contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Kanalen rondom Zwolle in de 19e eeuw
Lichtmiskanaal
Tot 1969 bestond het Lichtmiskanaal. Dit kanaal takte af van de Dedemsvaart bij De Lichtmis en liep tot aan de Overijsselsche Vecht net ten noordoosten van Zwolle om daar aan te sluiten op de Nieuwe Vecht naar Zwolle. Dit kaarsrechte kanaal van bijna 7 kilometer is tegelijkertijd met de oude rijksweg van Zwolle naar Groningen aangelegd in de periode 1830-1849 (zie blauwe lijn op kaart van 1850 hiernaast). Via dit kanaal werd Zwolle verbonden met de veenkoloniën in Overijssel en Drenthe. Met het wegvallen van het transport over water werd het kanaal uiteindelijk overbodig. Door de verdubbeling van de oude rijksweg tot A28 verdween het kanaal onder het asfalt.
Dedemsvaart
Met het Lichtmiskanaal sloot Zwolle aan op de Dedemsvaart. De aanleg van deze vaart start in 1808. In 1815 bereikt men vanuit Hasselt Dedemsvaart, maar pas in 1855 is de vaart gereed met een aantakking op de Vecht bij Ane. Het is juist de tegenwerking van de stad Zwolle die tot veel vertraging heeft geleid. Deze stad vreesde dat haar handelspositie zou verslechteren door de vaart. De Dedemsvaart zou namelijk veel beter bevaarbaar worden dan de Vecht.
Het is baron W.J. van Dedem die, mede door zijn connecties met Lodewijk Napoleon, de vaart uiteindelijk toch weet aan te leggen. Het doel ervan is het ontginnen van de veengronden in het grensgebied tussen Drenthe en Overijssel. Het project kent vele tegenslagen en uiteindelijk sterft de baron in 1851 ontgoocheld, eenzaam en berooid in zijn huis Rollecate aan de vaart (zie kaart). Pas later zou hij de waardering en erkenning krijgen om één van de armste streken van het land tot ontwikkeling te brengen.
Willemsvaart
De stad Zwolle zelf werd ook wel eens tegengewerkt bij de realisatie van waterwegen. Al eeuwenlang was het een vurige wens van de stad om een vaarverbinding te maken naar de IJssel. Al in de 16e eeuw werd dit stevig tegengewerkt door de toen belangrijkere steden Kampen en Deventer. Pas begin 19e eeuw stemde Lodewijk Napoleon in met de Zwolse plannen, mede als goedmaker voor de komst van de Dedemsvaart. De echte start en afronding vond plaats onder de welwillende toestemming van koning Willem I (de kanalenkoning). In 1820 werd het kanaal geopend. Na een verbeterronde rond 1864-1873 werd het kanaal in 1964 vervangen door het Zwolle-IJsselkanaal en gedeeltelijk gedempt.
 

 

Overijssel


Trivia Overijssel


Geplaatst: 9 juni 2012