de komende jaren nog veel meer navolging zou krijgen. Inmiddels wordt nu dus hard gewerkt aan de Zuid-Willemsvaart met nieuwe sluizen en een omlegging bij Den Bosch en vindt ook een verbetering van het Wilhelminakanaal plaats bij Tilburg.

0034

Schelde-Rijnverbinding

Datum

6 augustus 2012
Waar Artikel PZC
Betreft minimaal 35 windmolens bij Krammersluizen
Conclusie

De plan-MER die momenteel wordt opgesteld maakt duidelijk dat minimaal 35 windmolens nodig zijn bij de Krammersluizen om het project rendabel te kunnen maken. Aangegeven wordt dat de mensen in Anna Jacobapolder zich verenigen tegen de komst van de windmolens.

Commentaar

Het is een terugkerend en herkenbaar patroon. Langs kanalen of sluiscomplexen is veelal goed ruimte te vinden voor windmolens. Als dit echter in de directe nabijheid van een dorp of woonbuurt is gelegen, dan zal er ook bezwaar tegen komen. Ik vind de keuze zelf ook moeilijk. Duurzame energie kan ik alleen maar aanmoedigen, maar ja die windmolens hebben ook nogal een impact op het landschap. Zeker nu ze steeds groter worden. Aan de andere kant kan dat soms wel weer passen bij een grootschalige en/of technische omgeving, zoals sluizen. De windmolens langs de dijk tussen Lelystad en de Ketelbrug vind ik bijvoorbeeld ook zeer passend, maar ja dat is ook ver weg van alles.

0033

Twentekanaal

Datum

31 juli 2012
Waar Artikel Tubantia
Betreft Almelose haven groeit gestaag
Conclusie

Als gevolg van de groei van de Rotterdamse haven groeit de Almelose haven gestaag sinds 2008. In 2011 is 7% groei bereikt ten opzichte van het jaar ervoor en wordt bijna één miljoen ton overgeslagen. Dit is vergelijkbaar met 80.000 vrachtwagens. Juist door congestie op de weg en het spoor neemt de vrachtverkeer over het water toe.

Commentaar

Mooie cijfers en een succes voor de Almelose haven. Dit soort cijfers zijn nooit heel actueel. Met de stremming van de sluis Eefde begin dit jaar als gevolg van een kapotte sluisdeur, zal dit jaar toch wat stroef op gang zijn gekomen. Hopelijk zet de groei echter door, hetgeen goed denkbaar is met de ingezette verbetering van de Overijsselsche Kanalen.

0032

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

12 juli en 10 september 2012
Waar Artikel PZC
Betreft Europees geld voor studie naar nieuwe zeesluis bij Terneuzen
Conclusie

Nederland en Vlaanderen krijgen ieder 2 miljoen euro ten behoeve van een planstudie naar de aanleg van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen. Nederland heeft in totaal 20 miljoen gekregen voor studies voor infrastructurele projecten die de verbindingen tussen Europese steden en gebieden per weg, spoor, water of door de lucht verbeteren. Uit een later kort artikel uit PZC blijkt dat de totale studie 7,85 mln. moet kosten.

Commentaar

Er komt dus heus wel eens wat terug uit Europa. Wel veel geld voor dit soort studies. Ben benieuwd wat de studie daadwerkelijk inhoudt, maar daar wordt niets over gezegd.

0031

Drachtstervaart

Datum

26 juni 2012
Waar Artikel Leeuwarder Courant
Betreft Drachtstervaart mogelijk weer vol water
Conclusie

De gemeente Smallingerland heeft geld vrij gemaakt om het werk aan de Drachtstervaart weer vlot te trekken. Al in 2008 zou deze vaart naar het centrum weer in ere hersteld worden, maar het geld raakte op en het project kwam stil te liggen.

Commentaar

Prima initiatief van de gemeente. Gedurfd ook in deze tijden, maar ik ben er van overtuigd dat dit ook heel veel kwaliteit terug zal brengen in Drachten. Dit dorp is letterlijk ontstaan en ontwikkeld aan de vaarten, maar daar is nu vrijwel niets meer van te merken omdat alles is dicht gegooid.

0030

Noordzeekanaal

Datum

21 juni 2012
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Nieuwe zeesluis bij IJmuiden
Conclusie

De provincie Noord-Holland, het Rijk en de gemeente Amsterdam hebben hun voorkeur uitgesproken voor de bouw van een nieuwe zeesluis van 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diepte. Het is de bedoeling deze sluis te bouwen op de locatie van of rondom de Middensluis. De Noordersluis blijft in gebruik bij drukte of calamiteiten. In totaal gaat de nieuwe sluis 848 miljoen euro kosten, waarvan het Rijk bijna twee derde op zich neemt. De overige partijen en Europa dragen ook bij.

Commentaar

Eigenlijk is het heel bijzonder dat de Noordersluis uit 1929 het zo lang heeft volgehouden. Bij oplevering was het de grootste sluis ter wereld. Deze nieuwe sluis scoort ook weer hoge ogen. Bij oplevering rond 2020 ziet het staatje van grootste sluizen ter wereld er als volgt uit:
- Deurganckdoksluis (Antwerpen, 2016) lengte: 500 meter, breedte: 68 meter, diepte: 17,8 m;
- Nieuwe Zeesluis IJmuiden: lengte: 500 meter, breedte: 65 meter, diepte: 18 m;
- Berendrechtsluis (Antwerpen): lengte: 500 meter, breedte: 65 meter, diepte: 13,58 m.

Ter vergelijking. Vaak wordt naar het Panamakanaal gekeken en de daar aanwezige sluizen. Ook hier worden nieuwe sluizen aangelegd. Die hebben de volgende maatvoering: lengte: 427 meter, breedte: 55 meter en diepte: 18,3 meter. Dit zijn ook ongeveer de maten van de nieuwe zeesluis bij Terneuzen (427mx55mx16m (lxbxd)). Voor de grootste sluizen moet je dus in de Lage landen zijn.

0029

Lekkanaal

Datum

11 juni 2012
Waar Persbericht provincie Utrecht
Betreft Overeenkomst ontwikkeling Lekkanaal en Het Klooster
Conclusie

De provincie Utrecht, het Rijk en de gemeente Nieuwegein ondertekenden een overeenkomst tot een gebiedsgerichte aanpak van het Lekkanaal en het omliggende gebied (nieuw bedrijventerrein Het Klooster). De Beatrixsluizen zijn een knelpunt geworden in het binnenlandse vaarnetwerk. Er wordt dan ook getekend aan een derde sluiskolk om zo de wachttijden tegen te gaan. Tegelijk wil de gemeente Nieuwegein een containerterminal aanleggen. Deze ontwikkelingen kunnen goed samen gaan.

Commentaar Dit persbericht blinkt weer eens uit in nietszeggendheid en omtrekkende bewegingen. Het is lastig om concreet de inhoud van de overeenkomst te achterhalen. Er komt in ieder geval een derde sluiskolk. Hopelijk sluit dat mooi aan, want het sluiscomplex van de Beatrixsluizen is naast één van de drukste ook nog eens één van de mooiste in het land.
0028

Zuid-Willemsvaart

Datum

29 mei 2012
Waar Persbericht gemeente 's-Hertogenbosch
Betreft Nieuw park langs Zuid-Willemsvaart
Conclusie

Nu de werkzaamheden aan de omleiding van de Zuid-Willemsvaart in volle gang zijn, wordt ook nagedacht over de inrichting van de aanleggende gronden. Een deel is nodig als compensatiegebied ten behoeve van een ecologische verbinding. Deze zal onderdeel gaan vormen van een groot Kanaalpark dat in fasen aan de oostzijde van het nieuwe kanaal wordt gerealiseerd. Ook wordt een nieuwe 'beek' aangelegd: de Rosmalense Aa. Het Kanaalpark zal drie deelgebieden kennen met elk een eigen karakter.

Commentaar Er is veel te doen geweest over dit project. Nu de kogel door de kerk is, moeten ook de 'leuke' dingen worden aangelegd, zoals een mooi park. Het kan een mooi uitloopgebied worden vanuit de stad en Rosmalen richting de Maas.
0027

Apeldoorns Kanaal

Datum

21 mei 2012
Waar Persbericht gemeente Apeldoon
Betreft Bouw start in Kanaalzone-Zuid
Conclusie

Op 21 mei is de eerste schop in de grond gegaan voor de bouw van in totaal 250 woningen in het gebied tussen het Apeldoorns Kanaal en de Kayersdijk. Het wordt een kleinschalige woonbuurt, met een industriële uitstraling. Er is ook enige ruimte voor commerciële en sociaal-culturele activiteiten.

Commentaar Ze zijn hier al een tijdje mee bezig, dus het is mooi dat het er eindelijk van komt. Zeker gezien de financieel penibele situatie waarin Apeldoorn zich bevindt.
0026

Arkervaart

Datum

14 mei 2012
Waar Artikel De Stentor
Betreft Einde camping Hulckesteijn
Conclusie

Op 1 januari 2014 moet de camping Hulckesteijn leeg zijn. De bewoners van het recreatieterrein is per brief verzocht voor die tijd te vertrekken door de eigenaar van het recreatieterrein RGV. Vervolgens moet Rijkswaterstaat akkoord geven om tot de ontwikkeling van een klein 'Zuiderzeestadje' met boulevard, winkels en woningen te komen. Dit zullen er wel minder zijn dan de eerst gedachte 400 woningen. Ook de gemeente Nijkerk houdt de ontwikkeling in de gaten om wellicht watersportverenigingen op het terrein een plek te geven.

Commentaar De camping Hulckestijn ligt buitendijks bij de Arkersluis dat de ingang vormt van de Arkervaart. Van de voorgestane ontwikkeling wordt ik altijd wat triest. Laat het gewoon lekker recreatieterrein en ga er niet nog eens het zoveelste marketingconcept tegenaan gooien waar vast weer een ontwikkelaar mee verdient en de rest van de maatschappij weer met de brokken zit.. Wat een armoede en dat nog wel naast, nee eigenlijk in, een prachtig landschap als de polder Arkemheen.
0025

Binnenvaart

Datum

8 mei 2012
Waar Nieuwsbericht Omroep West
Betreft Westland kiest voor binnenvaart
Conclusie

Veilingen en groothandelaren in het Westland kiezen voor vervoer over water. In totaal zullen jaarlijks zo'n 10.000 tot 15.000 containers via de binnenvaart worden verscheept. De containers komen aan op de Maasvlakte en gaan van daaruit naar de haven in Hoek van Holland.

Commentaar Dit bericht is moeilijk geografisch te duidden. In het Westland zijn namelijk nog tal van (oude) vaarten waar ook in het verleden de land- en tuinbouwproducten over werden vervoerd. In dit bericht wordt alleen gesproken over de haven van Hoek van Holland en de Maasvlakte (voor het Westland juist aan de overkant van de Nieuwe Waterweg. Wat vervoeren ze dan tussen deze twee plekken? Zou mooi zijn als de oude vaarten weer werden gebruikt, maar ik heb zo'n idee dat dat dus niet de bedoeling is. Het zal wel een stukje Nieuwe Waterweg zijn om dan te worden overgeslagen op schepen naar de hele wereld.
0024

Wilhelminakanaal

Datum

17 april 2012
Waar Persbericht Heijmans
Betreft Verbreding en nieuwe sluis bij Tilburg
Conclusie

Heijmans-Boskalis krijgen waarschijnlijk het project van de verbreding en verdieping van het Wilhelminakanaal en de bouw van een nieuwe sluis gegund. Het gaat om een project om de stad ook beter bereikbaar te maken over het water. Het betreft een traject van 4 kilometer en deel van de werkzaamheden bestaat uit het verwijderen van sluis II en de bouw van een nieuwe sluis naast sluis III. Vervolgens zal het waterpeil worden aangepast. Het geheel aan werkzaamheden is naar verwachting in 2016 gereed.

Commentaar Het Wilhelminakanaal wordt ook een dagje ouder en omdat het kanaal nog goed gebruikt wordt door de beroepsscheepvaart zal ook dit kanaal, net als de Zuid-Willemsvaart, steeds aangepast moeten worden aan de eisen van de tijd. Volgens mij speelde dat ook vooral bij Tilburg, omdat daar het kanaal een versmalling kende die nu zal worden opgeheven.
0023

Kanalen - algemeen

Datum

4 april 2012
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Investeren in vaarwegen stimuleert economie
Conclusie

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV), verladersorganisatie EVO, de waterbouwers en Koninklijke Schuttevaer, vraagt het Rijk tot 2030 een extra bedrag van 0,6 miljard euro voor het wegwerken van 10 capaciteitsknelpunten in het Nederlandse vaarwegnet: de ‘Top 10 Capaciteitsknelpunten'. In deze top 10 staan bovenaan de sluizen in de noord-zuidverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam en het Seine-Nord-Europe project. Verder uiteraard de kapotte sluis bij Eefde, de Beatrixsluis, de sluis Weurt en de verbindingen in Limburg en Noord-Brabant in het algemeen. Ook in het verleden is een dergelijke knelpuntenlijst aangeleverd en veelal wordt deze uiteindelijk wel afgevinkt.

Commentaar Altijd goed om een prioriteitenlijstje in te leveren om de druk op het proces te houden. Het sluit natuurlijk ook mooi aan bij alle initiatieven het laatste jaar om het vervoer over het water te stimuleren. Aan een deel van deze knelpunten wordt ook al gewerkt, zoals de omleiding van de Zuid-Willemsvaart en de geplande aanleg van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen.
0022

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

28 maart 2012
Waar Persbericht gemeente Utrecht
Betreft Nieuwe fietsbrug
Conclusie

Op 28 maart start de inspraak over de komst van een nieuwe fietsbrug tussen de nieuwe wijk Leidsche Rijn en de wijk Oog en Al en zo verder naar de Utrechtse binnenstad. Het wordt een brug enkel voor fietsers en voetgangers en niet voor brommers. Dit om het fietsverkeer in de stad te stimuleren en het fietsnetwerk te vervolmaken. Met de aanleg ervan ontstaat de meest rechtstreekse fietsverbinding tussen het centrum van Leidsche Rijn en de binnenstad.

Commentaar Utrecht is druk bezig met bruggen over het kanaal. Deze brug komt tussen de bestaande Vleutensebrug en De Meernbrug te liggen. Ter hoogte van de autotunnel van de rijksweg A2. Bij de Vleutensebrug ligt ook al een nieuwe HOV-brug, terwijl meer zuidelijk de opvallende Prins Clausbrug is aangelegd. Hopelijk wordt deze brug ook een icoon. Het is in ieder geval één van de belangrijkste voor fietsers.
0021

Kanalen - algemeen

Datum

23 maart 2012
Waar Persbericht Unie van Waterschappen
Betreft Overleg waterschappen over openstellen paden voor wandelaars.
Conclusie

De Unie van Waterschappen heeft onderzoek laten doen naar hindernissen op wandelpaden. Het gaat dan met name om de schouwpaden van waterschappen. De Unie gaat in gesprek met de waterschappen om hindernissen aan te pakken die wandelaars ondervinden bij het wandelen langs watergangen bij waterschappen. Daarbij wordt aangetekend dat dit een neventaak en geen hoofdtaak van het waterschap is.

Commentaar Dit is goed nieuws. Op een aantal plekken wordt al goed werk geleverd, maar dat kan nog een stuk beter. Soms begrijp ik ook niet waar men zo bang voor is. Het is nu niet dat er ineens duizenden mensen gaan wandelen. Neem een voorbeeld aan Engeland wat dat betreft. In de link is een verwijzing opgenomen naar het rapport. Er is ook een brief naar de Minister gestuurd, die hier te vinden is.
0020

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

19 maart 2012
Waar Persbericht Rijksoverheid
Betreft Akkoord over Grote Zeesluis Terneuzen.
Conclusie

Nederland en Vlaanderen zijn het eens geworden over de bouw van de grote zeesluis bij Terneuzen. De sluis gaat 940 miljoen euro kosten, waarvan Nederland ruim 140 miljoen voor zijn rekening neemt. De sluis wordt gebouwd om de Gentse Haven en de Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone een economische impuls te geven, de wachttijden te verminderen en een moderne en goede vaarverbinding tussen Noord-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland te realiseren. Nu volgt de verdere planuitwerking waarin verder wordt gerekend met de volgende afmetingen voor de sluis: 427mx55mx16m (lxbxd). In 2021 moet het geheel gereed zijn.

Commentaar Al zo'n twee jaar is er intensief contact tussen beide landen over deze sluis. Nu komt het er dan van. Een succes voor de regio. Overigens was vorig jaar nog sprake van maximaal 800 miljoen euro en een oplevering in 2018.
Met de voorziene afmetingen zal de sluis tot de grootste van de wereld behoren (de huidige sluizen in het Panamakanaal meten bijvoorbeeld 'slechts' 305 meter bij 33,5 meter (Panamax-klasse). Op de bijgevoegde kaarten bij het persbericht is te zien dat de nieuwe sluis gebouwd wordt binnen de huidige ruimte van het sluizeneiland (en dus een oudere sluis zal vervangen). Alleen de aanvoerroute wordt zodanig verbreed dat een deel van de oever aan de westzijde zal worden verlegd.
0019

Kibbelvaart

Datum

17 maart 2012
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Ecologische zone langs Kibbelvaart.
Conclusie

De gemeente Halderberge koopt 3 hectare grond aan om daarmee een twee kilometer lange ecologische verbindingszone langs de Kibbelvaart mee aan te leggen. Deze zone is zowel goed voor de natuur als voor de waterhuishouding en de recreatie. De inrichting begint dit jaar en moet over enkele jaren gereed zijn. Eerder al had buurgemeente Etten-Leur langs de Kibbelvaart een ecologische verbindingszone aangelegd. De zone moet een verbinding worden tussen de zandgronden in het zuiden en de kleigronden in het noorden.

Commentaar De Kibbelvaart is één van de vele turfvaarten in dit gebied. In deze contreien is ooit in de 14e eeuw de turfwinning in Nederland gestart. Er zijn nu nog wat resten van te zien in de vorm van oude turfvaarten. Slechts zelden zijn deze nog in hun complete staat te zien.
0018

Wilhelminakanaal

Datum

14 maart 2012
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Rondweg Tilburg open.
Conclusie

In het weekend van 21/22 april gaat de nieuwe rondweg in Tilburg open. Dan wordt het laatste deel in de verbinding aan de noordwestkant van de stad, de nieuwe brug over het Wilhelminakanaal in de Burgemeester Letschertweg, opengesteld.

Commentaar Ik hoop dat het een mooie brug is geworden.
0017

Zuid-Willemsvaart

Datum

13 maart 2012
Waar Nieuwsbericht Architectenweb.nl
Betreft Instemming ontwerp cacaofabriek.
Conclusie

De gemeente Helmond heeft ingestemd met het ontwerp voor de cacaofabriek. Dit oude gebouw wordt deels gerestaureerd en aangevuld met moderne nieuwbouw. Vanaf 2013 worden onder meer een poppodium, filmhuis, tentoonstellingsruimte, horeca en werkruimten voor bedrijven in de creatieve industrie gehuisvest in het pand.

Commentaar Op de tekeningen vind ik het er wel mooi uitzien. Wat mij natuurlijk opvalt, is dat er weinig aandacht is voor de relatie met het kanaal. Dat kan deels door het bestaande gebouw komen, maar juist daar past de levendigheid wel die bij de beoogde functies thuishoort. Alleen op het derde nachtplaatje lijkt er iets in de openbare ruimte te staan dat een soort symbolische kraan aan het kanaal moet voorstellen. Zit vast niet in het eindontwerp. Toch een beetje een gemiste kans al sluit ik niet uit dat in dit korte artikel niet alles even goed naar voren komt. Wie weet is er wel wat mee gedaan.
0016

Luts

Datum

8 maart 2012
Waar Persbericht gemeente Gaasterland-Sloten
Betreft Masterplan Waterfront Balk.
Conclusie

Op 6 maart heeft de gemeenteraad ingestemd met het Masterplan waterfront Balk. In dit plan wordt een verbinding gelegd tussen de Friese meren en de Gaasterlandse bossen. Het betreft het gebied direct ten noorden van het dorp. Hier ontstaat een Havenkwartier voor bewoners, ondernemers en recreanten. In recreatief opzicht moet het een schakelpunt worden tussen water en bos. Daarnaast wil het ook de kleinschalige recreatievaart op de Luts vergroten. Voor de Luts wordt daarbij ingezet op een kwaliteitsverbetering. Verder vindt uiteraard woningbouw plaats, want het moet ook gefinancieerd worden. Het naastgelegen terrein van de Volharding, waar woningbouw is voorzien, zal op de planvorming moeten aansluiten.

Commentaar Een ambitieuze opgave voor een relatief kleine plaats. Wel is het natuurlijk zo dat Balk op een prachtige plek komt waar veel toeristen en recreanten komen. Het is inderdaad een mooie schakel tussen het Friese Merengebied en de wouden van het heuvelachtige Gaasterland. Toch blijft iets knagen. Het had zoveel mooier kunnen zijn als het gebouw van De Volharding er nog was.
0015

Boterdiep

Datum

7 maart 2012
Waar Artikel Groninger Internet Courant
Betreft Laatste fabrieksschoorsteen aan Boterdiep gered.
Conclusie

Door gebruik te maken van het Stimuleringsfonds voor Wonen en Monumenten is de laatste fabrieksschoorsteen in de Groninger binnenstad behouden gebleven. Deze schoorsteen aan het Boterdiep is in 1916 gebouwd voor de vleesconservenfabriek Gerzon. Stichting De Laatste Pijp heeft zich voor het behoud ingezet en de lening afgesloten.

Commentaar Een mooi succes. Fabriekscomplexen, al dan niet met schoorsteenpijpen, horen bij kanalen, zoals het strand bij de zee. Het is mooi om die industriële geschiedenis, al dan niet in verval of gerestaureerd of nog werkend, te kunnen ontdekken langs het kanaal.
0014

ANWB Tentoonstelling

Datum

7 maart 2012 tot en met 11 april 2012
Waar ANWB
Betreft Meer dan 100 jaar ANWB Watersport.
Inhoud

Deze tentoonstelling toont historische ANWB-waterkaarten en ander historisch watersportmateriaal. Ook is er aandacht voor de mogelijkheden die historische kanalen in Nederland bieden voor recreanten op het water en op de wal.

Deze tentoonstelling bevat onder meer het materiaal uit de tentoonstelling over oude vaarten in het Noordelijk Scheepvaartmuseum waar ik samen met de ANWB aan de samenstelling ervan heb mogen meewerken. Nu nog voor een korte tijd te zien in Den Haag.

0013

Lekkanaal

Datum

27 februari 2012
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Derde sluiskolk Beatrixsluis.
Conclusie

Tussen 2015 en 2018/2020 wordt een derde sluiskolk aangelegd bij de Beatrixsluis. Verder zal tegelijk het Lekkanaal worden verbreed en verbeterd. In totaal is hiervoor een budget beschikbaar van 215 miljoen euro. Deze investeringen passen in het verbeteren van de binnenvaartverbindingen in het land. De binnenvaart verzorgt tweederde van het vervoer van alle goederen die de Rotterdamse haven binnen komen.

Commentaar Het Lekkanaal is een kort kanaal dat het Amsterdam-Rijnkanaal verbindt met de Lek en zo een belangrijke vaarverbinding is tussen Amsterdam en Rotterdam. In vergelijking tot de ook in het nieuwsbericht genoemde sluis Eefde (zie bericht onder nummer 0001), laatst veel in het nieuws door de gevallen sluisdeur, is er een veel groter bedrag nodig om deze sluis aan te leggen. Het gaat dan ook om een veel grotere sluis die veel meer schepen schut. De laatste tijd kan dan wel veel geschreven zijn over het Twentekanaal en het belang ervan, maar ten opzichte van het Lekkanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal is het maar een kabbelend slootje.
Ben overigens wel benieuwd waar die nieuwe sluiskolk is bedacht. Ruimtelijk zou ik zeggen dat het aan de westzijde zou moeten zijn, want daar ligt nog vrije ruimte naast de sluis en staan ook geen sluiswoningen. Aan de andere kant lijkt het wel of aan de oostzijde al een soort tracé is gereserveerd met nog vrije ruimte onder de verkeersbrug en een op het oog tijdelijke verkeersstructuur. De plek wordt er in ieder geval nog interessanter op. Ik kan nu iedereen al aanraden om er eens te kijken. Het is een prachtig complex wat betreft architectuur en zowel aan de west- als oostzijde bevinden zich mooie wandelgebieden.
0012

Coevorden-Vechtkanaal

Datum

16 februari 2012
Waar Nieuwsbericht provincie Drenthe
Betreft Spoorboog Dryport Emmen-Coevorden.
Conclusie

De provincie Drenthe heeft samen met de gemeente Coevorden, de Bentheimer Eisenbahn AG en de Euroterminal Coevorden BV een intentieverklaring getekend waarin de partijen zich gezamenlijk uitspreken voor het realiseren van een directe railverbinding tussen de Euroterminal Coevorden en de spoorlijn Emmen - Zwolle. Met deze directe verbinding worden rangeer- en keerbewegingen op station Coevorden voorkomen. De Dryport Emmen-Coevorden is van belang als onderdeel van het verbeteren van de achterlandverbindingen en overslagpunten als gevolg van de voller wordende zeehavens.

Commentaar Euroterminal is een grensoverschrijdend bedrijvenpark gelegen aan het Coevorden-Vechtkanaal en zo verbonden met Twente, Duitsland en de rest van Nederland. Coevorden is een echt kanalenknooppunt. Het gaat echter grotendeels om in onbruik geraakte of kleine kanalen. Met dit kanaal doen ze in ieder geval wel serieus mee om één van de inlandports te worden van Rotterdam. Spoor, weg en vaarweg komen hier mooi bij elkaar. De provincie Drenthe wedt in ieder geval alvast op twee paarden, want voor Meppel geldt eigenlijk hetzelfde verhaal.
0011

Kanalen Den Haag

Datum

7 februari 2012
Waar Artikel Trouw (betaald artikel)
Betreft Den Haag moet grachten oude rol teruggeven.
Conclusie

Den Haag moet weer een grachtenstad worden waarbij de wateren worden gebruikt voor recreatie, toerisme en commercieel gebruik. Dit is de uitkomst van de reacties die ondernemers en instellingen gaven op een gemeentelijke nota met plannen in die richting van vorig jaar. Nu is de gemeenteraad aan zet om een besluit te nemen over de nota en de verordening binnenwateren waarin wordt geregeld dat scheepswrakken kunnen worden verwijderd en weer onderhoud wordt gepleegd in en langs de grachten.

Commentaar Er staat weliswaar grachten, maar het zijn veelal kanalen in Den Haag. In het verleden werden deze druk gebruikt en was Den Haag ook aangesloten op de trekvaartroutes. Ook de producten vanuit het Westland werden in het verleden nog grotendeels over de vaarten en kanalen vervoerd. Dit 'geheim' van Den Haag vraagt er inderdaad om om ontdekt te worden.
0010

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

3 februari 2012
Waar Persbericht gemeente Terneuzen
Betreft DNA Kanaalzone in beeld gebracht.
Conclusie

De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van het DNA van de Kanaalzone. Dit zodat ondernemers en bewoners hun gebied kunnen promoten, maar ook om het gebied te vermarkten als economische regio. Als vijf pijlers van de zone komen naar voren: logistiek, biobase, industrie, kennis en innovatie en poort naar de wereld. Het DNA laat zien waar men in de zone mee bezig is en hoe samenhangen ontstaat.

Commentaar Er zijn weinig kanaalzones die ik ken waar zoveel over wordt gepraat en geschreven als deze kanaalzone. Dwars denkend zou je kunnen zeggen dat het blijkbaar nodig is om op te vallen. Het DNA laat in ieder geval zien dat er veel creatiefs gebeurt in de zone en dat er nog veel op stapel staat. Voor de regio en de provincie is het belang ervan inderdaad niet te onderschatten.
0009

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

2 februari 2012
Waar Persbericht gemeente Tiel
Betreft Masterplan Haven-Kanaalzone Tiel.
Conclusie

Het College van B&W heeft ingestemd met de wethouders van Tiel hebben ingestemd met het Masterplan Haven-Kanaalzone. Hierin is de gewenste ontwikkelingsrichting beschreven voor het gebied tussen de haven en het Amsterdam-Rijnkanaal. Hier wordt een duurzaam woon- en recreatiegebied en een waterkerend landschap (met klimaatdijk), dat bescherming biedt tegen toekomstige hoogwaterstanden, aangelegd. Met het plan moeten de kwelwaterproblemen in Tiel-Oost tot het verleden behoren. Verder zijn er bijzondere woonvormen voorzien (drijvende woningen) en worden de recreatieve mogelijkheden van de aangelegen polder vergroot.

Commentaar Even sta ik op het verkeerde been. Ik denk dat er iets gaat gebeuren met de haven en het kanaal, maar het gaat feitelijk om het gebied er tussenin. De Haven is volgens mij ook de haven aan de Waal en niet langs het kanaal. Met klimaatdijk en al zal het wel wat teweeg brengen ter plaatse. Ben benieuwd hoe het er uit komt te zien.
0008

Hartelkanaal

Datum

3 februari 2012
Waar Artikel Volkskrant
Betreft Nieuwe binnenvaarthaven aan Hartelkanaal.
Conclusie Het Havenbedrijf Rotterdam gaat voor 2 miljoen euro een nieuwe binnenvaarthaven aanleggen in het Hartelkanaal. Deze haven is bedoeld als lig- en wachtplaats voor de nieuwste generatie binnenvaartschepen. Een kade is geschikt voor schepen met een lengte tot 135 meter en vier schepen breed, de andere plek zal voor schepen tot 150 meter geschikt zijn met een breedte van twee schepen. Hiermee wordt het aanbod aan openbare lig- en wachtplaatsen vergroot. Het is bedoeld voor lege en geladen schepen en bunkerschepen. Ook zouden er kleine reparaties kunnen worden verricht.
Commentaar Ik dacht altijd dat schepen zoveel mogelijk moesten varen en dat je dus het liefst niet zomaar ergens ligt te wachten. Ik weet er natuurlijk ook maar bar weinig van. Ik geloof dat net als vracht- en buswagenchauffeurs ook schippers verplichte rusttijden kennen. Verder zal het natuurlijk wel vaker gebeuren dat je nog moet wachten om gelost of geladen te worden.
0007

Noordzeekanaal

Datum

1 februari 2012
Waar Nieuwsbericht provincie Noord-Holland
Betreft Benutting havens Noordzeekanaal.
Conclusie De provincie Noord-Holland heeft onderzoek gedaan naar de nog te benutten ruimte in de havens langs het Noordzeekanaal. Daaruit blijkt dat de geluidsruimte is opgebruikt en in die zin geen ontwikkeling meer mogelijk is, zoals in de Westpoort. Ook in IJmuiden zitten de havens op slot als gevolg van de luchtkwaliteit. Het onderzoek vormt een bouwsteen voor de ontwikkeling van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. In deze visie worden de toekomstige prognoses gelegd naast wat er aanwezig is en wat nog kan worden benut.
Commentaar Naast dat het wel handig is om een visie te hebben over een belangrijke economische zone in Nederland, zal dit onderzoek en deze visie ook wel te maken hebben met de komst van een nieuwe zeesluis. Ik dacht dat het besluit daarover al was genomen, maar misschien dienen deze onderzoeken wel als verdere onderbouwing ervan. Als er nu al geen ruimte meer is, zou je denken dat je wel kunt stoppen verder. Er is echter altijd wel weer een oplossing te vinden natuurlijk.
0006

Hoge Vaart

Datum

31 januari 2012
Waar Nieuwsbericht provincie Flevoland
Betreft Boulevard de kaai in Biddinghuizen.
Conclusie De gemeente Dronten heeft 730.000 euro via de provincie Flevoland van Europa gekregen voor de aanleg van twee recreatieve gebieden die aansluiten bij het ommetje om het dorp Biddinghuizen. Voor de kanalen is één van de recreatiegebieden met name interessant. De Boulevard de Kaai is gelegen aan de noordkant van het dorp langs de Hoge Vaart. Er komt een aantrekkelijke verblijfsruimte en een aanlegsteiger voor passerende plezierjachten.
Commentaar Voor het kleine dorp in de polder een mooi resultaat. Het maakt ook duidelijk dat de recreatievaart door Flevoland in opkomst is en dat er faciliteiten voor worden aangelegd. De Flevopolder is wellicht niet een voor de hand liggend gebied om te varen, maar er zullen maar weinig kanalen een meer natuurlijke inrichting hebben of langs zoveel natuurgebieden lopen.
0005

Friese gemalen

Datum

31 januari 2012
Waar Nieuwsbericht Atelier Friesland
Betreft De Friese gemalen in het Friese landschap
Conclusie Het Atelier Friesland heeft een werkatelier gehouden met het Wetterskip Fryslân. Onderwerp van studie waren de 1000 gemalen in Friesland. Gekeken is naar wat met deze gemalen kan worden gedaan op de schaalniveaus gebouw, terrein en landschap. Als belangrijk en herkenbaar baken in het Friese landschap werden er voor deze schaalniveaus diverse aanbevelingen gedaan.
Commentaar Als de adviezen worden opgevolgd dan zullen ook de veelal aangelegen kanalen beter bereikbaar, zichtbaar en betreedbaar worden, terwijl objecten als een gemaal ook weer wat extra´s geven aan een kanaal. Een mooi initiatief dat hopelijk zijn vruchten gaat afwerpen.
0004

's-Gravelandsche Vaart

Datum

25 januari 2012
Waar Persbericht Provincie Noord-Holland
Betreft Aanleg natuurverbinding Naardermeer-Ankeveensche Plassen.
Conclusie Op de inloopbijeenkomst op 15 februari zijn de definitieve plannen getoond voor de nieuwe natuurverbinding tussen het Naardermeer en de Ankeveensche Plassen bij Ankeveen. De plannen richten zich op de provinciale weg N236, dat nu nog als een grote barrière functioneert voor de flora en fauna. Deze weg zal in de toekomst van twee viaducten worden voorzien, zodat wild de weg onderlangs kan passeren. De naastgelegen 's-Gravelandsche Vaart zal voor een goede aansluiting van de nieuwe natuurverbinding gedeeltelijk naar het noorden en noordoosten toe worden verlegd. De werkzaamheden zullen in maart starten en in september 2013 zijn afgerond.
Commentaar

Dit gebied ken ik zeer goed. Ik fietste er vroeger doorheen vanuit Weesp op weg naar mijn school in Bussum. De polder van de Hilversumse Bovenmeent is sindsdien flink veranderd. Van de uitgestrekte weilanden resten nu kleine stukjes in een uitgestrekt plas-drasgebied. Het heeft lang geduurd voordat nu eindelijk de laatste verbindende schakel wordt aangepakt. Het is ook niet zomaar iets. De N236 is een drukke weg.
Het wordt vast heel mooi, maar wat natuurlijk opvalt is dat de 's-Gravelandsche Vaart in het bericht vrijwel achteloos even aan de kant wordt geschoven om het geheel mogelijk te maken. Dit historische tracé zit gewoon wat in de weg. Het past wel wat bij de geschiedenis van de vaart. Bij Fort Uitermeer werd het in het midden van de 19e eeuw ook al terzijde geschoven. Maar goed, ietwat gewijzigd blijft de vaart bestaan. Ik hoop dan maar dat recreatievaart er welkom is. Er bestaan althans ook plannen om de vaart weer bevaarbaar te maken. Ben benieuwd hoe zich dat met elkaar verhoudt. Zeer te spreken ben ik over de te realiseren fietsbrug over de vaart. Dat werd node gemist op dit, mag ik zeggen fraaie, punt. Prima.

0003

Eemskanaal

Datum

9 januari 2012
Waar Artikel Trouw
Betreft Hoog water in het Eemskanaal.
Conclusie Een doorbraak van de dijk langs het Eemskanaal is bij Woltersum net voorkomen. De dijk lekt hier al jaren, maar met de hoge waterstanden was de toestand kritiek geworden. Vrijdagochtend werden de bewoners van Woltersum en omliggende dorpen geëvacueerd. Een dag later konden ze weer terugkomen.
Commentaar De vele neerslag aan het begin van het jaar heeft vooral in het noorden voor veel overlast gezorgd. Voor het Eemskanaal bestaan al langer verbeterplannen, maar die kwamen te laat voor deze hoge waterstanden. Het ging gelukkig net goed.
0002

Twentekanaal

Datum

5, 17, 24, 25 januari en 6 en 27 februari 2012
Waar Artikel Trouw, Persbericht provincie Gelderland, Artikel Trouw, Artikel Trouw en Artikel Volkskrant en Nieuwsbrief Rijkswaterstaat
Betreft Gevallen sluisdeur sluis Eefde.
Conclusie

Op 3 januari valt een sluisdeur van de sluis Eefde naar beneden op een schip dat daarmee klem raakt. Het schip wordt op 6 januari uit deze benarde positie bevrijd, maar de sluis blijft gestremd. Eerst wordt de sluiskolk geleegd om de oorzaak te achterhalen. Intussen is er hierdoor geen scheepvaartverkeer meer mogelijk over het Twentekanaal. Dit betekent dat ruim 40 schepen niet meer verder kunnen en bedrijven als Grolsch en AkzoNobel met een vervoersprobleem zitten.
In een persbericht gaat de provincie vooral op dit laatste punt in. Ze pleit voor een tweede sluiskolk bij Eefde en een verdere verbetering en verbreding van het Twentekanaal. Dit kanaal is van groot belang voor Twente en als achterlandverbinding voor Rotterdam. Al vaker is hiervoor gepleit, maar tot dusver zonder gehoor. Met de kapotte sluisdeur is de urgentie nu ondubbelzinnig gebleken.
In het volgende artikel van Trouw laat minister Schultz weten een financiële compensatie ter beschikking te stellen voor de schippers. Schippers die in het artikel in Trouw van 25 januari worden bezocht door de plaatselijke predikant. Ze gebruiken de tijd van afwachten vooral voor klussen die er altijd wel zijn op een schip, zoals schoonmaken, schilderen en het uitvoeren van onderhoud. Ze zijn blij dat er een compensatieregeling komt.
Na meer dan een maand komt er op 6 februari eindelijk een eind aan het wachten van de schepen. Een dag eerder heeft een ijsbreker het kanaal inmiddels ook weer bevaarbaar gemaakt. Middels een noodvoorziening, een enorme kraan die de sluisdeur op en neer laat, kunnen de schepen weer worden geschut. Het eerste schip dat weg mag varen is het schip waar de sluisdeur op is gevallen en dat blijkbaar niet te zeer beschadigd is geraakt.
Op 27 februari laat Rijkswaterstaat in haar nieuwsbrief weten dat bij het bezoek aan de sluis Eefde op deze dag minister Schultz heeft toegezegd dat er een tweede sluiskolk bij Eefde komt. Deze zal ten noorden van de huidige sluis worden aangelegd en als afmetingen 125 bij 12,5 meter hebben. Daarmee is de sluis geschikt voor CEMT-klasse Va. Ook zal worden gekeken naar verdere verbeteringen aan het Twentekanaal. Voor de bouw van de nieuwe sluis is een bedrag van 69 miljoen euro gereserveerd.

Commentaar Het nieuwe jaar begon wat betreft publiciteit goed voor de kanalen met deze gevallen sluisdeur. Het was alleen niet de publiciteit die men zich gewenst had. Wel wordt iedereen vervolgens wel duidelijk wat het betekent als de binnenvaart door een kapotte sluis niet verder kan. De situatie had aan de andere kant wel weer als voordeel dat alle aandacht erop gevestigd was en aan alle kanten werd gepleit voor een oplossing. Dat leidt uiteindelijk tot de toezegging dat er een tweede sluiskolk komt.
Ben wel benieuwd waarom dan ook niet wordt gesproken van tweede sluiskolken bij de sluizen van Delden en Hengelo. Daar zit toch ook nog veel industrie achter.
0001
ARCHIEF
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2009


Geplaatst: 20 maart 2012
Update: 9 gebruari 2013