contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Actueel Archief 2013

Julianakanaal

Datum

19 december 2013
Waar Persbericht Gemeente Maastricht
Betreft Ruimte voor zware industrie in de Wilhelminahaven
Conclusie

De gemeente Maastricht en de Limburgse investeringsmaatschappij zijn gestart met de herontwikkeling van het middenterrein van de Wilhelminahaven. Door bedrijven te verplaatsen wordt ruimte vrijgespeeld voor zware industrie aan het water. Hiervoor wordt de haven verdiept en de verbindingen over spoor en weg verbeterd. Het haventerrein is van groot belang voor Maastricht, maar er was vrijwel geen ruimte meer voor de zware industrie. Door te herstructureren is ruimte vrijgespeeld en kunnen de juiste bedrijven weer op de juiste plek gaan zitten. In 2015 moet de herontwikkeling van dit deel gereed zijn.

Commentaar Herontwikkelingen van bedrijventerreinen zijn altijd complexe en soms moeizame processen. In de loop van de tijd wil de invulling van het terrein wel eens niet meer aansluiten bij de gebruiksmogelijkheden. Individuele bedrijven kunnen dat niet vlottrekken, zodat veelal overheden en ontwikkelings- of herstructureringsmaatschappijen samen aan de slag gaan. Concreet resultaat is waarschijnlijk dat het kanaal nog meer gebruikt zal gaan worden in de toekomst.
0034

Wilhelminakanaal

Datum

17 december 2013
Waar Artikel NRC
Betreft Nog geen geld voor Noordoost Corridor Eindhoven
Conclusie

Het kabinet geeft voorlopig geen geld voor de aanleg en verbouwing van vijftig kilometer aan autowegen ten oosten van Eindhoven. Eerst moet duidelijk worden, op basis van nieuwe verkeersprognoses, of het project Noordoostcorridor wel voldoende nut heeft en of de natuur niet te veel schade wordt berokkend.

Commentaar Dit vloeit voort uit een lobby om beter te kijken of beslissingen, die nog zijn genomen op basis van prognoses uit de 'goede tijden', nog wel valide zijn. Lijkt mij alleen maar logisch en gezond. Met name het nieuwe wegdeel langs het Wilhelminakanaal betekent nogal wat voor natuur, landschap en buurtschappen. Er lijken minder ingrijpende opties aanwezig, zeker als nut en noodzaak niet zo sterk aanwezig zijn als gedacht.
0033

Kanaal Nieuw-Buinen

Datum

7 december 2013
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Nieuw kanaal in dorp
Conclusie

De wijk rond de Floralaan in Nieuw-Buinen gaat op de schop. Naast dat er nieuwe woningen komen, komt er blijkbaar ook een nieuw kanaal.

Commentaar Nieuw-Buinen was ooit een prachtig dorp met een dubbele kanaalstructuur. Daar is niet heel veel van over. Ik denk dat hier een kans wordt gegrepen om weer wat terug te brengen van wat eens was. Water zal de wijk ook weer meer aantrekkelijk maken.
0032

Twentekanaal

Datum

29 november 2013
Waar Artikel Schuttevaer en Nieuwsbrief Rijkswaterstaat
Betreft Twentekanaal wordt verdiept
Conclusie

De minister heeft met de provincie, de regio en het bedrijfsleven de afspraken bezegeld die leiden tot een investering in het Twentekanaal als vaarweg. Het kanaal wordt verdiept en geschikt gemaakt als klasse Va vaarweg. Tevens komt er een tweede sluiskolk bij Eefde. Het bedrijfsleven gaat meer gebruik maken van het kanaal. Er zullen zo 350 tot 900 vrachtwagens van de weg kunnen verdwijnen.

Commentaar Een ambitieus plan om de Twentekanalen nog sterker in de markt te zetten als transportalternatief. Wat een kapotte sluis al niet teweeg kan brengen. Ik vind het goed nieuws en er wordt flink vaart achter gezet. Het totale pakket aan maatregelen is nog groter dan ik hier zo schetst. Kijk maar eens bij de nieuwsbrief van Rijkswaterstaat.
0031

Twentekanaal

Datum

november 2013
Waar Nieuwbericht Rijkswaterstaat
Betreft Stand van zaken sluis Eefde
Conclusie

Rijkswaterstaat is bezig met de bouw van een nieuwe tweede sluis bij Eefde. In dit nieuwsbericht gaat men in op de stand van zaken. Het Ontwerp inpassingsplan ligt ter inzage. Er is gekozen voor een locatie ten noorden van de huidige sluis.

Commentaar Sluis Eefde was het voorgaande jaar langdurig in het nieuws. Deze sluis vormt de toegang tot het Twentekanaal en is daarmee een belangrijke schakel in de achterlandverbinding van Rotterdam. Met een tweede sluis kan de capaciteit en afhandeling sterk verbeterd worden. Ik hoop dat ze er net zo'n monumentale, maar moderne interpretatie aan kunnen geven als de bestaande sluis nu heeft.
0030

Winschoterdiep

Datum

11 november 2013
Waar Artikel Nieuwsblad van het Noorden
Betreft Nieuwe Ringweg Zuid blokkeert Winschoterdiep
Conclusie

Met de aanpak van de Ringweg-Zuid dreigt de bevaarbaarheid van het oude Winschoterdiep geheel te verdwijnen. Nu ligt er nog een lage vaste brug, maar straks zal een half verdiepte weg dit historische water geheel afsluiten. Gepleit wordt om ervoor te zorgen dat het Winschoterdiep juist weer bevaarbaar wordt, bijvoorbeeld door een aquaduct.

Commentaar Altijd triest als een eens bevaarbaar water dreigt te worden gedempt. Hier zou een verdiepte weg voor hele lange tijd een einde aan de bevaarbaarheid kunnen maken. Natuurlijk zal dat wel eens moeten gebeuren, maar in dit historische water met voldoende kansen om hele gebieden goed bevaarbaar op aan te sluiten? Het zou mooi zijn als er een alternatief wordt bedacht die het kanaal niet voor lange tijd op slot zet.
0029

Wilhelminakanaal

Datum

6 november 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Grootste composietsluisdeur ter wereld in Tilburg
Conclusie

Het Wilhelminakanaal wordt verbreed en verdiept, zodat het bevaarbaar wordt voor klasse IV schepen. Dit betekent ook dat sluizen moeten worden aangepast of worden vervangen. Sluis III wordt vervangen door een nieuwe sluis waarin de sluisdeuren van composiet zijn. Dit kunststof is nooit op deze schaal toegepast in een sluisdeur. Het heeft als belangrijkste voordelen dat het duurzaam, licht en onderhoudsarm is. Verder zal de sluis een vijzelturbine kennen die voor de opwekking van energie zorgt waarmee 250 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien.

Commentaar Ik vind dit goed nieuws. Een goede win- win situatie en als sluisdeuren onderhoudsarmer worden, is dat alleen maar weer een punt waardoor kanalen rendabeler kunnen worden.
0028

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum

9 oktober 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Vervanging Weesperbrug
Conclusie

Het afgelopen weekend is de oude Weesperbrug vervangen door een nieuwe brug. Deze brug kan weer 80 jaar mee. De nieuwe brug is breder en ligt hoger boven het kanaal. Daarmee kunnen in de toekomst vierlaags containerschepen onder de brug varen. De vervanging maakt onderdeel uit van het project CARGO: een grootschalig onderhoudsprogramma van de 8 boogbruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Commentaar Een groots project in mijn geboorteplaats en met een kanaal en helaas heb ik het moeten missen. Genoeg infor echter uit de lokale krantjes gekregen. wellicht nog een herkansing bij één van de andere 8 bruggen. De brug kwam overigens uit Gorinchem gevaren en moest, door de aanwezige bruggen op de route, in onderdelen worden aangevoerd.
0027

Diversen

Datum

12 september 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Brugwachtershuisjes
Conclusie

De Stichting Brugwachtershuisjes in Rotterdam wil leegstaande brugwachtershuisjes in het hele land een nieuwe bestemming geven. In Amsterdam bestaat een plan om alle 29 huisjes te transformeren tot hotelkamers.

Commentaar Het zijn niet zelden de kunstwerken of gebouwen die een kanaal interessant maken. Denk maar aan sluizen en bruggen. Ook de brugwachtershuisjes horen daarbij. Een prima initiatief dat hopelijk zijn vruchten afwerpt.
0026

Vaarten in de Noordoostpolder

Datum

30 augustus 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Geen schepen langer dan 39 meter door sluizen NOP
Conclusie

De Raad van State heeft het de bezwaren van koninklijke Schuttevaer verworpen en aangegeven dat de Voorstersluis en Friesesluis in de Noordoostpolder niet gebruikt mogen worden door schepen langer dan 39 meter. Enkel via de Urker Sluis kunnen langere schepen de Noordoostpolder in varen. Ook de Ketelsluis is Oostelijk Flevoland is verboden voor schepen langer dan 39 meter.

Commentaar De achtergrond ontbreekt een beetje bij dit artikel. Blijkbaar kunnen de sluizen wel grotere schepen schutten, maar is dat door de beheerder (volgens mij de provincie) als ongewenst bestempeld. Betekent dat schepen wat om moeten varen en tijd is geld.
0025

Zuid-Willemsvaart

Datum

23 augustus 2013
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Plaatsing nieuwe sluisdeur
Conclusie

Op 22 augustus is een bijzondere sluisdeur geplaatst in de nieuwe sluis bij Empel. Deze deur kan zowel het water keren van het kanaal als van de Maas. Normaal gesproken staat het water in het kanaal hoger, maar soms bij hoge waterstanden moet de sluisdeur juist Den Bosch en omgeving beschermen tegen het hoge water. De sluisdeur is een draaideur. Een fraai uniek type en daarmee het paradepaardje van het kanaal. Hoewel maar 9 kilometer, is de omlegging van de Zuid-Willemsvaart sowieso een kunststuk te noemen. Het is alweer 20 jaar geleden dat voor het laatste een kanaal is aangelegd. Ook al een omleiding van de Zuid-Willemsvaart, maar toen bij Helmond.

Commentaar Het is inderdaad knap werk wat wordt verricht bij de omleiding van de Zuid-Willemsvaart. Overigens zijn er ook korter dan 20 jaar geleden nog kanalen gegraven, zoals het recente Willem-Alexanderkanaal, de Leinewijk, deel kanaal Veendam-Musselkanaal en omleggingen van het Kanaal door Walcheren. Ik raad in ieder geval iedereen aan om eens te kijken bij de omleiding van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch. Bruggen op het droge, sluizen zonder water. Het is spectaculair.
0024

Lekkanaal

Datum

23 augustus 2013
Waar Artikel Schuttevaer en website Rijkswaterstaat
Betreft 75 jaar Beatrixsluizen
Conclusie

De Beatrixsluizen bestaan 75 jaar en dat wordt gevierd. Op 7 september is er een open dag en vanaf 19 augustus is een tentoonstelling geopend in het gemeentehuis van Nieuwegein. Ook wordt er een fotowedstrijd georganiseerd.
De Beatrixsluizen zijn ondanks hun ouderdom nog altijd modern. Er zal binnenkort zelf een verbreding plaatsvinden. Per jaar passeren 50.000 schepen de sluizen (vergelijk Panamakanaal: 15.000 schepen (maar natuurlijk wel wat groter)).
Op de website van Rijkswaterstaat zijn de winnende foto's te zien.

Commentaar Altijd goed dat zoiets gevierd wordt. Helaas was ik zelf niet in de gelegenheid om het te bekijken. Geen beste beurt van mezelf.
0023

Willem-Alexanderkanaal

Datum

12 juli 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Al meer dan 1000 schepen door Willem-Alexanderkanaal
Conclusie

De opening van het Willem-Alexanderkanaal is een succes. In een maand tijd hebben al 1.000 schepen het kanaal gebruikt. Dit is onder andere goed te merken aan de havendagen in Coevorden.

Commentaar Iets nieuws trekt natuurlijk altijd aan, dus het is vooral interessant om te zien hoe het kanaal zich over de jaren houdt. Het lijkt echter te voorzien in een aantrekkelijke route dat voorheen gescheiden vaargebieden met elkaar verbindt.
0022

Ringvaart van de Haarlemmermeer

Datum

9 juli 2013
Waar Artikel Gemeente Almere
Betreft Wonen aan de Ringvaart
Conclusie

In Hillegom is overeenstemming bereikt over de bouw van een nieuwe woonwijk met 320 woningen aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Het project 'Wonen aan de Ringvaart' komt op de plek van een betonfabriek.

Commentaar Een mooi voorbeeld van de functiewijziging die je nogal eens langs kanalen ziet van bedrijvigheid naar wonen. Water levert al gauw een positieve bijdrage aan het woon- en leefklimaat en wordt hier zelfs ingezet als verkoopargument. Gezien het niet al te grootschalige karakter van deze vaart en het licht slingerende karakter ervan, nog niet zo gek gedacht hier. Overigens hou ik ook wel weer van industrieel erfgoed, al dan niet in verval, dus ik hoop wel dat er ook genoeg oude industrie blijft zitten langs vaarten en kanalen of in ieder geval een plek behoud binnen nieuwe ontwikkelingen.
0021

Kanaal Nicaragua

Datum

5 juli 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Kanaal door Nicaragua?
Conclusie

Een anonieme Chinese zakenman wil een kanaal laten bouwen door Nicaragua om zo de Atlantische met de Stille Oceaan te verbinden. Hij heeft van Nicaragua een concessie van 50 jaar gekregen om het kanaal aan te leggen en te beheren.

Commentaar Voor menig Midden-Amerikaans land is het een grote wens om wat van de vruchten mee te plukken die het Panamakanaal aan Panama geeft. Nadeel alleen is dat elke andere route langer is en uiteraard een grote achterstand heeft; het kanaal moet nog worden aangelegd. Een alternatief kanaal zal wellicht gunstig zijn voor de vervoerders, er ontstaat concurrentie. De vraag is echter of uiteindelijk de kanalen dan nog wel financieel rendabel zullen zijn. Overigens wordt druk gewerkt aan nieuwe sluizen bij het Panamakanaal, dus dat zal nog wel even het beste alternatief blijven.
0020

Lange Wetering

Datum

3 juli 2013
Waar Persbericht Gemeente Almere
Betreft Recreatieve vaarroute tussen Gooimeer en Markermeer
Conclusie

De gemeente Almere investeert € 3,8 mln. (waarvan bijna de helft Europese subsidie, in het verbeteren van de vaarroute tussen Almere Haven en het Markermeer via de Lange Wetering, het Weerwater en de Noorder Plassen. Sluizen worden hiervoor aangepast en er komen meer en betere aanlegvoorzieningen. Daarmee ontstaat een nieuw regionaal vaarrondje in Zuidelijk Flevoland voor (grotere) motorboten. De stad kan hierdoor ook profiteren van meer vaarrecreanten in het centrumgebied.

Commentaar Op zich was dit rondje al aanwezig, maar konden alleen kleine (motor)boten er gebruik van maken. Nu wordt de route opgewaardeerd en wordt het aantrekkelijker om een rondje door de stad te maken. Een welkom alternatief ten opzichte van de lange lijnen door de polder van de Hoge en Lage Vaart.
0019

Twentekanaal

Datum

3 juli en 11 juli 2013
Waar Nieuwsbericht Provincie Overijssel en Artikel De Volkskrant
Betreft Bruggen over Twentekanaal kunnen last niet meer dragen
Conclusie

Rijkswaterstaat heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de bruggen over het Twentekanaal en daaruit blijkt dat 15 van de 28 bruggen niet geschikt zijn voor zwaar verkeer. Bij deze bruggen zijn beschadigingen aangetroffen. Rijkswaterstaat heeft provincie en gemeenten verzocht het zwaar verkeer over deze bruggen te beperken. De maatregelen die zullen worden genomen zullen tot vertragingen leiden voor het zware verkeer. Dit is niet goed voor de Twentse economie. Rijkswaterstaat wordt dan ook vanuit de regio verzocht versterkende maatregelen te treffen.

Commentaar Feitelijk is dit een verhaal over verantwoordelijkheden. Rijkswaterstaat, als eigenaar van de bruggen, laat weten dat de meeste daarvan niet meer geschikt zijn voor zwaar verkeer. De wegbeheerders willen geen hinder voor het vrachtverkeer gezien de economie en verzoeken om versterking van de bruggen, terwijl de gebruikers zelf, zoals in het artikel beschreven, zich nergens wat van aantrekken en gewoon doorrijden. Dit gaat net zolang goed tot het fout gaat en dan wijst iedereen naar elkaar.
0018

Wilhelminakanaal

Datum

27 juni 2013
Waar Artikel Eindhovens Dagblad
Betreft Basisvariant Ruit Eindhoven vastgesteld
Conclusie

In een bijeenkomst over de Ruit van Eindhoven is de basisvariant vastgesteld. Deze loopt direct ten zuiden van het Wilhelminakanaal.

Commentaar Dit betekent geen kruisingen met het kanaal. Dat had mooie, maar dure, kunstwerken opgeleverd. Nu echter worden enkele buurtschappen bedreigd. Als deze weg dan toch echt nodig is, zou het mooi zijn als kanaal en weg samen op konder trekken; een weg zwevend over het kanaal. Efficiënt gebruik van de ruimte, maar vast te duur.
0017

Noordzeekanaal

Datum

18 juni 2013
Waar Artikel NU.nl
Betreft Windmolens in Noordzeekanaalgebied kunnen
Conclusie

Een in opdracht van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en de provincie Noord-Holland uitgevoerd onderzoek toont aan dat op circa 50 locaties windmolens denkbaar zijn in het Noordzeekanaalgebied. In totaal zou er zo'n 150 MegaWatt aan energie te winnen zijn. De provincie Noord-Holland wil eigenlijk geen windmolens meer op het land plaatsen (m.u.v. Wieringermeer). De gemeente Amsterdam en bedrijven zijn wel voor.

Commentaar Kanalen, zeker die met een schaal als het Noordzeekanaal, trekken altijd windmolens aan. Ze lijken de ideale lijnobjecten, terwijl het grote open water veelal een vrije windvang garandeert. Beide kunstmatige objecten versterken elkaar zou je kunnen zeggen. Zeker in gebieden met geen tot weinig woningen en geen tot weinig kan op een (visuele) aantasting van waarden, zouden windmolens denkbaar kunnen zijn. Voorbeelden genoeg langs kanalen.
0016

Zuid-Willemsvaart

Datum

12 juni 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Verladers wensen aanpak Haven Veghel
Conclusie

De verladers in Veghel willen graag dat de gemeente de haven opwaardeert naar een klasse IV Haven. Dit sluit aan bij de opwaardering van de Zuid-Willemsvaart, waardoor er grotere schepen kunnen varen. Hiervoor zal in de haven gebaggerd moeten worden, want de haven is nu te ondiep.

Commentaar Overal langs de Zuid-Willemsvaart zal dit wel spelen nu de vaart wordt verbeterd en bereikbaar wordt voor klasse IV schepen (Rijn-Hernekanaalschip, ofwel 1.000-1.500 ton).
0015

Koning Willem-Alexanderkanaal

Datum

5 juni 2013
Waar Artikel De Volkskrantl
Betreft Opening van het Willem-Alexanderkanaal
Conclusie

Met een fotorapportage wordt aandacht gegeven aan de opening van het Koning Willem-Alexanderkanaal op 8 juni. Het kanaal voorziet in een nieuwe relatie tussen de kanalen in Overijssel en Zuid-Drenthe en die in Noord-Drenthe en Groningen en zo verder naar Duitsland. Eigenlijk zou het kanaal Veenkanaal worden genoemd, maar de gelegenheid om niet lang na de kroning een koninklijker naam te gebruiken werd met beide handen omarmd. Hoewel het kanaal maar zes kilometer lang is, kostte het € 34 mln. De hoop is dat het veel recreanten zal gaan trekken over deze nieuwe vaarroute.

Commentaar Ik ben zelf 8 juni bij de opening van dit kanaal geweest. Het was een mooie en feestelijke dag. In dit korte kanaal bevinden zich twee bijzondere sluizen, een koppelsluis en een spaarsluis. Dat zal zeker sterk hebben bijgedragen aan de kosten van dit kanaal. Op zich natuurlijk wel een succes dat weer eens een nieuw kanaal is geopend. Jammer is het wel dat deze route er feitelijk in het verleden, via Klazienaveen, wel al lag, maar door demping en nieuwbouw niet meer terug te brengen was.
0014

Kanalen - algemeen

Datum

1 juni 2013
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Nederlandse binnenvaart worstelt met kredieten
Conclusie

De Nederlandse binnenvaart is alom vertegenwoordigd op de Europese wateren, maar veel schepen varen met een ware schuldenlast. De Nederlandse binnenvaart heeft aan het begin van deze eeuw een gouden tijd meegemaakt. Er was veel werk en er werd massaal geïnvesteerd in nieuwe grotere schepen. Met de komst van de economische crisis is er veel minder vraag naar transport en zijn de vele tonnages laadvermogen eerder een last dan een lust. Geschat wordt dat nu wel 80% van de droge ladingschepen zo goed als failliet rondvaart. Ze kunnen de hoge rente van hun leningen niet meer opbrengen. Zolang de banken ze laten varen moddert men door. Helaas willen de banken niet reageren in dit artikel, maar wat kunnen zij anders? Ze zijn er zelf ook niet bij gebaat dat alles failliet gaat en hun onderpand geen waarde meer heeft. Volgens het ministerie van Infrastructuur is het de schuld van de banken en de schippers zelf die hun eigen financiële regels losgelaten hebben.

Commentaar Zonder scheepvaart geen kanalen. Een zorgwekkend bericht en waarschijnlijk voor meerdere sectoren herkenbaar. Het is te hopen dat de sector het nog weet vol te houden en over een lange adem beschikt. Op den duur moet er ook weer verbetering komen. Nadeel is wel dat alles op een negatieve manier in elkaar grijpt. Dure nieuwe schepen gekocht met geleend geld, heel veel tonnages in de markt en maar weinig vraag. Alleen omdat iedereen elkaar stevig in de houdgreep heeft, lijkt het alspof men niet massal kan omvallen.
0013

Noordzeekanaal

Datum

24 mei 2013
Waar Persbericht Provincie Noord-Holland
Betreft Visie Noordzeekanaalgebied 2040
Conclusie

Het Noordzeekanaalgebied gezamenlijk verder ontwikkelen als de economische motor van de Metropoolregio Amsterdam, met voldoende ruimte voor wonen, groen en recreatie en de haven. Dat is de insteek van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040. In deze visie wordt een balans gezocht tussen de vele belangen die hier liggen wat betreft wonen, werken, welzijn en ecologie. Er wordt gesproken van vaststelling van de visie. Waarschijnlijk door GS, want PS hebben de visie in september 2013 vastgesteld.

Commentaar Een omvattende visie voor een groot en complex gebied. Mooi om te lezen dat de nadruk vooral komt te liggen op het intensiveren van het gebruik op de bestaande terreinen. Verder zal er veel werk verzet moeten worden om vorm en inhoud te geven aan de visie. De vergrote zeesluis speelt daarbij een belangrijke rol.
0012

Twentekanaal

Datum

13 mei 2013
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Stand van zaken sluis Eefde
Conclusie

Rijkswaterstaat laat weten waar men mee bezig is ten aanzien van de uitbreiding van de sluis Eefde. Er wordt momenteel gewerkt aan een bestemmingsplan. De bouwer zal straks een DBFM (design, build, finance, maintenance) contract krijgen. Het Rijk stelt daarvoor wel een kader op met eisen, maar laat ook ruimte. Verder worden de roeken in het bosje aan de noordzijde verplaatst. Verder wordt de bouw wat uitgesteld tot 2018-2020 in plaats van 2017.

Commentaar Het is mooi dat men op deze wijze de mensen op de hoogte houdt van de werkzaamheden, maar ik ben benieuwd wie het allemaal nog begrijpt wat er gebeurd na het lezen van de tekst. Erg veel begrippen uit de vakwereld. Uiteindelijk weet je nog niet hoe het eruit komt te zien.
0011

Zuid-Willemsvaart, Wilhelminakanaal, Beatrixkanaal

Datum

1 mei 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Gelukte proef met gekoppelde kempenaars
Conclusie

Met een proefvaart tussen Veghel en Eindhoven heeft Rijkswaterstaat onderzocht of de geplande maatregelen aan de Zuid-Willemsvaart voldoende zijn om in de toekomst langere en grotere scheepscombinaties toe te staan. Eindhoven zal in de toekomst bereikbaar worden voor schepen tot maximaal 1400 ton. Nu is de stad bereikbaar voor schepen van 400 tot 600 ton, afhankelijk van de diepgang van het schip.

Commentaar Aan de Zuid-Willemsvaart wordt nu al jaren hard gewerkt om het kanaal toegankelijk te maken voor grotere schepen. De omlegging bij Den Bosch is daar een heel zichtbaar onderdeel van, maar zoals in het artikel gesteld vinden ook meer verfijnde ingrepen plaats, zoals bochtverruimingen.
0010

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum

23 april 2013
Waar Artikel Ruimte, nr. 17
Betreft Het Project Gentse Kanaalzone
Conclusie

Het twintig jaar geleden gestarte Project Gentse Kanaalzone wordt als een voorbeeld van geïntegreerd gebiedsgericht beleid beschouwd. Maar waarom is dat zo'n waardevol project en proces geweest? Op deze vraag wordt in dit themanummer uit Vlaanderen uitgebreid ingegaan, en dat vanuit verschillende oogpunten.

Commentaar Zeer levenswaardige artikelen in dit Vlaamse tijdschrift voor ruimtelijke ordenaars. Veel creativiteit ook langs het kanaal in Gent, zoals met de Gipsberg. Deze gezondheidsbedreigende berg, wordt nu bedekt met zonnepanelen en levert duizenden huishoudens stroom. Verder ook nog een verhaal over de Brusselse kanaalzone.
0009

Seine-Nord

Datum

22 april 2013
Waar Artikel Nieuwsblad voor Transport
Betreft Frankrijk kan moeilijk stoppen met Seine-Nord
Conclusie

Karla Peijs, Europees binnenvaartcoördinator, geeft aan dat Frankrijk nu niet kan stoppen met het kanaal Seine-Noord. In België zijn al investeringen in het vaarwegennetwerk gedaan vooruitlopend op dit kanaal. Ook Europees gezien kent een project een grote prioriteit. Onderzoek wijst echter uit dat de vervoersprognoses te rooskleurig zijn. Ook zou de aanleg van het kanaal € 7 mrd. kosten in plaats van de begrote € 4,5 mrd.

Commentaar Dit is natuurlijk nog echt eens de aanleg van een groot nieuw kanaal. Dat is lang geleden. Rekenplaatsjes zullen altijd wel zowel voors als tegens tonen. Een kanaal is nu eenmaal gruwelijk door, maar kan er wel voor de eeuwigheid liggen. Het is vooral afhankelijk van de sluizen en andere kunstwerken hoe goed een kanaal op de lange termijn kan blijven worden gebruikt. Toch lijkt dit bijna meer een investerings- en werkverschaffingsproject dan dat het echt economisch uit kan op de korte en middellange termijn.
0008

Waalwijkse Haven

Datum

15 april 2013
Waar Persbericht Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Betreft Nieuwe insteekhaven voor Waalwijkse Haven
Conclusie

Het Rijk stelt € 5 mln. beschikbaar voor de aanleg van een nieuwe insteekhaven in de Waalwijkse Haven. Daarmee wordt de haven bereikbaar voor klasse V containerschepen. Nu is nog geen enkele Brabantse Haven bereikbaar voor deze schepen. De regio Tilburg-Waalwijk is blij met de investering.

Commentaar Dat zal dus een goed functionerend havenkanaal blijven. Ben wel benieuwd waar de nieuwe insteekhaven komt. Ik zou bijna denken voor de sluis, want de sluis lijkt wat te klein voor die grote containerschepen. In 2011 zijn er al wat artikelen over deze haven en sluis geweest. Er was toen geen geld voor een nieuwe sluis, maar één van de alternatieven was wel een buitendijkse containerhaven.
0007

Twentekanaal

Datum

4 april 2013
Waar Artikel Regio Twente
Betreft Havengemeenten wensen één havenbedrijf
Conclusie

De gemeenten Lochem, Hof van Twente, Almelo, Hengelo en Enschede gaan onderzoek doen naar een gemeenschappelijk havenbedrijf. De eerste stap hierin is het onder gezamenlijk beheer brengen van een aantal basistaken. Als dat goed verloopt kunnen verdere stappen worden genomen. Gezamenlijk vormen de havens aan het Twentekanaal één van de grootste binnenhavens van Nederland en zijn ze een belangrijke schakel in de achterlandverbinding van de Rotterdamse haven.

Commentaar Ik zit niet erg in de organisatie van havenbedrijven. Ik kan me echter wel voorstellen dat het voor ondernemers en schippers wel aantrekkelijk is om te maken te hebben met één partij met uniforme regels in de havens langs het kanaal. Op de economische schaal waarop Twente, getuige het artikel, zich graag geplaatst ziet, past ook wel een professioneel havenbedrijf voor het gehele gebied.
0006

Havenkanaal Middelharnis

Datum

1 april 2013
Waar Artikel ANP Pers Support
Betreft Nieuwe Marina voor Middelharnis
Conclusie

De haven van Middelharnis gaat op de schop. Er komen woningen, een boulevard, horeca en winkels. De haven moet een luxe uitstraling krijgen met in totaal 600 ligplaatsen. Om ook de grotere luxe schepen toegang te verlenen zal de havengeul worden uitgediept. In 2015 moet het project klaar zijn.

Commentaar Bijzonder dat men zo'n groot project voor een relatief kleine plaats uit de grond weet te stampen. Mooi natuurlijk dat het kanaal wordt uitgediept en daarmee beter gebruikt kan worden. Ben wel benieuwd of het een juiste keuze is om zo op het luxe segment te gokken. Daarnaast mag ik hopen dat met het historische en kleinschalige karakter van de oude haven wel met rust laat.
0005

Willem-Alexanderkanaal

Datum

20 maart 2013
Waar Artikel RTV-Noord
Betreft Willem-Alexanderkanaal
Conclusie

De nieuwe veenvaart van Erica naar Ter Apel kent een 6 kilometer lang nieuw kanaaldeel. Dit gedeelte zal WIllem-Alexanderkanaal gaan heten.

Commentaar Je kon erop wachten. Met elk nieuw lid van het koningshuis of met elke troonopvolging kun je weer scholen, bruggen, straten en wat al niet meer daar naar vernoemen. Dat geldt ook voor kanalen. In dit geval wel passend, daar ons staatshoofd zeer betrokken is bij water. Aan de andere kant is het wel een beetje een schamel kanaaltje vergeleken met de grote scheepvaartkanalen die zijn voorgangers toebedeeld kregen.
0004

Noordzeekanaal

Datum

8 maart 2013
Waar Persbericht Provincie Noord-Holland
Betreft Provinciaal inpassingsplan voor nieuwe zeesluis
Conclusie

De provincie Noord-Holland gaat een inpassingsplan opstellen. Daarmee wordt de nieuwe zeesluis bij IJmuiden ook planologisch mogelijk gemaakt. Hier vooraf gaat een milieueffectrapportage. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat de sluis niet leidt tot een grotere milieubelasting in het gebied.

Commentaar Voor elke ruimtelijke ontwikkeling is feitelijk een bestemmingsplan noodzakelijk. In sommige gevallen is sprake van een dergelijk bovenlokaal belang dat de provincie het bestemmingsplan opstelt. Het heet dan een inpassingsplan. Een beetje mijn dagelijks werk. Jammer dat wij dit plan niet maken.
0003

Cabergkanaal

Datum

27 januari 2013
Waar Artikel Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad
Betreft Cabergkanaal definitief van tafel
Conclusie

Het Cabergkanaal komt er niet. De ministers van België en Nederland hebben een verdrag getekend waarin definitief niet wordt gekozen voor dit kanaal van 4 kilometer lengte. Het kanaal zou het Julianakanaal met het Albertkanaal verbinden. De 15 kilometer die dat scheelt voor de scheepvaart weegt niet op voor de beperkingen die het kanaal oplevert voor de ontwikkeling van het grensoverschrijdende bedrijventerrein Albertknoop.

Commentaar Enkele jaren geleden al had onderzoek aangetoond dat kanaal niet haalbaar zou zijn. Beide landen waren jarenlang nog verbonden aan een eerder verdrag dat de aanleg van dit kanaal betrof. Tot dit moment lag er een planologische reservering. Nu kan deze verdwijnen en komt er ruimte voor andere functies.
0002

Twentekanaal

Datum

23 januari 2013
Waar Artikel Schuttevaer
Betreft Twente-Mittellandkanal loont niet
Conclusie

Onderzoek heeft aangetoond dat het verbinden van het Twentekanaal met het Mittellandkanaal niet lonend is. De verbinding vraags om 1,2 à 1,3 mrd. euro. Daarvan is in 2060 nog geen vijfde deel van terug verdiend. Dit maakt dat, net als uit onderzoeken in 1994 en 2004 bleek, deze verbinding financieel niet haalbaar is.
De verbinding maakt wel deel uit van de zogenaamde kerncorridor van het Engelse Felixstowe naar Warschau. Dit betekent dat ook in de toekomst aandacht zal zijn voor het verbeteren van de oost-west verbindingen binnen deze corridor.

Commentaar Deze ongeveer 50 kilometer lange verbinding zou zeker wel een soort van prestigeproject zijn. Het is lang geleden dat een kanaal van een dergelijke omvang met een internationale verbinding is aangelegd. Het gaat dus ook niet gebeuren. Als ik lees dat het ook maar 40 kilometer scheelt met de bestaande verbindingen, dan zeg ik, als binnenvaart leek, dat dat toch ook weer niet zo wereldschokkend is. Aan de andere kant, als je de kaarten ziet, dan lijkt het toch echt een missing link. Nu moet je via de Rijn of de Eems naar Duitsland voor de vrachtvaart. Wellicht wachten er nieuwe kansen als de bestaande verbindingen overbenut raken en alternatieven noodzakelijk zijn.
Overigens kent het (quick scan) onderzoek, waarnaar in het artikel wordt verwezen, nu niet de allersterkste samenvatting. Voor mij bleek daar uit de onderbouwing nu niet één, twee, drie uit of de verbinding haalbaar was of niet.
0001
ARCHIEF
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2009    


Geplaatst: 9 februari 2013
Update: 21 december 2013