contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Eindhoven mist de boot
Eindhovensch Kanaal
Eindhoven en kanalen lijkt geen gelukkige combinatie. De in 1826 geopende Zuid-Willemsvaart liet de stad links liggen ondanks hevige protesten. Op kosten van burgerij (ƒ 60,- de man) en enkele kapitaalverschaffers werd tussen 1843 en 1846 het Eindhovensch Kanaal gegraven om de verbinding met de Zuid-Willemsvaart tot stand te brengen. Dit kanaal eindigde met een haven aan de oostzijde van de stad (zie kaart). Met de opening van het Wilhelminakanaal in 1923 wordt Eindhoven weer gepasseerd. In 1940 weet de stad, met financiële steun van provincie en Waterschap, ook op dit kanaal aan te sluiten en wel door middel van het Beatrixkanaal; Eindhovensch Kanaal
Zuid-Willemsvaart

De Zuid-Willemsvaart is met een lengte van 123 kilometer het langste kanaal in ons land als je de 44 kilometer die is gelegen op Belgisch grondgebied meetelt. Het hoogteverschil bedraagt 40 meter, dat vroeger met 21 sluizen en nu met 16 sluizen wordt overwonnen.
Het gedeelte Lozen-Nederweert van de Zuid-Willemsvaart maakte onderdeel uit van het Grand Canal du Nord van Napoleon. Dit kanaal zou een verbinding moeten leggen tussen Antwerpen en de Rijn. Als gevolg van de inlijving van Nederland door Frankrijk is het slechts gedeeltelijk gerealiseerd. Op de kaart hiernaast is de situatie bij Nederweert in 1850 te zien. De donkere lijn is de Zuid-Willemsvaart en de donkere lijn de Noordervaart naar Beringe als onderdeel van het voormalige Grand Canal du Nord.

Zuid-Willemsvaart 1850
Wilhelminakanaal

Het besluit tot de aanleg van het Wilhelminakanaal wordt genomen in 1905. In 1923 pas zal het kanaal geopend worden. Het project kende de nodige tegenspoed. De begrote kosten van ƒ7,5 miljoen zouden oplopen tot ƒ 24 miljoen. Projectoverschrijdingen zoals we die nu kennen van de Betuwelijn, de HSL-lijn en de Noord-Zuidlijn, zijn van alle tijden.

 
Belgisch-Nederlandsche diplomatie
Schelde-Rijnkanaal
De via natuurlijke wateren lopende Schelde-Rijnverbinding tussen Antwerpen en Rotterdam (en Rijn en Waal) werd in 1867 zonder kennisgeving door Nederland afgesloten door de spoorverbinding Roosendaal-Vlissingen (zie kaart), dit sterk ten nadele van de Antwerpse haven. Wat volgt is een eeuw politiek gekrakeel tussen België en Nederland. Het Belgische Albertkanaal (met de Stop van Ternaaien), het Julianakanaal, het Maas-Waalkanaal en het Kanaal Wessem-Nederweert zijn hier een gevolg van. Met de opening van het Schelde-Rijnkanaal in 1975 werd de oude situatie feitelijk weer (kunstmatig) hersteld. Spoorlijn Schelde-Rijnverbinding
 

 

Noord-Brabant


Trivia Noord-Brabant


Geplaatst: 31 januari 2008
Update: 27 juni 2012