contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Flevoland Kanalenland
Elk dorp een kanaal

In Flevoland ligt (vrijwel) elk dorp aan een kanaal (vaart). Dat is best wel bijzonder, zeg eigenlijk maar uniek. Deze kanalen waren de eerste pennenstreken op de tekentafels van deze nieuwe polders. Ze zijn van belang voor de waterhuishouding, maar ook voor de scheepvaart. De polders in Flevoland zijn vooral aangelegd voor de landbouw. De kanalen zorgen voor de aan- en afvoer van grondstoffen en eindproducten. Elk dorp kan gezien worden als het centrum van het omliggende agrarische land. Elk dorp beschikt dan ook over een loswal of haven aan de vaart. Ten tijde van de aanleg van Zuid-Flevoland was het landbouwbelang minder groot. Hier ligt Zeewolde niet meer direct aan de hier aanwezige Hoge Vaart. Het bedrijventerrein van Zeewolde, het Trekkersveld, is echter wel langs deze vaart aangelegd.
Op de kaart hiernaast is het kanalenpatroon in de Noordoostpolder prachtig te zien. Op het hoofdvaarwegennetwerk richting Lemmer, Urk en Zwolle, takken de kanalen vanuit de afzonderlijke dorpen aan. Hoe mooi het patroon ook is, deze doodlopende kanalen worden nu in hun bestaan bedreigd.

Kanalen Noordoostpolder
Grootse plannen voor een groots kanaal

Als de Markerwaard toch eens was aangelegd, dan waren we in ieder geval één kanaal rijker. Een groots kanaal: het Oostervaarderdiep. Een naam die nu gebruikt wordt voor het water voor de westkust van Zuidelijk- en Oostelijk Flevoland.
Wie goed op de kaart van Flevoland kijkt, zal wat vreemds opvallen. Bij Lelystad en Almere, precies daar waar de sluizen en de gemalen staan, buigt de Oostvaardersdijk naar binnen toe het land in. Hoe komt dit?

Het grootste deel van de Oostvaardersdijk is eigenlijk de oostelijke dijk van wat de Markerwaard zou moeten worden. Het was de bedoeling deze polder eerder aan te leggen dan Zuidelijk Flevoland. Met grote stukken dijk werd alvast begonnen. Toen voorrang werd gegeven aan Zuidelijk Flevoland bespaarde het tijd en geld om de al aangelegde stukken dijk (de Oostvaardersdijk dus) te gebruiken. Het idee was om later een oostelijk hiervan gelegen dijk te bouwen voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. De grond tussen beide dijken zou dan worden weg gegraven en zie een kanaal.
Met de waterhuishouding voor Oostelijk en Zuidelijk Flevoland werd wel al met de toekomstig gewenste situatie rekening gehouden. De sluizen en gemalen (zoals De Blocq van Kuffeler op de foto hiernaast) zijn neergelegd op de plek waar de dijk van Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zou moeten komen en liggen nu dus wat meer landinwaarts.
Het Oostvaardersdiep zou niet zomaar een kanaal worden. Het zou een industrieel kanaal worden als voortzetting van de industriële zone langs het Noordzeekanaal. De gronden ten noorden van Almere waren al bestemd voor bedrijvigheid. Toen de Markerwaard niet werd aangelegd bleven deze gronden braak liggen. Daar hebben we de Oostvaardersplassen nu aan te danken.

Gemaal De Blocq van Kuffeler
 

 

Flevoland


Trivia Flevoland


Geplaatst: 14 mei 2013