contact disclaimer © Kanalen in Nederland
Welkom Actueel De Kanalen Over Kanalen Trivia Buitenland Colofon Links

Rotterdam en de zee
Kanaal door Voorne (Voorns Kanaal)
Het belang van de Rotterdamse haven neemt door de eeuwen heen geleidelijk aan toe en zal uiteindelijk leiden tot de hoogtijdagen als grootste haven van de wereld aan het einde van de 20e eeuw. Net als Amsterdam kent echter ook Rotterdam een moeizame start waar het de verbinding met de Noordzee betreft. Tot 1740 is de vaarroute naar zee nog vrij direct via de Brielse Maas of de noordelijk hiervan gelegen Scheur. Een afstand van 35 kilometer. Door verzanding is deze directe verbinding na 1740 niet meer te gebruiken. Bijna een eeuw lang moeten schepen een omweg maken via Dordrecht en het Haringvliet om uiteindelijk via het Goerese Gat bij de zee uit te komen. Een afstand van wel 95 kilometer.
Toen in deze tijd de Waal ook steeds meer water onttrok aan de Oude Maas ten gunste van het Hollands Diep, werd de bereikbaarheid van Rotterdam almaar slechter. Het is echter vooral de marine die pleit voor een verbetering van de verbinding. Bij Hellevoetsluis lag een groot deel van de marinevloot en deze moest naar Rotterdam flink omvaren. Het was de tijd dat Willem I (de kanalenkoning) op de troon zat. Hij was snel gewonnen voor het idee van een nieuw kanaal van Hellevoetsluis naar de Nieuwe Maas ten zuiden van Rozenburg. Dit Kanaal door Voorne is aangelegd in de periode 1827 tot 1830 en is zeker in de eerste decennia een groot succes. Het zal uiteindelijk sluiten in 1966, maar zal daarna wel worden voorzien van één van de zeldzame bruggen in Nederland met bebouwing (winkels) erop.
Kanaal door Voorne
Nieuwe Waterweg

Het Kanaal door Voorne leek dus een hele verbetering, maar een groeiende zandbank voor Hellevoetsluis maakte dat grotere schepen al snel moesten omvaren rondom Goeree Overflakkee richting het Brouwershavensche Gat. Ook was het kanaal technisch te krap bemeten, zodat het te smal was voor de opkomende stoomvaart. De Rotterdamse Haven dreigt in de versukkeling te geraken en naarstig wordt naar een oplossing gezocht.
Deze oplossing wordt gevonden in de aanleg van de Nieuwe Waterweg. Dit kanaal loopt vanaf de kruising van de Oude en de Nieuwe Maas bij Pernis tot aan de zee. Het kanaal volgt grotendeels de bedding van de Scheur. Het was pas toen men de grootschalige technische middelen had om goed te baggeren dat dit kanaal kon ontstaan. Het idee was namelijk dat het getij op een natuurlijke wijze verzanding zou tegengaan, maar dit werkte enkel bij een vaargeuldiepte van tien meter. Aan het kanaal is van 1864 tot 1872 gewerkt. De doorsnijding van de duinen bij 'den Hoek van Holland' over ruim 4 kilometer was in die tijd een gewaagde onderneming. Het werd uiteindelijk een succes en tot op de dag van vandaag functioneert de Nieuwe Waterweg als hoofdslagader voor de Rotterdamse Haven. Het kanaal is nu wel een flink stuk dieper en kent een lange vaargeul ver de zee in.

Nieuwe Waterweg
Calandkanaal
De Nieuwe Waterweg dankt haar bestaan aan het Plan Caland. Pieter Caland was de waterbouwkundige ingenieur die de opdracht had gekregen het nieuwe kanaal aan te leggen. Hij baseerde zich daarbij deels op de al een eeuw oude plannen van Nicolaus Cruqiuis. Ja, de Cruqiuis die zijn naam heeft gegeven aan het gemaal in de Haarlemmermeer.
Ook de naam Caland zal blijven voortleven en wel in het Calandkanaal. Dit kanaal loopt vrijwel parallel aan de Nieuwe Waterweg, maar zorgt voor de interne ontsluiting van de nieuwe havengebieden in de Europoort. Het kanaal is rond 1956 in gebruik genomen en betekent het begin van een onstuimige groei die tot de grootste haven van de wereld zal leiden.
 
 

 

Zuid-Holland


Trivia Zuid-Holland


Geplaatst: 22 februari 2013