contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Actueel Archief 2014

Polderhoofdkanaal

Datum 21 en 30 december 2014
Waar Artikel Leeuwarder Courant en artikel Drachtster Courant
Betreft Varen door het Polderhoofdkanaal
Conclusie Op 23 december voer een klein gezelschap, waaronder de wethouder en de gedeputeerde, over het Polderhoofdkanaal van Nije Beets naar De Veenhoop. Het boottochtje liep niet vlekkeloos. De gerestaureerde sluis ging moeizaam open met de hand en halverwege strandde de boot door ondiepten. De tocht werd met een busje vervolmaakt. Een andere werkboot maakte wel de tocht af. Dat was belangrijk omdat een subsidie van Samenwerkingsverband Noord-Nederland afhankelijk was gesteld aan het kunnen doorvaren van het kanaal voor het eind van het jaar. Nu rest tot de opening van het vaarseizoen voldoende tijd om het kanaal te vervolmaken, waaronder het verder verdiepen en het automatisch maken van de sluizen. Daarmee komt een eind aan een erg lange strijd om het kanaal weer te openen.
Commentaar Het blijft jammer dat het moeilijk is om al het nieuws over kanalen bij te houden. Ik had hier graag bij geweest. Misschien moet ik toch maar eens iets via Twitter of LinkedIn opzetten dat iedereen elkaar op de hoogte kan houden als er wat (feestelijks) gebeurt bij een kanaal. Mooi project trouwens dit kanaal. Zal er zeker eens gaan kijken deze zomer.
0036

Maximakanaal

Datum 19 december 2014
Waar

Artikel Dag van Den Bosch

Betreft Eerste schepen varen over kanaal
Conclusie

Vandaag is het eerste schip (De Prins) geschut is de sluis Empel, waarna dit schip het Maximakanaal kon opvaren.

Commentaar Een heuglijk moment. Op de website van het Brabants Dagblad kun je een mooi archief vinden over de aanleg van het kanaal, inclusief een groot foto-archief.
0035

Wilhelminakanaal

Datum 17 december 2014
Waar Nieuwsbericht Omroep Brabant
Betreft Schip raakt beklemd door te snel dalende brug
Conclusie

Bij Tilburg is een brug over het Wilhelminakanaal te snel naar beneden gegaan waardoor de stuurhut van het er onder door varende schip werd geraakt en dit schip klem kwam te zitten. Aan het eind van de dag kon de brug worden gelift en het schip worden bevrijd uit de benarde situatie. Het scheepvaartverkeer over het Wilhelminakanaal is nog gestremd omdat de brug defect is.

Commentaar Een bijzonder gezicht en iets wat niet vaak gebeurt. Alle bruggen en sluizen worden in Zuid-Nederland nu centraal beheerd. Vraag is of dat goed gewerkt heeft of dat er wat anders aan de hand is. Op 24 januari 2015 is het kanaal weer geopend voor het scheepvaartverkeer.
0034

Zwolle-IJsselkanaal

Datum 13 december 2014
Waar Artikel De Stentor
Betreft Zwolle-IJsselkanaal 50 jaar
Conclusie

Het Zwolle-IJsselkanaal is 50 jaar en dat is voor de krant aanleiding om in te gaan op de relatie tussen Zwolle en de IJssel. De stad ligt namelijk niet aan de IJssel, maar was wel al eeuwenlang op zoek naar een verbinding met deze rivier. Pogingen die teruggaan tot de late middeleeuwen strandden door het bezwaar van Kampen en Deventer. Pas na het aantreden van koning Willem I in 1815 lukte het Zwolle om een kanaal te maken naar de IJssel (De Willemsvaart). In het midden van de vorige eeuw werd deze te klein en werd het Zwolle-IJsselkanaal gebouwd ter vervanging. Dit kanaal werd in 1964 geopend. Het gevolg was dat de Willemsvaart grotendeels werd gedempt en enkel nog loopt van de IJssel tot de Veerallee. Gelukkig is het schilderachtige Katerveersesluiscomplex behouden gebleven.

Commentaar Jammer dat er, naast dit artikel net voor het einde van het jaar, niets gedaan is om het 50-jarige jubileum te vieren. Zwolle zou iets dankbaarder kunnen zijn naar haar kanaal waar nu nog veel bedrijvigheid aan is gelegen en een belangrijke functie heeft.
0033

Noordzeekanaal

Datum 11 december 2014
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Overeenkomst nieuwe zeesluis getekend
Conclusie

Het Rijk, de provincie en de gemeente Amsterdam hebben de overeenkomst getekend voor de bouw van de nieuwe zeesluis. Daarmee kan in 2016 begonnen worden met de bouw van de nieuwe zeesluis. Inmiddels is ook het provinciaal inpassingsplan gereed. Net als in het artikel over het Julianakanaal is hier sprake van een DBFM-aanbesteding.

Commentaar Het gaat er nu dus echt van komen. Een groots project. In dit geval wordt geen enkele oude sluis verwijderd. De nieuwe sluis komt direct ten zuiden van de Noordersluis te liggen. Dit vergt nog wel het nodige aanpaswerk om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.. Zelf heb ik nog mee mogen werken aan het beeldkwaliteitsplan voor deze nieuwe zeesluis als kader voor het DBFM-contract.
0032

Wilhelminakanaal

Datum 3 december 2014
Waar Nieuwsbericht Fiber Core
Betreft Prijs voor grootste sluisdeuren
Conclusie

Het bedrijf Fiber Core heeft van de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs gekregen voor de bouw en toepassing van de grootste glasvezelversterkte kunststof sluisdeuren in sluis III van het Wilhelminakanaal. Deze sluisdeuren zijn goedkoop, licht en erg duurzaam. Het onderhoud is een stuk minder dan aan een originele houten sluisdeur. De grootste deuren meten 6,2 x 12,5 meter.

Commentaar Uit nostalgie en wellicht ook (verweerde) uiterlijk zou je een zekere hang naar houten sluisdeuren kunnen hebben. Ik ben echter wel gecharmeerd van deze kunststof deuren. Ze zijn veel kostenefficiënter toe te passen en daarmee kan het zo maar zijn dat sluizen rendabeler worden en daarmee gehandhaafd blijven. In het grote geheel van het behoud van kanalen en sluizen zou dat wel eens een waardevolle bijdrage zijn van deze technologische ontwikkeling.
0031

Julianakanaal

Datum 2 december 2014
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Nieuwe keersluis Limmel
Conclusie

Rijkswaterstaat heeft een contract gesloten met BESIX en Rebel over de bouw en het beheer voor 30 jaar van een nieuwe keersluis bij Limmel. Het gaat om een zogenaamd DBFM-aanbesteding (Design, Built, Finance and Maintenance) waarbij de opdrachtnemer zich ook voor lange termijn aan het project verbindt en in die zin ook gebaat is bij een zo goed en slim mogelijk uitvoering. Het is de eerste keer dat in de natte sector dit type aanbesteding plaatsvindt.
De werkzaamheden starten in 2015. Het is onderdeel van het sluizenprogramma van Rijkswaterstaat (bouw 6 nieuwe sluizen in het hele land) en van de Maaswerken. Het Julianakanaal wordt geschikt gemaakt voor grotere binnevaartschepen (klasse Vb). De nieuwe sluis zal geen pijlers meer kennen in het midden, zodat het kanaal niet hoeft te worden verbreed, terwijl er toch bredere schepen doorheen kunnen.

Commentaar De komende jaren wordt volop gewerkt aan de sluizen in grote scheepvaartverbindingen. Interessant om te zien. Bij Limmel is het ergens ook wel jammer, want de oude sluis heeft beslis een monumentaal uiterlijk. Een plaatje van de nieuwe sluis is hier te zien.
0030

Noordzeekanaal

Datum 27 november 2014
Waar Artikel Het Parool
Betreft Amsterdamse gemeenteraad stemt in met plan zeesluis
Conclusie

Bijna unaniem, Partij voor de Dieren stemde tegen, stemde de Amsterdamse gemeenteraad in met het ter beschikking stellen van € 105 mln. voor de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Met deze zeesluis kan de Amsterdamse haven doorgroeien naar 125 mln. ton. Met de huidige capacteit van de sluis kan de haven nog maar groeien tot 95 mln. ton. Wel werd ingestemd met een motie om de haven te verduurzamen en met name de opslag en overslag van kolen niet verder toe te laten nemen.

Commentaar De haven is voor Amsterdam belangrijk genoeg om flink te investeren. Hopelijk zal blijken dat het loont. Op zich vind ik het mooi dat er een nieuwe grote sluis in Nederland komt. Dat is spectaculair en goed ook voor gebruik Noordzeekanaal. Of het uiteindelijk echt lonend wordt vraag ik me af. Alles wordt zo snel groter wat betreft zeeschepen. Havens achter een sluis zijn en blijven in die zin in het nadeel.
0029

Maximakanaal

Datum 20 november 2014
Waar Artikel EVO
Betreft Maximakanaal open voor gebruik
Conclusie

Op 20 november is de dam tussen het nieuwe Maximakanaal en de Zuid-Willemsvaart verwijderd. Het is de verwachting dat het kanaal vanaf 19 december kan worden gebruikt door de scheepvaart.

Commentaar Een bijzonder moment. Het is toch snel gegaan. Op 2 februari van dit jaar ging ik nog langs het kanaal en werd er nog druk gewerkt aan sluizen, viaducten en het kanaal zelf. Het was nog verre van bevaarbaar. Zeker het punt bij de Zuid-Willemsvaart oogt indrukwekkend door het enorme viaduct waarmee de N279 over het nieuwe Maximakanaal wordt geleid.
0028

Maximakanaal

Datum 20 november 2014
Waar Artikel ww.treinreiziger.nl
Betreft Spoorbrug over Maximakanaal te laag
Conclusie

Er wordt gesproken van een onaangename verrassing. Nadat afgelopen week het Maximakanaal vol is gelopen met water, blijkt de spoorbrug maximaal 4 centimeter e laag. Aannemen Boskalis wordt verantwoordelijk geacht en deze is nu naarstig op zoek naar oplossingen. Gedacht wordt aan het ophogen van de spoorbrug of het zoeken naar mogelijkheden aan de onderzijde van de brug. Schepen hebben er overigens geen last van, omdat het waterpeil iets verlaagd is.

Commentaar Eerst een lek en nu een te lage brug. Het is duidelijk dat er al een tijdje geen serieus groot scheepvaartkanaal is gebouwd in Nederland of hoort dit er gewoon bij? Ze vinden er wel wat op. Overigens is dit kleine stukje kanaal ook best wel complex met twee sluizen en de nodige viaducten en bruggen. Het is al een wonder dat men de ruimte heeft gevonden om het kanaal zo langs de oostzijde van Den Bosch te leggen.
0027

Nieuwe Waterweg

Datum 14 november 2014
Waar Column Land Water en Stedelijke Ontwikkeling
Betreft Begin nu met zeesluis Nieuwe Waterweg
Conclusie

Met Prinsjesdag werd het Deltaprogramma gepresenteerd dat loopt tot 2050. Hierin wordt geconcludeerd dat de Maeslantkering nog tot 2070 voldoet. Enkele (gepensioneerde) deskundigen hebben plannen ingediend die pleiten voor een zeesluis in de Nieuwe Waterweg. Met de bouw van deze sluis wordt voorkomen dat het merendeel van het zoete water dat ons land binnenkomt er ook meteen weer uitvloeit. Daarnaast zou ook de veiligheid gebaat zijn bij de afsluiting van de dijkring Nederland met een zeesluis. Verder kan door het omleiden van het zoete water een ecologischere invulling worden gegeven aan het estuarium in de Zeeuwse Delta. De zeesluis (of zeesluizen in een variant) zou zodanig moeten worden geplaatst dat het grootste deel van de Rotterdamse Haven gewoon direct via zee bereikbaar blijft. De deskundigen vinden het jammer dat in het Deltaprogramma niet echt rekening is gehouden met het alternatief van een zeesluis.

Commentaar Een interessant artikel. Een zeesluis lijkt vele voordelen te hebben. Grootste belang is het kunnen blijven functioneren van de Rotterdamse Haven en dat lijkt in één van de plannen gewaarborgd. Vroeg of laat zal deze discussie wel steeds meer opkomen. Met een stijgende zeespiegel en het verder opdringen van zout water de Nederlandse Delta in, zal er een moment komen dat de belangrijkste riviermonding moet worden afgesloten.
0026

Apeldoorns Kanaal

Datum 13 november 2014
Waar Artikel De Stentor
Betreft Apeldoorn moet inzetten op bevaarbaar maken Apeldoorns Kanaal
Conclusie

Leefbaar Apeldoorn wil dat de gemeente Apeldoorn zich inzet voor het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal. Samen met andere partijen moet de gemeente lobbyen om het kanaal weer bevaarbaar te maken. Daarmee kan Apeldoorn zich profileren als toeristisch toplandschap. De wens is onderdeel van de wijzigingen die politieke partijen kunnen voorstellen voor de gemeentelijke begroting.

Commentaar Een mooi streven. Er wordt al jaren hard gewerkt door de Stichting Apeldoorns Kanaal om het kanaal bevaarbaar te maken. Ook de gemeente heeft al een tijd oog voor de kwaliteiten van het water door de stad. Nu nog de financiën op orde.
0025

Kanaal China

Datum 29 oktober 2014
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Duur water uit het zuiden
Conclusie

China werkt aan het grootste waterproject ter wereld. Door de aanleg van 1200 kilometer kanaal moet 9,5 mrd. kuub water worden aangevoerd vanuit het zuiden naar het noorden. Peking en omstreken staan praktisch droog en mensen gaan uit pure noodzaak zelf waterputten slaan ook al is dat verboden. Probleem met het water uit het zuiden is dat het zwaar vervuild is. Er zijn dan ook nieuwe waterzuiveringsinstallaties nodig die het € 48 mrd. kostende project nog duurder maken. Over de toekomstwaarde van het project bestaat ook grote twijfel daar de grote wateroverschotten van het zuiden ook snel lijken af te nemen door de groei van de bevolking en de industrialisatie. Veel bewoners uit de arme wijken en buurten in Peking denken overigens dat dat dure water uit het zuiden niet bij hen terecht zal komen.
Het waterverplaatsingstraject heeft 3 fasen, waarvan er twee klaar zijn. In de eerste fase loopt de route grotendeels over het antieke Grote Kanaal me water uit de Yangzi-rivier. De tweede fase loopt meer centraal en haalt water uit een reservoir in de provincie Hubei. De derde fase haalt water uit de bronnen van de Yangzi op de Tibetaanse hoogvlakte. Deze fase is zeer omstreden omdat het de toevoer naar andere, niet in China liggende rivieren, kan verminderen. Als hele project is uitgevoerd is het goed voor de aanvoer van 44,8 mrd. kuub water.

Commentaar Eigenlijk weet je al dat dit gedoemd is om fout te gaan op ecologische schaal, maar dat zal de Chinezen niet weerhouden. Alle fouten die in het westen ooit werden gemaakt, worden hier weer opnieuw gemaakt, alleen door de moderne technologieën en grote financiën op een nog veel grotere schaal. Natuurlijk moeten de mensen in het noorden ook drinken hebben, maar blijkbaar zit er geen denkkracht om naar meer duurzame oplossingen te zoeken.
0024

Noordzeekanaal

Datum 23 oktober 2014
Waar Artikel Het Parool
Betreft Amsterdam draagt € 105 mln. bij aan zeesluis
Conclusie

De wethouder van Amsterdam, Kajsa Ollongren, maakt bekend dat Amsterdam € 105 mln. bijdraagt aan de nieuwe zeesluis. Door de gunstige renteontwikkeling is dat ruim € 30 mln. lager dan eerst begroot. Amsterdam betaalt mee aan de sluis om de bouw hiervan 10 jaar te vervroegen. De grotere schepen en de gewenste groei van de haven pleiten hiervoor.

Commentaar Uiteindelijk loopt dit soort grote projecten uit op een financiële zeperd. Misschien heeft men ook wel geleerd van het verleden.
0023

Twentekanaal

Datum 23 oktober 2014
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Vervolgproces tweede sluis Eefde
Conclusie

Op 22 september 2014 is het bestemmingsplan door de gemeente Lochem vastgesteld waarin de bouw van de tweede sluis is geregeld. Rijkswaterstaat nodigt nu de mensen uit om mee hun te informeren over de vervolgstappen en mee te laten praten over de inrichting van het terrein rondom de nieuwe sluis. Later in januari 2015 wordt verwacht een landschapsplan te presenteren.

Commentaar Vindt het mooi om te zien dat Rijkswaterstaat zo actief de burgerparticipatie op zoekt. Lijkt me leuk om mee te denken over de inrichting van het terrein. Gezien de omgeving en de bezienswaardigheid van de sluizen zelf, is het te hopen dat er ook een zekere recreatieve functie aan verbonden wordt.
0022

Drachtster Vaart

Datum 23 oktober 2014
Waar Artikel Erfgoedstem
Betreft De vaart keert terug
Conclusie

Drachten is ooit ontstaan aan de turfvaart van waaruit de turf naar Holland werd vervoerd. Nadat de vaart haar functie had verloren is in Drachten ruim baan gegeven aan de auto. In 1966 werd het laatste stukje vaart gedempt. Met de opkomst van het toerisme is Drachten verworden tot het 'lelijke eendje' van de Friese steden. Juist het gemis van water in het centrum heeft hier aan bijgedragen. Nu wordt de vaart ontdempt. In 2015 moet het werk, dat € 17,5 mln kost, gereed komen en kan Drachten weer stralen.

Commentaar Drachten is een op en top kanalengemeente. Althans als je kijkt wat voor een vaarten er allemaal liepen en lopen. Hoe mooi is het dan dat juist in het centrum de oude vaart weer wordt terug gebracht. Ik kom kijken bij de opening.
0021

Schelde-Rijnkanaal

Datum 3 oktober 2014
Waar Artikel Nieuwsblad Transport
Betreft Schip zinkt in kanaal
Conclusie

Het binnenvaartschip 'Isala' is ter hoogte van Nieuw-Vossemeer gezonken als gevolg van een botsing met een passagierschip. Alle opvarenden konden veilig het schip verlaten. De Isala was geladen met zout en is dwars op de vaargeul komen te liggen. Al het scheepvaartverkeer is gestremd en moet omvaren via de Krammersluizen, wat een aanzienlijk extra vaartijd met zich meebrengt.

Commentaar Bijzonder dat het binnenvaartschip zinkt en niet het passagierschip. Blijkbaar net op de verkeerde plek geraakt. Voor een druk bevaren kanaal als het Schelde-Rijnkanaal een kleine ramp voor de scheepvaart.
0020

Overijssels Kanaal

Datum 29 oktober 2014
Waar Artikel Tubantia
Betreft Almelo brengt kanaal terug
Conclusie

Als misschien wel belangrijkste onderdeel van de Waterboulevard wordt het in de jaren zestig gedempte deel van het Overijssels Kanaal in Almelo weer uitgegraven. Het vormt daarmee de verbinding tussen het nog bestaande deel van het kanaal en de stadsvijver. Als het goed is zijn de werkzaamheden voor 2015 afgerond. Afhankelijk van de financiën komt er een vaste of beweegbare brug. In het laatste geval zal het kanaal hier ook weer bevaren kunnen worden. Met de aanleg van dit stukje kanaal komt het water weer tot aan het stadscentrum. Blikvanger langs het kanaal wordt het nieuwe stadhuis.

Commentaar Prima initiatief. Er kunnen niet genoeg kanalen worden ontgraven. In Almelo is het gehele gebied langs het kanaal ontzettend in beweging. Hier stonden ooit de oude fabrieken. Enkele restanten herinneren daar nog aan, maar veel wordt nu opgevuld met imponerende nieuwbouw. Hopelijk zal het een tijdloos beeld brengen.
0019

Maximakanaal

Datum 3 juni 2014
Waar Nieuwsbericht NOS
Betreft Maximakanaal lekt
Conclusie

Het nieuwe Maximakanaal lekt. Over een lengte van 2,5 kilometer daalt de waterstand met 3 centimeter per dag. Rijkswaterstaat gaat nu een kleilaag aanleggen. Daarvoor wordt het kanaal eerst leeg gepompt.

Commentaar De bodem van een kanaal kent vele kanten. In veel gevallen raakt de bodem vanzelf verzadigd en lekt zij niet meer. In dit geval waren 'hardere' maatregelen nodig. Een kleilaag in dit geval. Het kan zijn dat er een meer zandige ondergrond was dan voorzien. Grappig dat stukje ook nog even ingaat op de naamgeving van de kanalen. Inderdaad past een Maximakanaal wel in Noord-Brabant, waar verder ook het Wilhelminakanaal en het Beatrixkanaal is gelegen. Ook het Julianakanaal ligt in Zuid-Nederland.
0018

Suezkanaal

Datum 6 augustus 2014
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Een tweede Suezkanaal
Conclusie

Egypte wil een tweede Suezkanaal aanleggen om zo de vaartijd voor het scheepvaartverkeer te verminderen. In delen van het huidige kanaal bestaat eenrichtingsverkeer dat voor de nodige oponthoud kan zorgen. De aanleg kost € 3 mrd. en de vraag is waar dat geld vandaan moet komen. Het huidige kanaal levert € 3,7 mrd aan tolgelden op per jaar en is daarmee erg belangrijk voor de financiën van het land. Met het nieuwe kanaal verwacht men meer geld binnen te halen en banen te creëren.

Commentaar Bijzonder dat het oude kanaal blijkbaar toch al de nodige belemmeringen kent. Kan natuurlijk ook ontstaan zijn door de toenemende omvang van de schepen. Naar mijn weten zijn er geen sluizen, dus dat levert in ieder geval geen tijdverlies op of dure investering. Het is een beetje alsof de provinciale weg wordt opgewaardeerd tot rijksweg.
0017

Eemskanaal

Datum 12 juli 2014
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Verborgen krachten in de dijk
Conclusie

De zuidelijke dijk van het Eemskanaal was afgekeurd, maar een nieuwe rekenmethode toont aan dat de dijk niet hoeft te worden verstevigd. Deze methode kan Nederland tientallen miljoenen besparen. De nieuwe rekenmethode houdt rekening met de tijd die het een dijk kost om verzadigd te raken. De oude methoden deden dat niet. Dat betekent dat de tijd 'tijd' wordt gegund om verzadigd te raken. De maximale verzadiging wordt namelijk niet meteen bereikt. Als het hoge water niet langer dan enkele dagen aanhoudt, is de kans dat de dijk doorbreekt kleiner dan vroeger werd aangenomen.

Commentaar Zolang de veiligheid maat niet op het spel staat. Na dit bericht kwamen de aardbevingen steeds heviger terug in Groningen en zijn er nu volop discussies over de stevigheid van dijken in relatie tot de kans op aardbevingen en de kracht daarvan.
0016

Brabantse vaarwegen

Datum 3 juni 2014
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Brabant steeds beter bereikbaar via vaarwegen
Conclusie

Rijkswaterstaat Zuid-Nederland en de provincie Noord-Brabant hebben een convenant getekend waarmee de provincie eenmalig € 1,5 mln. investeert in een centraal bedieningsgebouw voor sluizen en bruggen in Zuid-Nederland. Daarmee wordt een oplossing geboden voor het beperken van de bediening die Rijkswaterstaat in het land doorvoert. De vaarroute Veghel-Eindhoven heeft daarbij speciale aandacht. Hier wordt ook geïnvesteerd in het verruimen van bochten en het verstevigen van oevers zodat straks schepen van 110 meter lang en 900 ton laadvermogen de vaarwegen kunnen gebruiken in plaats van de huidige schepen van 63 meter lengte en een laadvermogen van 550 ton.

Commentaar De provincie compenseert hier in feite de bezuiniging die Rijkswaterstaat doorvoert door de bediening van bruggen en sluizen te beperken. Deze verslechtering betreft vooral de luwe tijden, maar toch is het een raar signaal vanuit Den Haag waar anderzijds toch ook sterk wordt ingezet op het versterken van de positie van de binnenvaart, zodat meer vrachtwagens van de weg kunnen worden gehaald.
0015

Twentekanaal

Datum mei 2014
Waar Nieuwsbericht Rijkswaterstaat
Betreft Verruiming Twentekanalen in voorbereiding
Conclusie

Rijkswaterstaat start met de planuitwerkingsfase ten behoeve van de verruiming van de Twentekanalen. Dit betekent dat een bureau (Arcadis) de uitgangspunten gaat vaststellen voor het ontwerp van de verruiming. Dit betekent vooral veel onderzoek naar onder meer bodem en ecologie, maar ook naar de verschillende belangen die spelen. Het hieruit volgende ontwerp moet uiteindelijk in 2015 door de minister worden goedgekeurd.

Commentaar Gezien de lengte van kanalen en de nodige infrastructuur die wordt gekruist, heeft een verruiming van een kanaal nogal wat impact. Het proces is dan ook niet in een paar dagen doorlopen. Met deze stap wordt het speelveld bepaald waarin het ontwerp zal gaan ontstaan.
0014

Wilhelminakanaal

Datum 9 mei 2014
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Uitkijkpunt bij Sluis III
Conclusie

Rijkswaterstaat heeft een 6 meter hoog uitkijkplatform gebouwd bij Sluis III in Tilburg. Hier wordt over een lengte van 5 kilometer het kanaal onder handen genomen. Het wordt verbreed en de sluizen II en III worden vervangen door een nieuwe sluis. Deze nieuwe sluis komt naast de oude sluis III. Sluis II wordt verwijderd. Verder komt er een nieuwe zwaaikom. De werkzaamheden zijn medio 2016 afgerond.

Commentaar Het is duidelijk dat ik hier snel eens een kijkje moet nemen. Sluis III heeft een aparte vorm doordat de twee deuren niet recht tegenover elkaar staan, maar schuin. Sluis II ook nog gauw op de foto nemen voor het te laat is.
0013

Kanaal van Gent naar Terneuzen

Datum 16 maart 2014
Waar Artikel BN De Stem
Betreft Gent investeert in zeesluis
Conclusie

Het Havenbedrijf Gent investeert, afhankelijk van de Europese subsidie, circa € 71 tot € 95 mln. in de nieuwe zeesluis bij Terneuzen. De totale kosten bedragen € 930 mln., waarvan Nederland bijna € 142 mln. voor zijn rekening neemt. Nog nooit heeft het Havenschap zoveel geïnvesteerd in nieuwe infrastructuur.

Commentaar Het Havenschap investeert veel, maar het is vooral het gewest Vlaanderen dat erg veel gaat betalen. Raar overigens dat deze sluis meer geld gaat kosten dan de zeesluis van IJmuiden, terwijl deze laatste beduidend groter wordt. Wellicht dat de uitgangssituatie ter plaatse sterk verschilt, bijvoorbeeld in bodem, stroming, ruimte, waardoor er meer of minder kosten worden gemaakt.
0012

Noordzeekanaal

Datum 15 maart 2014
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Europa kan deel van kosten zeesluis compenseren
Conclusie

Rijks, provincie en gemeente investeren € 895 mln. in een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. Omdat Europa het vervoer over water wil bevorderen, is er de verwachting dat Europa voor een deel zal meebetalen aan deze sluis. Nu al is voor € 4,5 mln. door Europa meebetaald aan plankosten. Het Rijk rekent op enkele tientallen miljoenen aan subsidie.

Commentaar Men rekent zich niet al van tevoren rijk, maar alles wat nog kan worden verkregen als bijdrage vanuit Europa is natuurlijke mooi meegenomen. Ik verbaas me meer over de hoge plankosten die er al zijn, aannemende dat Europa door ook maar voor een deel aan bijdraagt.
0011

Waalwijkse Haven

Datum 19 februari 2014
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Aanleg Haven Acht
Conclusie

De gemeente Waalwijk start met de voorbereiding voor de aanleg van het bedrijventerrein Acht fase 1. De volgende fasen starten na 2020. Met de aanleg hiervan wordt ruimte geboden aan grote logistieke bedrijven. Verder wordt er gedacht aan een containerterminal. Waalwijk wil zich hiermee sterk profileren als het logistiek centrum in Midden-Brabant.

Commentaar Op zich goed deze ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het havenkanaal meer gebruikt gaat worden. Wel is sprake van een havenontwikkeling die niet direct aan het kanaal is gelegen. Dat is dan wel weer enigszins vreemd. De hele lengte langs het havenkanaal is nu al in gebruik bij bedrijven. Voor toekomstig gebruik is de sluis in het havenkanaal de beperkende factor. Er wordt al gedacht aan een containerterminal buitendijks, zodat geen gebruik van de sluis hoeft te worden gemaakt.
0010

Vaarwegen algemeen

Datum 18 februari 2014
Waar Persbericht Rijksoverheid
Betreft Beter benutten vaarwegen
Conclusie

De onderzoeksresultaten van het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement zijn aangeboden aan de minister. Dit programma zet zich in om de binnenvaart een goede positie te geven in de logistieke keten. Met het onderzoek is de binnenvaart gedetailleerd in beeld gebracht op basis waarvan keuzen kunnen worden gemaakt en verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om de positie van de binnenvaart te verbeteren.

Commentaar Zoals in het artikel gesteld is de binnenvaart get duurzame en goedkope alternatief. Dat zal niet voor elk product opgaan, maar ik geloof best dat er ook nog veel onbekend is en dat in die zin de positie van de binnenvaart verbeterd kan worden. Ik juich het toe, want het is toch de kurk waarop een deel van onze kanalen drijft.
0009

Noordzeekanaal

Datum 14 februari 2014
Waar Persbericht Provincie Noord-Holland
Betreft Onderzoek windmolens langs kanaal
Conclusie

De provincie Noord-Holland is bezig met de herstructurering van windenergie. Dit betekent dat de provincie de komende jaren 105,5MW aan windenergie op land wil realiseren door oude molens te laten vervangen door nieuwe, waarbij er voor elke twee molens maar één terug zou mogen komen. De gemeenten Amsterdam, Velsen, Zaanstad, Diemen en Haarlemmermeer willen graag dat daar op hun grondgebied gebruik van wordt gemaakt en pleiten voor het Noordzeekanaal als locatie waar de nieuwe windmolens dienen te komen.

Commentaar Op zich mooi om voor elke twee windmolens er één terug te laten komen. Natuurlijk zal die wel groter, hoger en krachtiger zijn, zodat er ook energiewinst is te halen. Als ik het artikel goed begrijp staan de vijf gemeenten te trappelen om het vooral bij hun te doen plaatsvinden, zodat ze oude molens kwijt raken (neem ik dan maar aan), terwijl er met het Noordzeekanaal een logische locatie is om in lijn windmolens te plaatsen.
0008

Noordzeekanaal

Datum 3 februari 2014
Waar Artikel Het Parool
Betreft Oppositie eist uitleg over sluis
Conclusie

De oppositie in gemeente Amsterdam vraagt uitleg aan PvdA wethouder Ossel over de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van het naar voren trekken van de realisatie van de zeesluis bij IJmuiden. Met het 10 jaar naar voren trekken van de bouw van de sluis denkt het Havenbedrijf meer winst te maken, maar komen de kosten voor de versnelling wel terecht bij de gemeente Amsterdam (130 mln.) en de provincie Noord-Holland (56 mln.). Doordat bekend is geworden dat de ambtelijke top in 2012 hier tegen heeft geadviseerd wil de oppositie nu meer tekst en uitleg.

Commentaar Het is in ieder geval duidelijk dat de sluis er komt. Je zou je inderdaad kunnen afvragen of Amsterdam dat bedrag er voor over moet hebben om 10 jaar eerder (2019) over de sluis te kunnen beschikken. De afmetingen van sluizen hebben iets dynamisch. Ze kunnen al snel veels te klein weer zijn of het jaren kunnen uithouden. Zo ligt de Noordersluis er ook al ruim 90 jaar. Uiteindelijk blijft een sluis en een kanaal een voortdurende wedloop houden met de groei van scheepvaart en techniek.
0007

Zuid-Willemsvaart

Datum 27 januari 2014
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Varianten voor kanaaltracé in Den Bosch
Conclusie

De gemeente Den Bosch laat twee bureau elk twee scenario's uitwerken. Eén scenario heeft als thema 'stil water' en één scenario 'levendig water', zodat er uiteindelijk de keuze is tussen vier varianten. Hiermee gaat de gemeente met haar bewoners de discussie aan wat er moet gebeuren met en langs het deel van de Zuid-Willemsvaart dat komt te vervallen voor de beroepsvaart door de aanleg van het Maximakanaal.

Commentaar Dit artikel sluit goed aan bij het vorige. Met de komst van het Maximakanaal krijgt Den Bosch een verstild kanaal door de stad. Dit kanaal biedt echter ook weer tal van kansen. Ik mag hopen dat de stad die aanpakt en zich ook naar het water van het kanaal keert. Daar lijken genoeg kansen voor aanwezig.
0006

Lekkanaal

Datum 23 januari 2014
Waar Persbericht Rijksoverheid
Betreft Uitbreiding Prinses Beatrixsluis
Conclusie

Het Ontwerp-Tracébesluit is getekend voor de aanleg van een derde schutkolk in het Lekkanaal bij Vianen. De werkzaamheden kunnen naar verwachting in 2016 starten en de kosten bedragen circa 216 mln. Het Lekkanaal is een onmisbare verbinding tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam en is wat betreft drukte de tweede vaarverbinding van het land. De huidige (monumentale) Prinses Beatrixsluizen worden te klein om al het scheepvaartverkeer te verwerken. De nieuwe schutkolk wordt 270 meter lang en 25 meter breed en kan schepen tot een diepgang van 4 meter verwerken (de oude sluizen zijn 225 meter lang en 18 meter breed).

Commentaar De Prinses Beatrixsluizen behoort tot één van de bouwkundig mooiste sluiscomplexen van ons land. De prachtige hefconstructie is al van verre (en vanaf rijksweg A27) goed te zien. Deze sluizen dateren uit 1938 en dat maakt meteen duidelijk dat ze indertijd een vooruitziende blik hadden wat betreft omvang van het scheepvaartverkeer. Pas zo'n 80 jaar later is uitbreiding nodig. Ik kan alleen maar hopen dat de nieuwe schutkolk bouwkundig ook dezelfde kwaliteit zal krijgen. Jammer overigens van het nieuwe industrieterrein Het Klooster dat hier nieuw is ontstaan. Geen één bedrijf daar dat gebruik maakt van het water en ook nog eens een lelijke sta in de weg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.
0005

Zuid-Willemsvaart

Datum 16 januari 2014
Waar Artikel Brabants Dagblad
Betreft Veghel investereert in kanaal
Conclusie

De gemeente Veghel investeert 1,5 mln. in haar haven en het kanaal om deze beter geschikt te maken voor containerschepen. Dit sluit aan bij forse investeringen van Rijkswaterstaat om de Zuid-Willemsvaart tussen Den Dungen en Veghel geschikt te maken voor grote containerschepen.

Commentaar De haven Veghel is een omvangrijke haven midden in het Brabantse land. Veghel heeft altijd goed gebruik gemaakt van de Zuid-Willemsvaart. Nu groeit de haven mee met de uitbreiding van de capaciteit van het kanaal. Dit is mogelijk geworden door de nieuwe omlegging van de Zuid-Willemsvaart bij Den Bosch, het nieuwe Maximakanaal. Dit kanaal maakt het mogelijk om grotere schepen richting de Zuid-Willemsvaart toe te laten.
0004

Amsterdam-Rijnkanaal

Datum 15 januari 2014
Waar Persbericht Provincie Noord-Holland
Betreft Samenwerkingsovereenkomst fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal
Conclusie

Betrokken gemeenten en provincies hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten over de aanleg van een voet-fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nigtevecht. De brug gaat, inclusief onderhoud voor 20 jaar, 10,75 mln. kosten. Dit bedrag wordt grotendeels opgehoest door de provincie Noord-Holland met kleine bijdragen van de provincie Utrecht en de gemeente Amsterdam. Bijzonder is dat de betrokken gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen blijkbaar niets bijdragen. Met de verbinding ontstaat wordt een belangrijke missende schakel in het recreatieve netwerk opgelost. Eind 2015 zou met de werkzaamheden moeten worden gestart.

Commentaar Ik kan uit eigen ervaring aangeven dat een brug hier inderdaad node werd gemist. Heel vroeger was hier een pont, maar dat zullen niet velen zich meer herinneren. Twee bijzonder aantrekkelijke gebieden, het Gein en de Vecht, worden zo aan elkaar geknoopt. Daarnaast wordt het zo ook gemakkelijker om de Stelling van Amsterdam goed te volgen en beleven. Goed dat de brug er komt.
0003

Winschoterdiep

Datum 10 januari 2014
Waar Artikel Dagblad van het Noorden
Betreft Maak het Oude Winschoterdiep open
Conclusie

De stadtjers Anneveldt en Janse maken zich hard voor het weer openen van de vaarverbinding over het Oude Winschoterdiep. Met de aanleg van de nieuwe ringweg dreigt dit onmogelijk te worden. Door rekening te houden met deze eeuwenoude vaart kan een invulling worden geven aan het verbeteren van het vaarwegennet rondom de stad Groningen. Voor recreanten ontstaan meer alternatieven en ook wordt het daardoor mogelijk meer scheepvaartverkeer af te leiden van het Nieuwe Winschoterdiep, zodat daar de brug minder vaak open hoeft. Het aanleggen van een dure sifon onder de nieuwe ringweg is dan ook niet meer nodig. Volgens beide stadjers zou dit moeten kunnen zonder dat daarvoor het beschikbare budget hoeft te worden overschreden. Op http://www.oudewinschoterdaipopen.nl/ is meer te vinden over dit actie initiatief.

Commentaar Een prachtig idee en daarmee ook prima actie. Juist Groningen ligt als een spin in het web van een wijd vertakt vaarwegenstelsel. Het kan toch niet zo zijn dat het merendeel daarvan niet bevaarbaar is. Juist met de vernieuwing van de ringweg ligt er een unieke kans om deze historische vaarweg weer te openen. In relatie met de historische bebouwing langs het Oude Winschoterdiep biedt dit kans op een hernieuwde prachtige vaarroute.
0002

Panamakanaal

Datum 2 januari 2014
Waar Artikel De Volkskrant
Betreft Panamakanaal wordt flink duurder
Conclusie

De Spaanse bouwer Acyr eist € 1,2 mrd. van de Panamese stad als gevolg van de kostenoverschrijdingen bij de bouw van de nieuwe sluiscomplexen in het Panamakanaal. Daarmee vindt er een overschrijding plaats van 50% van het budget. Het ligt allemaal nogal gevoelig, want bij de aanbesteding in 2009 beschuldigde andere intekenaars het bedrijf al van vuil spel. Het had te laag ingeschreven. De Panamese overheid wil de Spanjaarden aan het contract houden. Als er geen overeenkomst komt, dan wordt de bouw op 20 januari stilgelegd. De geplande opening eind 2014 is al minstens met een jaar vertraagd.

Commentaar De opdracht voor de bouw van de nieuwe sluizen en toevoerende kanalen werd wel gezien als de bouw van de eeuw. Toch raar dat de Nederlandse inbreng maar gering is bij zo'n waterstaatkundig werk. Enkel het ontwerp van de 16 sluisdeuren wordt door een Nederlands bedrijf gedaan. Wie de foto's ziet, ziet ook meteen dat het een immens werk is. Niet vreemd dat dit moeilijk binnen het budget is te houden, maar ja dat had men van tevoren toch wel rekening mee kunnen houden. Aanbestedingen maken echter dat je vooral zo goedkoop mogelijk wil zijn. Meerwerk komt dan meestal later wel weer. Vooral vervelend voor bedrijven die wel realistisch geoffreerd hebben.
0001
ARCHIEF
Archief 2013
Archief 2012
Archief 2011
Archief 2010 Archief 2009  


Geplaatst: 22 februari 2015